Actueel
Categorie

Beleggen
Categorie
 • Beleggen App
  • Hoe koppel ik de Beleggen App aan mijn beleggingsrekening?
   Volg de handleiding 'Registratie Beleggen App' en koppel de app veilig en snel aan uw rekening.
  • Ik ben mijn pincode van de Beleggen App vergeten. Wat nu?

   Als u uw pincode van de Beleggen App niet meer weet, kunt u weer toegang tot de app krijgen door eerst de registratie ongedaan te maken en de app daarna opnieuw te registreren via Mijn Van Lanschot. Dit kan op twee verschillende manieren:

   - Log in bij Mijn Van Lanschot, navigeer naar ‘Zelf regelen’ en hierna naar ‘Mijn apps’. Klik op ‘Registraties beheren’; hier ziet u een overzicht van al uw huidige app registraties. Om een registratie ongedaan te maken, klikt u naast de desbetreffende geregistreerde app op ‘Verwijderen’. U kunt de Beleggen App vervolgens opnieuw registreren via Mijn Van Lanschot.

   - Voer drie keer een verkeerde pincode in, hiermee wordt de registratie uit veiligheidsoverwegingen ongedaan gemaakt. U kunt de Beleggen  App opnieuw registreren via Mijn Van Lanschot.


  • De registratiecode in de Beleggen App werkt niet in Mijn Van Lanschot. Wat nu?
   De registratiecode in de Beleggen App blijft tien minuten geldig. Daarna werkt de code niet meer. U kunt een nieuwe code aanmaken. Sluit daarvoor de app af en start deze opnieuw op. Wij raden u aan eerst Mijn Van Lanschot te openen voordat u begint met de registratie.
  • Hoe kan ik mijn toegangscode voor de Beleggen App veranderen?
   U kunt de toegangscode eenvoudig wijzigen. Selecteer ‘beveiliging’ in het menu van de Beleggen App, daarna ‘Toegangscode wijzigen’ en volg de instructies.
  • Ik heb een nieuwe smartphone. Wat nu?

   U kunt de Beleggen App op uw nieuwe smartphone opnieuw installeren en registreren. Ook raden we u aan om de registratie op uw oude smartphone ongedaan te maken. Ga hiervoor in het hoofdmenu naar ‘Beveiliging’ en klik op ‘App deregistreren’.

    

   Het is ook mogelijk om via Mijn Van Lanschot uw app-registraties te beheren. Nadat u bent ingelogd in Mijn Van Lanschot, selecteert u in het linkermenu ‘Zelf regelen’. Ga naar 'Mijn apps’. Klik op ‘Registraties beheren’. Daar ziet u een overzicht van uw huidige registraties.


  • Hoe veilig is de Beleggen App?
   De app is beveiligd met een 5-cijferige toegangscode die u zelf kiest. Deel uw code niet met anderen. Wilt u de code ergens bewaren, doe dat dan op een veilige plek en zeker niet op uw smartphone. Via de app kan geen geld worden overgemaakt of opgenomen. Lees meer over veilig online bankieren.
 • Beleggingsinformatie
  • Waar vind ik het Essentiële-informatiedocument (Eid) of de Essentiële Beleggingsinformatie (EBi) van een fonds?

   Essentiële-informatiedocumenten
   De Essentiële-informatiedocumenten (Eid) vindt u op deze pagina in het gedeelte 'Essentiële-informatie documenten voor Euronext-opties' en 'Essentiële-informatiedocumenten voor Amerikaanse opties'.

   Essentiële Beleggingsinformatie
   De Essentiële Beleggingsinformatie (EBi) van een fonds vindt u in Mijn Van Lanschot:

   • Log in bij Mijn Van Lanschot en open uw beleggingsportefeuille.
   • Klik op de betreffende fondsregel om de detailpagina over dit fonds te openen.  
   • Klik op 'Bekijk alle details'. U ziet nu een knop waarmee u de EBi van dit fonds kunt downloaden.  

   Belangrijk om te weten 

   Wat is het Essentiële-informatiedocument? 
   Het Essentiële-informatiedocument (Eid) geeft informatie over het beleggen in zogenoemde verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten. Het geeft inzicht in de werking van het beleggingsproduct en de risico’s, de kosten en het rendement van het product. Met Eid’s van verschillende aanbieders kunt u de verschillende producten met elkaar vergelijken. 

   Wat is Essentiële Beleggingsinformatie? 
   De Essentiële Beleggingsinformatie (EBi) geeft inzicht in de aard en risico’s van het aangeboden beleggingsfonds, zodat u zelf op basis van de feiten kunt beslissen of u in het fonds wilt beleggen. Met de risicometer kunt u het risico van het beleggingsfonds inschatten en beleggingsfondsen onderling vergelijken.  

 • Effectenorders doorgeven
 • Rendement en kosten
  • Hoe gaan jullie om met retrocessies?

   Retrocessies over beleggingsfondsen

   Een retrocessie is een vergoeding die een fondsbeheerder betaalt aan de verdeler van een fonds, bijvoorbeeld een bank. Ook Van Lanschot heeft in het verleden afspraken gemaakt met fondsbeheerders over het ontvangen van retrocessies. Vanwege de invoering van het provisieverbod mogen banken geen retrocessies meer ontvangen. Sinds 1 januari 2015 ontvangen wij daarom geen retrocessies meer.

   Retrocessies over gestructureerde producten

   In de uitgiftekoers van een gestructureerd product zijn kosten opgenomen voor structurering, plaatsingsrisico, marketing en winstopslag. De hoogte van deze kosten vindt u onder meer in de brochure en/of final terms. Van Lanschot kan éénmalig bij introductie of jaarlijks, gedurende de looptijd van het gestructureerde product uit deze kosten een vergoeding ontvangen in de vorm van retrocessies. Retrocessies worden berekend als een percentage over het (nominaal) belegd vermogen in het gestructureerde product. Retrocessies kunnen, afhankelijk van de gemaakte afspraak, per product verschillen. In het Overzicht retrocessies gestructureerde producten (pdf) ziet u wat Van Lanschot aan retrocessies ontvangt. Dit overzicht bestaat slechts uit acht producten die gestructureerd zijn door Kempen en voor 2013 zijn geïntroduceerd.

Betalen
Categorie
 • Bankpas
  • Mijn Wereldpas is beschadigd. Hoe vraag ik een vervangende pas aan?

   U vraagt een vervangende Wereldpas aan bij Van Lanschot Client Services. U ontvangt uw vervangende pas binnen vijf werkdagen.

   Vraagt u geen vervangende Wereldpas aan? Dan ontvangt u automatisch enkele maanden voor de expiratiedatum van uw pas een nieuw exemplaar thuis.

   U kunt contact opnemen met Client Services via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland). Deze afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 21.00 uur.

   Contact

  • Moet ik mijn Wereldpas activeren voor betalingen buiten Nederland?

   Om te pinnen in het buitenland is dat niet nodig, maar om contactloos te betalen wel:

   • Pintransacties
    U hoeft de pas niet eerst te activeren. U kunt de Wereldpas buiten Nederland direct gebruiken om transacties met uw pincode te doen (geld opnemen bij een geldautomaat of betalen bij een betaalautomaat). 
   • Contactloos betalen
    Om contactloos te betalen buiten Nederland moet u eerst minimaal één keer in Nederland of in het buitenland een transactie met uw pincode hebben gedaan. 
    
  • Hoe activeer ik contactloos betalen?
   Contactloos betalen activeert u door eerst een keer een ‘gewone’ transactie met uw pincode te doen in een geld- of betaalautomaat.
  • Hoe deblokkeer ik mijn Wereldpas?
   Wanneer u uw bankpas hebt geblokkeerd kunt u de bankpas helaas niet zelf deblokkeren. Neem contact op met onze afdeling Client Services op telefoonnummer 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 1897).
  • Hoeveel en hoe vaak kan ik geld opnemen in binnen- en buitenland?

   Opnamemogelijkheden Wereldpas

   Betalen bij betaalautomaat 

   Nederland 99 transacties per dag Maximaal periodelimiet
   Buitenland 99 transacties per dag Periodelimiet € 2.000,- per dag

   Geld opnemen bij geldautomaat

   Nederland gastgebruik 5 transacties per dag € 1.000,- per dag
   Rabobank 99 transactiesper dag Periodelimiet € 5.000,- per dag
   Buitenland 2 transacties per dag Periodelimiet € 1.000,- per dag
  • Ik heb 3 keer een foutieve pincode ingevoerd. Wat nu?

   Hebt u bij een betaalautomaat 3 keer een foute pincode ingevoerd? 
   Dan is uw Wereldpas geblokkeerd. U kunt de pas deblokkeren door bij een geldautomaat de juiste pincode in te voeren.  

   Hebt u bij een geldautomaat 3 keer een foute pincode ingevoerd? 
   Dan is uw Wereldpas geblokkeerd en is deblokkeren niet meer mogelijk. Op uw verzoek vragen wij voor u een nieuwe pas aan. U ontvangt dan ook een nieuwe pincode.  

   Belangrijk om te weten

   Is uw Wereldpas nog niet geblokkeerd? Dan kunnen wij uw pincode nogmaals aan u verstrekken. U kunt uw pincode heraanvragen via Client Services. 

   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw banker of Client Services. Client Services is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur  via telefoonnummer 0800  1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 1897).

   Contact

  • Kan ik contactloos betalen met mijn Van Lanschot Wereldpas?

   Met de nieuwe Van Lanschot Wereldpas kunt u betalen en geld opnemen zoals u gewend bent en contactloos betalen. U herkent de nieuwe Wereldpas aan het logo voor contactloos betalen op de achterkant van de pas:

   contactloos betalen

   Is uw Van Lanschot Wereldpas nog niet geschikt voor contactloos betalen en wilt u de nieuwe contactloze Wereldpas graag ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen via Van Lanschot Client Services.

  • Kan ik contactloos betalen uitzetten?
   Contactloos betalen staat standaard aan op elke nieuwe Van Lanschot Wereldpas. Wilt u geen gebruikmaken van contactloos betalen? Dan kunnen wij dit voor u uitzetten. Neemt u hiervoor contact op met Van Lanschot Client Services.
 • Betalen App
 • Toegang geven tot mijn rekening (PSD2)
  • Wat is de Payment Services Directive 2 (PSD2)?

   De Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) is regelgeving rondom betaaldiensten. De PSD2 introduceert nieuwe betaaldiensten waarvan u gebruik kunt maken. Met deze nieuwe diensten kunt u uw rekeninggegevens beschikbaar stellen aan andere bedrijven (zowel banken als niet-banken) en u kunt via de nieuwe diensten betalingen doen ten laste van uw betaalrekening. U bepaalt zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Deze bedrijven moeten hiervoor een vergunning hebben.

   De Europese richtlijn PSD2 betreft een herziening van PSD1, die in 2009 in werking is getreden. De PSD2 is 19 februari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse wet. Dit is gebeurd met de ‘Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten’. 

  • Van welke nieuwe diensten kan ik gebruikmaken met PSD2?

   Vanaf 19 februari 2019 is de wet ‘Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten’ in werking getreden. U kunt toestemming geven aan een bedrijf van uw keuze voor de volgende diensten: 

   • rekeninginformatiediensten
   • betaalinitiatiediensten
   • saldocheck van uw betaalrekening
  • Wat houdt de rekeninginformatiedienst in?
   Met een ‘rekeninginformatiedienst’ geeft u een bedrijf van uw keuze inzage  in het saldo en/of de transacties van uw betaalrekening in Mijn Van Lanschot. Het bedrijf krijgt deze toegang alleen wanneer u hen hiervoor zélf expliciet toestemming geeft. Dit bedrijf kan u bijvoorbeeld in één overzicht een beeld van al uw betaalrekeningen bij verschillende banken geven.
  • Wat houdt de betalingsinitiatiedienst in?
   Een ‘betalingsinitiatiedienst’ houdt in dat u een door u gekozen bedrijf toestemming geeft om namens u betalingen te doen ten laste van uw betaalrekening bij Van Lanschot. U moet voor elke betaling apart toestemming geven. Denkt u bijvoorbeeld aan webwinkels of andere banken die met uw toestemming een betaling vanaf uw betaalrekening doen.
  • Wat houdt de saldocheck van mijn betaalrekening in?
   Een ‘saldocheck’ houdt in dat u toestemming geeft aan een ander bedrijf om het saldo van uw betaalrekening bij Van Lanschot te controleren voor een kaartbetaling (creditcard of betaalkaart van andere partijen die u aan uw betaalrekening hebt gekoppeld). Daarbij geven wij op een vraag van dat bedrijf alleen met ‘ja’ of ‘nee’ aan of er op uw betaalrekening voldoende saldo aanwezig is.
  • Waar moet ik op letten als ik gebruikmaak van nieuwe diensten voor mijn betaalrekening?

   Als u gebruik wilt maken van een van deze nieuwe diensten, raden wij u aan om een zorgvuldige keuze te maken voor het bedrijf waarbij u een dienst wilt afnemen. U gaat namelijk uw persoonsgegevens en rekeninginformatie met deze partij delen. Bedrijven die deze diensten aanbieden, moeten beschikken over een vergunning. Als u dit zelf wilt nagaan, dan kunt u allereerst de website van het betreffende bedrijf raadplegen. Als u met een Nederlandse partij in zee gaat, dan kunt u ook de registers van DNB raadplegen

   Deze bedrijven krijgen alleen toegang tot uw gegevens als u hen daarvoor expliciet toestemming geeft. In het verzoek om toestemming moet het bedrijf duidelijk aangeven waarvoor het uw gegevens gaat gebruiken. Daarnaast moet het ook aangeven hoe u een gegeven toestemming kunt intrekken. Wij raden u aan om deze informatie goed te lezen, zodat u weet waarvoor u toestemming geeft. 

  • Wanneer kan ik gebruikmaken van de nieuwe diensten voor mijn betaalrekening?

   Als u een betaalrekening hebt én Mijn Van Lanschot gebruikt, kunt u vanaf de datum van inwerkingtreding van de Nederlandse wet van deze nieuwe diensten van andere bedrijven gebruikmaken. U bepaalt zelf of u dat doet of niet. Als u dat doet, dan moet dat uiteraard op een veilige manier plaatsvinden. Vanuit Europa zijn daarvoor regels opgesteld. Alle financiële instellingen moeten daar uiterlijk op 14 september 2019 aan voldoen. Zodra wij de toegang volgens de Europese regels gereed hebben, brengen wij u hiervan op de hoogte. Tot die tijd kunt u de nieuwe diensten nog niet via de beveiligde manier gebruiken.

   Dat betekent niet dat u geen toegang kunt of mag geven aan bedrijven die deze nieuwe diensten aanbieden. Wilt u ná inwerkingtreding van de Nederlandse wet en vóór 14 september 2019 een dienstverlener toegang geven tot uw betaalrekeningen bij Van Lanschot voor het doen van een betaling of voor het verkrijgen van uw betaalrekeninggegevens?  Dan kan dat bijvoorbeeld door in te loggen op Mijn Van Lanschot via een website of app van de dienstverlener zodat deze met u kan ‘meekijken’. Dit wordt ook wel ‘screenscraping’ genoemd.

   U bepaalt altijd zelf of u gebruik wilt maken van deze diensten of niet. Dat geldt ook tijdens de hierboven genoemde periode.

   Let op: zolang de toegang voor deze nieuwe dienstverleners nog niet via een specifieke en beveiligde toegangsinterface kan plaatsvinden, zijn hier risico’s aan verbonden. Deze risico’s zijn onder meer:

   •  Na inwerkingtreding van de Nederlandse wet is het alleen aan partijen met een vergunning toegestaan om toegang te krijgen tot een betaalrekening. Van Lanschot is tot 14 september 2019 – of zoveel eerder als de beveiligde interface gereed is -  niet in staat om dit te controleren. U moet dus zelf nagaan bij de dienstverlener of deze beschikt over een vergunning;
   • Natuurlijk mogen de dienstverleners niet méér doen of méér informatie krijgen dan waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven. Door een dienstverlener op deze manier toegang te geven tot Mijn Van Lanschot wordt die beperking niet afgedwongen en krijgt dit bedrijf mogelijk (ongewild) toegang tot meer gegevens dan waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven.
  • Voor welke rekeningen kan ik gebruikmaken van de nieuwe betaaldiensten?

   U kunt met uw betaalrekeningen bij Van Lanschot gebruikmaken van de nieuwe betaaldiensten. Dit kunnen betaalrekeningen zijn die alleen op uw naam staan, maar ook ‘en/of’ rekening waarvan u mede-rekeninghouder bent. Aangezien de rekeninghouders van een ‘en/of’ rekening elkaar over en weer een volmacht hebben gegeven, is het mogelijk dat ieder van de rekeninghouders over deze rekening beschikt. Besluit u op enig moment om voor uw ‘en/of’ rekening gebruik te maken van deze diensten? Dan is het raadzaam om uw mede-rekeninghouder hierover te informeren.

   Het is (voorlopig) niet mogelijk gegevens van uw spaar- of effectenrekeningen te delen met andere bedrijven.

  • Hoe geef ik toestemming aan andere partijen voor toegang tot mijn betaalrekening?
   De manier waarop andere bedrijven u om toestemming vragen voor een rekeninginformatiedienst, betaalinitiatiedienst of saldocheck, moet voldoen aan een aantal eisen. Zo moet deze toestemming vrij, ondubbelzinnig en specifiek zijn. U vindt hier meer informatie over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Hoe trek ik toestemming in voor toegang tot mijn betaalrekening?
   Het intrekken van de toestemming moet u bij het desbetreffende bedrijf doen. Het bedrijf informeert u over hoe u dat doet, voordat u met het bedrijf een overeenkomst sluit. De toestemming die u aan bedrijven hebt gegeven kunt u altijd weer intrekken.
  • Kan een bedrijf zonder mijn toestemming mijn rekeninggegevens inzien?

   Ja, dat kan. Als iemand aan wie u geld overmaakt of van wie u geld ontvangt een bedrijf inzage heeft gegeven in zijn of haar eigen rekeninggegevens, dan worden voor die transactie uw naam, IBAN, omschrijving en het overgemaakte bedrag zichtbaar voor dat bedrijf.

   Ook als u een en/of rekening hebt met bijvoorbeeld uw partner, is het mogelijk dat hij of zij toestemming geeft aan een derde partij voor het delen van de rekeninggegevens. Dat kan en mag hij of zij doen omdat u elkaar een volmacht hebt gegeven voor die rekening. Als uw partner u niet informeert over de toestemming die hij of zij heeft gegeven aan een derde partij, kunnen uw rekeninggegevens worden gedeeld zonder dat u dat weet en daarvoor zelf toestemming hebt gegeven.   

  • Als ik akkoord ga met nieuwe voorwaarden van Van Lanschot, geef ik daarmee ook toestemming voor inzage in mijn betaalrekening door andere bedrijven?
   Nee. Dit staat volledig los van elkaar. Als u een nieuwe betaaldienst bij een andere partij wilt afnemen, dan moet u rechtstreeks aan die partij uw toestemming geven. Dat gaat niet via Van Lanschot. Mocht Van Lanschot zelf op enig moment besluiten om de nieuwe betaaldiensten aan te bieden en u wilt daarvan gebruikmaken, dan vragen wij u separaat daarvoor toestemming.
  • Kan ik als service provider gebruikmaken van de API’s voor PSD2?
   In maart 2019 heeft Van Lanschot haar PSD2-sandbox geïntroduceerd. Serviceproviders met een licentie voor PSD2 zijn van harte welkom om de sandbox te bezoeken om te zien hoe ze onze API's kunnen gebruiken.
  • Waar vind ik mijn saldo?

   In Mijn Van Lanschot kunt u het actuele saldo en de geboekte transacties raadplegen. Dit doet u als volgt:  

   • log in op Mijn Van Lanschot 
   • uw rekeningoverzicht verschijnt meteen. Daarin ziet u de meest actuele saldi van uw rekeningen. 

   Belangrijk om te weten 

   Is een specifieke rekening niet zichtbaar, maar wilt u deze wel zien in Mijn Van Lanschot? Neem voor de mogelijkheden contact op met uw adviseur of met Client Services. 

   Wilt u uw saldo weten en maakt u geen gebruik van Mijn Van Lanschot? Neem dan contact op met Client Services.  

   Client Services is bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland) op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur.

   Contact

 • Contant
 • Credit card
 • Formulieren
 • Incasso
  • Hoe kan ik een incasso terugboeken?
   U kunt zelf een incasso terugboeken (storneren) via Mijn Van Lanschot of u kunt contact opnemen met Client Services om een incasso terug te laten boeken.

   U kunt opdracht geven voor het terugboeken van de incasso tot uiterlijk 56 dagen na incassodatum. 

   Zelf een incasso terugboeken

   • Log in bij Mijn Van Lanschot 
   • Kies voor uw betaalrekening door op de betreffende rekening te klikken.
   • Kies vervolgens voor ‘Meer’ en ‘Beheren’. 
   • Kies daarna voor ‘Incasso’s’. 
   • Wanneer u op een incasso klikt, kunt u deze afkeuren.

   Belangrijk om te weten

   U kunt niet alle incasso’s terug laten boeken. Een incasso van International Card Services (Van Lanschot Creditcard Gold) kan niet worden teruggeboekt. Ook SEPA-incasso Zakelijk kunt u niet terugboeken.
  • Hoe kan ik mijn SEPA-incasso Zakelijke machtiging registreren, wijzigen of verwijderen?

   Machtiging registreren

   Vul het registratieformulier in om bij Van Lanschot een SEPA incasso Zakelijke machtiging te laten registreren.

   Machtiging wijzigen/verwijderen

   Vul het wijzigingsformulier in als u een SEPA incasso Zakelijke machtiging hebt opgegeven bij Van Lanschot en deze wilt wijzigen of verwijderen.

   Formulier opsturen

   U kunt de formulieren digitaal invullen, printen en ondertekenen of, als dat niet mogelijk is, eerst printen en dan invullen en ondertekenen. Stuur het formulier naar het onderstaande adres en wij passen de machtiging zo snel mogelijk voor u aan:

   Van Lanschot Bankiers
   Afdeling SC Operations (T.10)
   Postbus 1021
   5200 HC  's-Hertogenbosch

 • Overboeken
  • Hoe pas ik een geagendeerde of periodieke overboeking aan in Mijn Van Lanschot?

   Een geagendeerde of periodieke overboeking past u als volgt aan: 

   • log in bij Mijn Van Lanschot
   • kies voor ‘Overboeken’ en daarna voor ‘Geagendeerde overboekingen’
   • selecteer de gewenste periodieke of geagendeerde overboeking
   • klik op de boeking. U krijgt nu de mogelijkheid deze te ‘wijzigen’.

   Belangrijk om te weten 

   U kunt het rekeningnummer van de begunstigde of het rekeningnummer waar de boeking van af wordt geschreven niet wijzigen. Wanneer u dit wel wilt veranderen, kunt u de huidige boeking afkeuren en raden we aan de boeking opnieuw in te voeren. 

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met Client Services. Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland). 

   Contact

  • Hoe boek ik geld over naar een ander land dan Nederland in Mijn Van Lanschot?

   In Mijn Van Lanschot staat standaard alleen Nederland open als land waarbinnen u kunt overboeken. U kunt u zelf een ander land toevoegen. Dat doet u als volgt: 

   • log in op Mijn Van Lanschot 
   • kies de rekening waarvan u de boeking wilt doen en selecteer daar ‘Meer’ en ‘Beheren’  
   • het instellingen-menu verschijnt: kies voor ‘Landen’  
   • in het venster dat nu zichtbaar wordt, selecteert u het land waarnaar u geld wilt overboeken 
   • bevestig dit met uw Login App of Digipas.  

   Belangrijk om te weten 

   Na het bevestigen van de wijziging met uw Login App of Digipas duurt het om veiligheidsredenen altijd één uur voordat de instellingen actief zijn. 

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met Client Services. Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland). 

   Contact

  • Hoe pas ik de transactielimiet aan om een groot bedrag te betalen in Mijn Van Lanschot?

   Vanaf een particuliere of zakelijke betaalrekening kunt u standaard geld overboeken tot een maximumbedrag. U kunt een andere limiet instellen dan deze standaard transactielimiet. Dat doet u als volgt: 

   • log in op Mijn Van Lanschot  
   • kies de rekening waarvan u de boeking wilt doen en selecteer daar ‘Meer’ en ‘Beheren’   
   • het instellingen-menu verschijnt: kies voor ‘Limieten’   
   • in het venster dat nu zichtbaar wordt, kunt u de transactielimiet aanpassen  
   • bevestig het ingevoerde bedrag met uw Login App of Digipas. 

   Belangrijk om te weten  

   • Na het bevestigen van de wijziging met uw Login App of Digipas duurt het om veiligheidsredenen één uur voordat de instellingen actief zijn.  
   • De aanpassing is maximaal een jaar geldig.

   Hebt u hulp nodig bij het aanpassen van de limiet? Neem dan contact op met Client Services. 

   Contact

  • Waar kan ik mijn IBAN vinden?

   Klanten van Van Lanschot vinden hun IBAN*:

   • in Van Lanschot Online Bankieren (in de module Betalen, menuoptie Mutaties)
   • op de papieren rekeningafschriften
   • op de Van Lanschot Wereldpas (onder het Van Lanschot-logo)

   Het IBAN van iemand anders vindt u bijvoorbeeld op een factuur of kunt u opvragen bij de persoon aan wie u wilt betalen.

   U kunt ook de IBAN-Omnummertool gebruiken. Daarvoor hebt u het oude, Nederlandse bankrekeningnummer en de naam van de bijbehorende bank nodig. De omnummertool geeft vervolgens het juiste, nieuwe, bankrekeningnummer. De omnummertool is een initiatief van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

   * IBAN staat voor International Bank Account Number. Sinds 1 augustus 2014 maakt iedereen in Europa alleen nog gebruik van IBAN als rekeningnummer voor het overschrijven van euro’s.

  • Wat is de BIC van Van Lanschot?
   De BIC van Van Lanschot is FVLBNL22. BIC staat voor Bank Identifier Code.

Gegevens wijzigen
Categorie

Hypotheken
Categorie
 • Aanvragen of wijzigen
 • Aflossen
  • Hoe los ik (extra) af op mijn hypotheek?

   U kunt op twee manieren aflossen op uw hypotheek.

   1. U maakt zelf het bedrag dat u wilt aflossen naar ons over.
   2. U laat het bedrag dat u wilt aflossen door ons van uw bankrekening afschrijven.

   U leest hierna wat de verschillen zijn, zodat u kunt bepalen wat voor u de beste manier is. Ook leest u wat wij van u verwachten en hoe wij uw aflossing verwerken.

   Manier 1: Aflosbedrag zelf naar ons overmaken

   U maakt het bedrag dat u wilt aflossen over naar bankrekening NL86ABNA0487037952 op naam van F. van Lanschot Bankiers N.V. te ’s-Hertogenbosch. Bij de omschrijving vermeldt u het 10-cijferige hypotheeknummer waarop u wilt aflossen.

   Belangrijk om te weten

   • Wij lossen het bedrag af op uw hypotheek  op de datum dat het bedrag op onze rekening staat. Staat het bedrag uiterlijk de 23e op onze rekening? Dan verwerken wij de aflossing administratief aan het einde van de maand.
   • Staat het bedrag na de 23e op onze rekening? Dan verwerken wij de aflossing administratief pas aan het einde van de maand daarna. U ziet in Mijn Van Lanschot de aflossing pas terug nadat wij deze administratief verwerkt hebben. Dat kan dus maximaal twee maanden later zijn. Per brief informeren wij u al eerder over de aflossing.
   • Omdat wij de aflossing pas administratief verwerken nadat u het bedrag op onze rekening boekt, betaalt u te veel rente over de tussenliggende periode. Deze te veel betaalde rente betalen wij u terug als extra aflossing op uw hypotheek. Wilt u deze extra aflossing voorkomen? Kiest u dan voor de tweede manier van aflossen.

    Voorbeeld:
    U hebt een hypotheek van € 750.000,- aflossingsvrij en u wilt € 50.000,- extra aflossen. U betaalt 3% rente. Dit komt neer op € 1.875,- aan rente per maand. Het bedrag dat u extra wilt aflossen komt op 10 januari op onze bankrekening binnen. Eind januari verwerken wij uw aflossing administratief. Op 31 januari betaalt u voor de laatste keer € 1.875,- aan rente. Het rentebedrag dat u te veel betaald hebt, over de periode tussen 10 en 31 januari, lossen wij extra af op uw hypotheek. Het nieuwe rentebedrag van € 1.750,- schrijven wij eind februari voor het eerst van uw rekening af.
   • Boekt u meer over dan het bedrag dat u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen op uw hypotheek? Dan betaalt u mogelijk een vergoeding. Deze vergoeding trekken wij af van het bedrag dat u naar ons overgeboekt hebt. U lost dan dus een lager bedrag af op uw hypotheek. In de voorwaarden die op uw hypotheek van toepassing zijn, leest u hoeveel u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen. Hebt u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw private banker of met onze collega’s van Client Services via 0800 1737.

   Manier 2: Aflosbedrag door ons laten afschrijven van uw bankrekening

   U verzoekt ons om het door u gewenste aflosbedrag af te schrijven van dezelfde bankrekening waarvan wij maandelijks uw hypotheeklasten afschrijven. U kunt het aflosverzoek op verschillende manieren indienen: telefonisch, via een brief of via een bericht in Mijn Van Lanschot.

   Belangrijk om te weten

   • Wij schrijven het bedrag dat u wilt aflossen van uw bankrekening af tegelijk met de maandelijkse hypotheeklasten op de laatste werkdag van de maand. Wilt u dat we het aflosbedrag op de laatste werkdag afschrijven van dezelfde maand waarin u het verzoek doet? Dan ontvangen wij uw verzoek graag uiterlijk op de 10e van de betreffende maand. Ontvangen wij uw verzoek na de 10e van de maand? Dan schrijven we het bedrag niet aan het einde van diezelfde maand af, maar van de daaropvolgende maand.
   • Wilt u meer aflossen dan het bedrag dat u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen op uw hypotheek? Dan betaalt u mogelijk een vergoeding. U informeert ons bij uw extra aflosverzoek of u de vergoeding in mindering wilt laten brengen op het gewenste aflosbedrag of dat u de vergoeding als extra bedrag wilt laten afschrijven.
  • Hoe los ik mijn hypotheek volledig af?

   U wilt uw hypotheek volledig aflossen. Dit kan met of zonder tussenkomst van een notaris.

   Wilt u de hypothecaire inschrijving op uw woning na de aflossing van de hypotheek laten bestaan? Dan informeert u ons over uw wens om af te lossen. U hebt dan geen notaris nodig.

   Wilt u de hypothecaire inschrijving notarieel laten doorhalen na de aflossing van uw hypotheek? Dan informeert u een notaris over uw wens om af te lossen. De notaris informeert ons in deze situatie over uw afloswens.

   In beide situaties ontvangt u van ons ongeveer 10 werkdagen vóór de gewenste aflosdatum een terugbetaalnota. Hierin leest u hoeveel u aan ons moet overmaken en wanneer het bedrag bij ons binnen moet zijn.

   Belangrijk om te weten:

   • Of u uw hypotheek volledig kunt aflossen zonder dat u aan ons een vergoeding moet betalen, is afhankelijk van de aflosreden en de overige afspraken die wij met u in de kredietovereenkomst gemaakt hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd vergoedingsvrij aflossen bij verkoop van uw woning of binnen een jaar na overlijden van uw partner.
   • Geef uw aflosverzoek 4 weken voor de gewenste aflosdatum door aan uw notaris. Als u zonder tussenkomst van een notaris uw hypotheek volledig wilt aflossen, informeert u ons dan minimaal 2 weken voor de gewenste aflosdatum. Dan kunnen wij uw aflosverzoek tijdig behandelen.
 • BKR
  • Hoe lang blijft een registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR) geldig?
   Nadat u een krediet hebt afgelost of opgezegd, bewaart BKR uw gegevens maximaal vijf jaar. Het maakt hierbij niet uit of u uw krediet binnen de afgesproken looptijd hebt afgelost.
  • Wat is BKR?
   Bureau Krediet Registratie (BKR) is een onafhankelijke stichting die leengegevens registreert bij het afsluiten van een lening. Kredietverstrekkers, zoals Van Lanschot, geven dit door aan het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR. Dit is een wettelijke plicht. Kredietverstrekkers kunnen zo zien welke leningen u al hebt lopen en of u betalingsachterstanden hebt. Meer informatie over BKR vindt u op bkr.nl.
  • Wordt mijn krediet bij Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd?

   Ja, net als andere banken en geldverstrekkers is Van Lanschot verplicht om uw krediet vanaf € 250,- te registreren bij BKR (vanaf 1 december 2016). BKR kent een zogeheten positieve en negatieve registratie. Bij een positieve registratie kunnen kredietverstrekkers zien welke kredieten u al hebt lopen. Er is sprake van een negatieve registratie bij een betalingsachterstand.

   Geregistreerd worden: uw naam, adres, geboortedatum, soort krediet, kredietbedrag, contractnummer, looptijd, aflos- en vervaldatum en eventuele betalingsachterstanden. BKR behandelt uw gegevens vertrouwelijk.

 • Rente
  • Hoe berekenen wij uw rentemiddelingsopslag?

   De berekening van de rentemiddelingsopslag bestaat uit drie stappen. Eerst berekenen we de contante waarde van de misgelopen rente-inkomsten. Dit is de vergoeding die u zou betalen als u niet voor rentemiddeling kiest. Vervolgens berekenen we rente over de misgelopen rente-inkomsten. Als laatste berekenen we de rentemiddelingsopslag.

   Voorbeeldberekening rentemiddelingsopslag

   Per 1 mei wilt u de hypotheekrente van uw hypotheeklening wijzigen naar een lagere hypotheekrente met een rentelooptijd van 5 jaar.

   • De actuele standaardrente van deze rentelooptijd is 1,65%.
   • De restant hoofdsom is € 500.000,-.

   Stap 1: Berekening vergoeding over de misgelopen rente-inkomsten

   De vergoeding over de misgelopen rente-inkomsten is € 5.854,47. Zie voor de berekening veelgestelde vraag 'Kunt u mij uitleggen hoe de vergoedingsrente wordt berekend?'

   Stap 2: Berekening rente over de vergoeding

   De rente over de vergoeding berekenen we met de volgende formule:
   Vergoeding per maand x (1 + actuele standaardrente per maand %)^x

   Waarbij x de maand is waarover de rente wordt berekend. De vergoeding per maand voor de nieuwe rentelooptijd is: € 5.854,47/ 60 = € 97,57. De actuele standaardrente per maand berekenen wij als volgt: 1,65 % / 12 = 0,1375 %.

   De berekening voeren we net zo vaak uit als het aantal maanden van de nieuwe rentelooptijd.
   Maand 1: zonder rente over de vergoeding = € 97,57
   Maand 2: € 97,57 x (1 + 0,1375 %)^2 = € 97,84
   Etc.
   Maand 60: € 97,57 x (1 + 0,1375 %)^59 = € 105,96

   De opnieuw berekende vergoedingen per maand tellen we bij elkaar op. Hiermee komen we op een totale vergoeding van € 6.106,63.

   Stap 3: Berekening rentemiddelingsopslag

   De rentemiddelingsopslag berekenen wij met de volgende formule:
   ((Totale vergoeding / aantal jaren nieuwe rentelooptijd) / restant hoofdsom) x 100

   Voor uw lening is dit:
   ((6.106,63 / 5) / € 500.000,-) x 100 = 0,2442 % afgerond in veelvouden van 0,05% naar boven = 0,25 %.

   De nieuwe hypotheekrente voor uw lening is dan 1,65 % + 0,25 % = 1,90 % voor een rentelooptijd van 5 jaar.

  • Kunt u mij uitleggen hoe de vergoedingsrente wordt berekend?

   De berekening van de vergoeding bij een aflossingsvrije lening bestaat uit twee stappen. Eerst berekenen we de misgelopen rente-inkomsten. Vervolgens maken we de misgelopen rente-inkomsten contant met behulp van de contante waarde-methode.

   In de berekening maken we gebruik van de volgende gegevens van uw lening:

   • Oorspronkelijke hoofdsom
   • Restant hoofdsom
   • Bedrag aflossing
   • Huidig rentepercentage
   • Overeengekomen standaardrente
   • Vergelijkingsrente
   • Resterende rentelooptijd

   De overeengekomen standaardrente van uw lening is het huidig rentepercentage van uw lening zonder individuele risico-opslagen en kortingen. De overeengekomen standaardrente leggen wij vast op de ingangsdatum van de rentelooptijd in ons hypotheeksysteem.

   Voor de vergelijkingsrente gebruiken wij de Tarieven voor hypotheekleningen. De rentelooptijd van de actuele standaardrente is gelijk aan de resterende rentelooptijd van uw hypotheeklening op het moment van de wijziging van de hypotheekrente. Dit rentepercentage is zonder persoonlijke opslagen en/of kortingen. Bieden wij de resterende rentelooptijd niet standaard aan? Dan berekenen wij de vergelijkingsrente zo nauwkeurig mogelijk met de rentepercentages van de dichtstbijzijnde rentelooptijden.

   Hebt u een lening met een lineaire of annuïteiten aflossing? Dan berekenen we de maandelijkse lineaire aflossing of annuïteit opnieuw over het verschil tussen de restant hoofdsom en het bedrag dat u in het lopende jaar zonder vergoeding nog mag aflossen. In de berekening van de misgelopen rente-inkomsten verrekenen we de nieuw berekende maandelijkse lineaire aflossing of annuïteit.

   Voorbeeldberekening vergoeding hypotheekrente verlagen

   Op 1 mei besluit u een lagere hypotheekrente voor uw aflossingsvrije hypotheeklening te kiezen. Op dat moment is uw hypotheeklening € 500.000,-.

   Oorspronkelijke hoofdsom € 500.000,-
   Restant hoofdsom € 500.000,-
   Bedrag aflossing € 500.000,-
   Huidig rentepercentage 2,30 %
   Overeengekomen standaardrente 2,10 %
   Vergelijkingsrente per 1 mei 1,60 %
   Resterende rentelooptijd 36 maanden

   De vergoeding berekenen wij over het verschil tussen € 500.000,- en het bedrag waarmee u per jaar zonder vergoeding mag aflossen. Dit percentage is standaard 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar.

   Stap 1: Berekenen misgelopen rente-inkomsten

   De misgelopen rente is het verschil tussen de overeengekomen standaardrente en de vergelijkingsrente (= de actuele standaardrente). Dit is voor uw lening:
   Overeengekomen standaardrente (2,10 %) – vergelijkingsrente (1,60 %) = 0,50 %.

   De misgelopen rente-inkomsten berekenen we met de volgende formule: (Resterende hoofdsom – vergoedingsvrij bedrag) x (misgelopen rente / 12).

   Dit is voor uw lening:
   Resterende hoofdsom (€ 500.000,-) – vergoedingsvrij bedrag (€ 100.000,-) =
   € 400.000,-.

   De misgelopen rente-inkomsten per jaar zijn € 400.000,- x 0,50 % = € 2.000,-. Per maand is dit € 166,666667. Voor de resterende rentelooptijd van 36 maanden zijn de totaal misgelopen rente-inkomsten voor de bank: € 6.000,-.

   Stap 2: Contant maken van de misgelopen rente-inkomsten

   De misgelopen rente-inkomsten maken we contant omdat u de misgelopen rente-inkomsten in één keer betaalt in plaats van over de resterende maanden van de rentelooptijd. Hierdoor zijn onze misgelopen rente-inkomsten lager, waardoor de vergoeding lager is.

   De uiteindelijke vergoeding stellen we vast door de misgelopen rente-inkomsten per maand contant te maken tegen de vergelijkingsrente met de volgende formule:

   Misgelopen rente-inkomsten per maand / (1 + vergelijkingsrente per maand)x.

   Waarbij x de maand is waarover de vergoeding wordt berekend. De misgelopen rente-inkomsten per maand zijn € 166,666667 en de vergelijkingsrente per maand berekenen wij als volgt: 1,60 % / 12 = 0,1333 %.

   De berekening voeren we net zo vaak uit als het aantal maanden van de resterende rentelooptijd.
   Maand 1: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))1 = € 166,44
   Maand 2: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))2 = € 166,22
   Etc.
   Maand 36: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))36 = € 158,86

   De contant gemaakte vergoedingen per maand tellen we bij elkaar op. Hiermee komen we op de door u te betalen vergoeding van € 5.854,47.

  • Waarom betaal ik nu een productopslag en voorheen niet?
   Sluit u een aflossingsvrije hypotheek bij Van Lanschot af? Dan betaalt u een extra opslag op het standaard rentepercentage. U betaalt deze opslag omdat een (volledig) aflossingsvrij gefinancierde lening risicovoller en duurder voor ons is dan een lineair/annuïtair gefinancierde lening.

   Wilt u meer weten?

   Neemt u dan contact op met uw private banker. We helpen u graag verder.

  • Wanneer betaal ik een risico-opslag?

   Sluit u een hypotheeklening bij Van Lanschot af of continueert u uw bestaande hypotheeklening? Dan is het mogelijk dat u een extra opslag betaalt op de standaardrente. Bijvoorbeeld omdat uw hypotheeklening hoger is dan de waarde van uw woning. We noemen deze opslag ‘individuele risico-opslag’. De hoogte van de individuele risico-opslag is afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeklening ten opzichte van de marktwaarde van uw woning.

   De marktwaarde is:

   • de waarde die staat vermeld in het door NWWI of de Taxateursunie goedgekeurde taxatierapport van de woning die u wilt kopen of verbouwen
   • de koop-/aanneemsom van uw nieuwbouwwoning, eventueel vermeerderd met de grondprijs, de bouwkosten, meerwerk, bouwrente of de aansluiting van nutsvoorzieningen

   Op de pagina Tarieven Hypotheken vindt u de individuele risico-opslag die u betaalt op basis van de marktwaarde van uw woning.

   Wanneer brengen wij de individuele risico-opslag in rekening?

   Wij brengen de individuele risico-opslag in rekening in de volgende gevallen:

   • bij bestaande woningen
   • bij nieuwbouwwoningen
   • als u een nieuwe hypotheeklening bij ons afsluit
   • bij een nieuwe rentelooptijd van een bestaande hypotheeklening
   Voorbeeld

   U koopt een woning van € 500.000,-. De koopprijs is de marktwaarde van de woning. U wilt een hypotheeklening van € 400.000,-. U financiert 80% van de marktwaarde van uw woning. U kiest een rentevaste periode van vijf jaar. De standaardrente is 3,85%. Uw individuele risico-opslag is 0,20%. De rente die u betaalt is dan 4,05% (de standaardrente 3,85% verhoogd met de individuele risico-opslag van 0,20%).

   Wanneer worden de risico-opslagen van mijn hypotheeklening aangepast?

   Hebt u risico-opslagen op de rente van uw hypotheeklening? Aan het begin van een nieuwe rentelooptijd berekenen we de risico-opslagen voor uw hypotheeklening opnieuw. Hierdoor kan het zijn dat de risico-opslag van uw hypotheeklening wordt aangepast.

   Wat moet u doen als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen?

   Als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen, dan moet u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. Wij kunnen de individuele risico-opslag tijdens de rentevastperiode van uw hypotheeklening aanpassen. De marktwaarde van uw woning moet in een gevalideerd taxatierapport staan. Het gevalideerde taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes (6) maanden. Uit het gevalideerde taxatierapport kan blijken dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig is veranderd, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Wij kunnen de individuele risico-opslag ook aanpassen als u waarde hebt opgebouwd in een verpande leven-of spaarpolis die is gekoppeld aan uw Leven-of Spaarhypotheek, of als u extra hebt terugbetaald op uw lening. Ook hierbij geldt dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig veranderd moet zijn, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Voor een wijziging van de individuele risico-opslag brengen wij behandelingskosten in rekening. U vindt de hoogte van de behandelingskosten op de pagina Tarieven Hypotheken.

   Productopslag bij een aflossingsvrije hypotheeklening

   Hebt u een aflossingsvrije hypotheeklening dan betaalt u naast een eventuele individuele risico-opslag ook een productopslag bovenop de standaardrente.

   Wilt u meer weten?

   Neemt u dan contact op met uw private banker. We helpen u graag verder.

  • Wat houdt het jaarlijks kostenpercentage in?
   Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) heeft betrekking op de daadwerkelijke kostprijs van de hypotheeklening. Dit is het rentepercentage inclusief de eventuele kosten verbonden aan uw hypotheeklening. Hierbij houden wij rekening met de behandelingskosten, het nominale rentepercentage, het betaalmoment en het aantal betalingen per jaar.

   De nominale rente is het rentepercentage dat u betaalt. In tegensteling tot het jaarlijks kostenpercentage is in de nominale rente geen rekening gehouden met eventuele kosten en met het voor- of achteraf betalen van rente.

   De kosten die u betaalt voor uw hypotheekleningen kunnen worden onderverdeeld in eenmalige kosten en terugkerende kosten.

   Eenmalige kosten die onderdeel kunnen zijn van het JKP:

   • Taxatiekosten
   • Advieskosten
   • Behandelingskosten
   • Kosten aankoopgarantie

   Terugkerende kosten die onderdeel kunnen zijn van het JKP:

   • Overlijdensrisicoverzekering
   • Opstalverzekering
   • Werkloosheidsverzekering (Inkomensbeschermer)
   • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

   Het jaarlijks kostenpercentage vindt u terug in uw hypotheekofferte en het bijgevoegde informatieblad. Met het jaarlijks kostenpercentage kunt u informatiebladen van verschillende aanbieders beter met elkaar vergelijken.

   Hoe berekenen we het jaarlijks kostenpercentage?

   Onderstaande berekening is een voorbeeld.

   Stel de hoofdsom van uw Aflossingsvrije hypotheek is € 150.000.
   Looptijd van het krediet is 360 maanden.
   Nominale rente voor 5 jaar Variabel is 3,014 % per jaar.

   Eenmalige kosten:

   • Taxatiekosten  € 350,00
   • Hypotheekadvieskosten  € 2.150,00
   • Behandelingskosten  € 850,00

   Terugkerende kosten zijn niet bekend.

   Het jaarlijks kostenpercentage op basis van deze gegevens bedraagt 3,1%.

   Het jaarlijks kostenpercentage wordt berekend door aannames te doen over de rente tijdens de hele looptijd van de lening. In dit voorbeeld zijn we bij de berekening ervan uitgegaan dat het rentepercentage tijdens de hele looptijd van de lening niet wijzigt.

  • Wat is rentemiddeling?

   Met rentemiddeling kunt u mogelijk uw hypotheekrente en daardoor uw maandlasten verlagen.

   Stel: de rente die u nu betaalt is hoger dan de huidige rente en u wilt nu al voor een nieuwe lagere rente kiezen, terwijl uw huidige rentevastperiode nog loopt. Dat kan, maar daarmee breekt u het rentecontract open en betaalt u ons een vergoeding. Bij rentemiddeling betaalt u deze vergoeding niet in één keer, maar verspreid over de maanden tijdens de nieuwe rentevastperiode die u kiest. Dit doen we door het nieuwe rentepercentage dat u kiest te verhogen met een rentemiddelingsopslag.

   Belangrijk om te weten

   • Het verzoek tot rentemiddeling geeft u uiterlijk een maand van te voren schriftelijk aan ons door.
   • Voor rentemiddeling betaalt u ons eenmalig behandelingskosten. U vindt de actuele behandelingskosten op de pagina Tarieven hypotheken.
   • U kunt maximaal één keer per jaar gebruikmaken van de mogelijkheid tot rentemiddeling.
   • Rentemiddeling is alleen mogelijk als u uw rente omzet naar een vaste rentevorm.

Mijn Van Lanschot
Categorie
 • Handleiding
 • Persoonlijk
 • Gebruiken
  • Hoe pas ik een geagendeerde of periodieke overboeking aan in Mijn Van Lanschot?

   Een geagendeerde of periodieke overboeking past u als volgt aan: 

   • log in bij Mijn Van Lanschot
   • kies voor ‘Overboeken’ en daarna voor ‘Geagendeerde overboekingen’
   • selecteer de gewenste periodieke of geagendeerde overboeking
   • klik op de boeking. U krijgt nu de mogelijkheid deze te ‘wijzigen’.

   Belangrijk om te weten 

   U kunt het rekeningnummer van de begunstigde of het rekeningnummer waar de boeking van af wordt geschreven niet wijzigen. Wanneer u dit wel wilt veranderen, kunt u de huidige boeking afkeuren en raden we aan de boeking opnieuw in te voeren. 

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met Client Services. Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland). 

   Contact

  • Ik kan niet inloggen op Mijn Van Lanschot. Wat nu?

   Met Digipas 
   Controleer uw gebruikersnaam en digipasnummer op fouten. Geeft uw Digipas LOCK aan met daarbij een zeven- of achtcijferige code? Neem dan contact op met Client Services om de pas te laten deblokkeren. Alleen de houder van de betreffende digipas kan de pas laten deblokkeren. 
   Meer vragen over de Digipas

   Met Login App 
   Het kan een tijdelijke verstoring betreffen. Controleer uw inloggegevens en probeer het later nog een keer. Wanneer de app u na het openen direct vraagt de app te registreren, kunt u dit zelf doen met uw Digipas of met een ander apparaat waarop de Login App is geregistreerd. Beschikt u hier niet over? Neem dan contact op met Client Services.
   Meer vragen over de Login App

   Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland). 

   Contact

  • Kan ik rekeningen van mijn kind of een andere rekeninghouder toevoegen in Mijn Van Lanschot?

   Dat is mogelijk. Rekeningen die op naam staan van uw kind of van een andere rekeninghouder dan uzelf, kunt u laten toevoegen aan uw Online Bankieren-overeenkomst. U hebt hiervoor dan wel toestemming nodig van de betreffende rekeninghouder(s). Deze toestemming wordt verkregen door medeondertekening van uw wijzigingsaanvraag voor Online Bankieren.

   Neem voor meer informatie contact met ons op.

   Contact

  • Waar vind ik mijn Financieel Jaaroverzicht in Mijn Van Lanschot?

   Bankiert u als particuliere klant online? Dan staat het Financieel Jaaroverzicht voor u klaar in Mijn Van Lanschot onder Gegevens en onder Documenten. 

   Belangrijk om te weten

   • Vanuit veiligheidsoverwegingen is een jaaroverzicht alleen zichtbaar in Mijn Van Lanschot van de betreffende klant.  
   • Zakelijke jaaroverzichten sturen wij naar het bij ons bekende postadres van de betreffende entiteit. 
  • Waar vind ik mijn saldo?

   In Mijn Van Lanschot kunt u het actuele saldo en de geboekte transacties raadplegen. Dit doet u als volgt:  

   • log in op Mijn Van Lanschot 
   • uw rekeningoverzicht verschijnt meteen. Daarin ziet u de meest actuele saldi van uw rekeningen. 

   Belangrijk om te weten 

   Is een specifieke rekening niet zichtbaar, maar wilt u deze wel zien in Mijn Van Lanschot? Neem voor de mogelijkheden contact op met uw adviseur of met Client Services. 

   Wilt u uw saldo weten en maakt u geen gebruik van Mijn Van Lanschot? Neem dan contact op met Client Services.  

   Client Services is bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland) op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur.

   Contact

  • Welke bestandsformaten (import en export) zijn er in Mijn Van Lanschot?

   Formaten voor import betaalbestanden

   1. SEPA

   Voor SEPA Credit Transfers gebruikt u het XML-formaat PAIN.001 en voor SEPA Direct Debits gebruikt u PAIN.008. De specificaties van PAIN vindt u hieronder (download 1.1 t/m 1.4).

   Overige

   Voor buitenlandse betalingen wordt gebruikgemaakt van het BTL91-formaat. Dit bestand wordt alleen gebruikt voor betalingen buiten Europa of betalingen in vreemde valuta.

   2. Formaten voor export rekeninginformatie

   De SEPA-betalingen en -ontvangsten vindt u op uw rekeningafschrift. Als u echter uw rekeningafschrift elektronisch inleest in uw financiële software, bijvoorbeeld in de vorm van een .CSV-bestand of een MT940-bestand, moet uw software hiervoor geschikt zijn. Van Lanschot biedt u de mogelijkheid om uw mutaties te exporteren naar CAMT.053 en MT940 SEPA. De specificaties hiervoor vindt u hieronder (download 2.1 t/m 2.3).

   Naast de MT940-SEPA zijn tijdelijk ook nog de varianten MT940 FvL en MT940 CE beschikbaar.

   3. Diverse tekstformaten

   Onder deze tekst-exportformaten worden naast CSV SEPA ook nog “oude” exportformaten ondersteund, die op termijn komen te vervallen. Dit zijn formaten die geen ondersteuning bieden aan IBANs. Over de termijn waarop deze komen te vervallen informeren wij u tijdig via Mijn Van Lanschot. U kunt de specificaties van de tekstformaten hieronder downloaden (download 3.1.).

   Meer weten? Neem contact met ons op.

   Contact

  • Welke browser moet ik gebruiken voor Mijn Van Lanschot?

   De vereiste versies voor besturingssysteem en browser vindt u op de pagina Systeemvereisten.

  • Hoe boek ik geld over naar een ander land dan Nederland in Mijn Van Lanschot?

   In Mijn Van Lanschot staat standaard alleen Nederland open als land waarbinnen u kunt overboeken. U kunt u zelf een ander land toevoegen. Dat doet u als volgt: 

   • log in op Mijn Van Lanschot 
   • kies de rekening waarvan u de boeking wilt doen en selecteer daar ‘Meer’ en ‘Beheren’  
   • het instellingen-menu verschijnt: kies voor ‘Landen’  
   • in het venster dat nu zichtbaar wordt, selecteert u het land waarnaar u geld wilt overboeken 
   • bevestig dit met uw Login App of Digipas.  

   Belangrijk om te weten 

   Na het bevestigen van de wijziging met uw Login App of Digipas duurt het om veiligheidsredenen altijd één uur voordat de instellingen actief zijn. 

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met Client Services. Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland). 

   Contact

  • Hoe kan ik een incasso terugboeken?
   U kunt zelf een incasso terugboeken (storneren) via Mijn Van Lanschot of u kunt contact opnemen met Client Services om een incasso terug te laten boeken.

   U kunt opdracht geven voor het terugboeken van de incasso tot uiterlijk 56 dagen na incassodatum. 

   Zelf een incasso terugboeken

   • Log in bij Mijn Van Lanschot 
   • Kies voor uw betaalrekening door op de betreffende rekening te klikken.
   • Kies vervolgens voor ‘Meer’ en ‘Beheren’. 
   • Kies daarna voor ‘Incasso’s’. 
   • Wanneer u op een incasso klikt, kunt u deze afkeuren.

   Belangrijk om te weten

   U kunt niet alle incasso’s terug laten boeken. Een incasso van International Card Services (Van Lanschot Creditcard Gold) kan niet worden teruggeboekt. Ook SEPA-incasso Zakelijk kunt u niet terugboeken.
  • Hoe pas ik de transactielimiet aan om een groot bedrag te betalen in Mijn Van Lanschot?

   Vanaf een particuliere of zakelijke betaalrekening kunt u standaard geld overboeken tot een maximumbedrag. U kunt een andere limiet instellen dan deze standaard transactielimiet. Dat doet u als volgt: 

   • log in op Mijn Van Lanschot  
   • kies de rekening waarvan u de boeking wilt doen en selecteer daar ‘Meer’ en ‘Beheren’   
   • het instellingen-menu verschijnt: kies voor ‘Limieten’   
   • in het venster dat nu zichtbaar wordt, kunt u de transactielimiet aanpassen  
   • bevestig het ingevoerde bedrag met uw Login App of Digipas. 

   Belangrijk om te weten  

   • Na het bevestigen van de wijziging met uw Login App of Digipas duurt het om veiligheidsredenen één uur voordat de instellingen actief zijn.  
   • De aanpassing is maximaal een jaar geldig.

   Hebt u hulp nodig bij het aanpassen van de limiet? Neem dan contact op met Client Services. 

   Contact

 • Veiligheid
  • Ik ben slachtoffer van phishing of cybercrime, wat moet ik doen?

   Hebt u persoonlijke gegevens gegeven aan een phisher*? Neem dan contact op met uw adviseur of Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland). Doe dit ook als u vragen of twijfels hebt bij een ontvangen e-mail of telefoontje.

   Contact

   * Phishing is de verzamelnaam voor alle digitale activiteiten waarmee criminelen u proberen persoonlijke informatie te ontfutselen. Met deze informatie kunnen zij fraude met internetbankieren, pinpassen, creditcards of uw identiteit plegen. Lees hoe u phishing kunt herkennen en wat u ertegen kunt doen.

  • Ik heb een verdacht bericht ontvangen uit naam van Van Lanschot. Weten jullie daar al van?

   Hebt u een e-mail, sms of ander bericht ontvangen met een verdachte inhoud? Mail dit naar valse-email@vanlanschot.com. U helpt ons hiermee de schade van phishing* te beperken. 

   Wat doet Van Lanschot met uw melding?

   Om phishing tegen te gaan proberen wij phishingmails, -sms-berichten en -websites te traceren en de sites zo snel mogelijk uit de lucht te (laten) halen. We doen er alles aan om klanten zo goed mogelijk te informeren en waarschuwen.

   Belangrijk om te weten

   Hebt u persoonlijke gegevens achtergelaten op een verdachte website of denkt u slachtoffer te zijn geworden van phishing? Neemt u dan contact op met uw adviseur of Van Lanschot Client Services. Deze afdeling is op werkdagen van 08.30 uur tot 21.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0800 1737 (+31 73 687 18 97 vanuit het buitenland).

   Contact

   * Phishing is de verzamelnaam voor alle digitale activiteiten waarmee criminelen u proberen persoonlijke informatie te ontfutselen. Met deze informatie kunnen zij fraude met internetbankieren, pinpassen, creditcards of uw identiteit plegen. Lees hoe u phishing kunt herkennen en wat u ertegen kunt doen.

Digipas
Categorie
 • Vragen over Digipas
  • Hoe kan ik mijn Digipas vervangen?

   Werkt uw Digipas niet goed? Neem dan contact op met Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97), elke werkdag bereikbaar van 08:30 tot 21:00 uur.

   Contact

   Tegenwoordig kunt u ook gebruikmaken van de Van Lanschot Login App. Het voordeel van de app is dat u overal veilig en makkelijk inlogt via uw smartphone of tablet bij Mijn Van Lanschot. U hebt dan geen Digipas meer nodig om uw rekeningen in te zien of een betaalopdracht te doen. Hieronder leest u waar u de Login App downloadt. Om de app te installeren hebt u nog één keer uw Digipas nodig.

  • Wat is mijn digipasnummer?

   Het nummer van uw Digipas vindt u achter op uw Digipas.

   Contact

  • Mijn Digipas toont ‘Fail 1’ / ‘Fail 2’ / ‘Fail 3’
   FAIL 1 OF FAIL 2

   U hebt eenmaal of tweemaal achter elkaar een pincode ingetoetst die niet bij deze Digipas hoort. Druk op de ► knop van uw Digipas om opnieuw de pincode in te toetsen.

   LOCK FAIL 3

   U hebt driemaal achter elkaar een verkeerde pincode ingetoetst. Als gevolg daarvan is uw Digipas geblokkeerd. Om weer gebruik te kunnen maken van Mijn Van Lanschot dient u contact op te nemen met Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97).

   Contact

  • Mijn Digipas is gestolen of vermist. Wat moet ik doen?

   Bij diefstal, verlies of misbruik van de Digipas en/of pincode dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97).

   Contact

   Tegenwoordig kunt u ook gebruikmaken van de Van Lanschot Login App. Het voordeel van de app is dat u overal veilig en makkelijk inlogt via uw smartphone of tablet bij Mijn Van Lanschot. U hebt dan geen Digipas meer nodig om uw rekeningen in te zien of een betaalopdracht te doen. Hieronder leest u waar u de Login App downloadt. Om de app te installeren hebt u nog één keer uw Digipas nodig. Hebt u hierbij hulp nodig? Dan helpt Van Lanschot Client Services u graag.

  • Mijn Digipas is geblokkeerd. Wat moet ik doen?

   Wij kunnen uw Digipas deblokkeren. Neem daarvoor contact op met onze afdeling Client Services op 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 1897). Wij verzoeken u uw Digipas bij de hand te houden.

   Contact

Login App
Categorie
 • Registratie
  • Wat is de Login App?

   De Login App is een eenvoudige en veilige manier om via uw smartphone of tablet in te loggen op Mijn Van Lanschot.

   Daarnaast kunt u met de Login App:

   • een betaling ondertekenen in Mijn Van Lanschot
   • een iDeal-betaling goedkeuren
   • een Tikkie sturen

   Het is op dit moment in de Login App nog niet mogelijk om uw rekeningen te zien of betalingen (overboekingen) in te voeren. 

   Belangrijk om te weten

   Van Lanschot heeft meerdere apps. U herkent de Login App aan het lichtblauwe icoon met de blauwe boom.

   Icoon Van Lanschot Login App

    
  • Waar kan ik de Login App downloaden?

   U kunt de Van Lanschot Login App downloaden in de App Store of Google Play.

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

  • Ik heb een digipas. Hoe kan ik de Login App registreren?

   Met uw Digipas registreert u de Login App op uw smartphone of tablet als volgt:

   1. Download de Login App in de App Store of Google Play.
   2. Open de Login App en ga naar Instellingen.
   3. Tik op ‘Digipas’. 
   4. Vul uw gebruikersnaam in. Deze hebt u per e-mail van ons gekregen.
   5. Vul uw digipasnummer in. Dit staat achterop uw digipas.
   6. Volg de stappen met uw digipas en vul de responsecode in op de app.
   7. Volg nogmaals de stappen en vul de responsecode in op de app.
   8. Op uw smartphone of tablet krijgt u nu de mogelijkheid om een 5-cijferige pincode in te voeren. Klik hierna op ‘OK’. 
   9. De registratie is klaar. U kunt nu inloggen bij Mijn Van Lanschot met de Login App.
  • Ik heb geen Digipas. Hoe kan ik de Login App registreren?

   Om de Login App te registreren zonder Digipas hebt u drie zaken nodig: 

   • een kleurcode
   • een gebruikersnaam
   • een smartphone of tablet

   Een kleurcode en gebruikersnaam kunt u aanvragen bij Client Services. Uw gebruikersnaam ontvangt u van ons per e-mail. De kleurcode versturen wij per post naar u binnen maximaal drie werkdagen. 

   Volg daarna deze stappen:

   1. Download de Login App op uw smartphone of tablet via de App Store of Google Play
   2. Open de Login App en tik op ’Brief met kleurcode’.
   3. Vul uw gebruikersnaam in. Deze hebt u per e-mail gekregen.
   4. Scan de kleurcode uit de brief.
   5. Kies een 5-cijferige pincode.
   6. Bevestig de 5-cijferige pincode.
   7. De registratie is klaar. U kunt nu inloggen bij Mijn Van Lanschot met de Login App.

   Belangrijk om te weten

   U kunt de kleurcode één keer gebruiken voor één apparaat.

  • Voor welke toestellen is de Login App beschikbaar?

   De Login App is beschikbaar voor iPhone en iPad (vanaf iOS 11) en Android (vanaf 4.4).

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

  • Kan ik de Login App op meerdere toestellen registreren?

   Ja, u kunt de Login App op meerdere smartphones en tablets registreren.

   Hebt u een digipas?

   Dan kunt u de Login App met uw gebruikersnaam en digipas registreren op meerdere toestellen. Lees: Ik heb een Digipas. Hoe kan ik de Login App registreren?

   Hebt u geen digipas?

   Dan kunt u de Login App registreren met uw gebruikersnaam en een kleurcode. Voor elk apparaat hebt u een unieke kleurcode nodig. De kleurcode(s) kunt u aanvragen bij Client Services. Wij sturen de kleurcode(s) binnen drie werkdagen per post naar u toe. Lees: Ik heb geen digipas. Hoe kan ik de Login App registreren?

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

 • Gebruik
  • Ik weet mijn gebruikersnaam van de Login App niet meer. Wat moet ik doen?

   Uw gebruikersnaam kunt u opvragen bij Client Services via telefoonnummer 0800 1737 (vanuit het buitenland +3173 687 18 97) op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur. 

   Wij sturen uw gebruikersnaam - die bestaat uit een letter en zeven cijfers - per e-mail naar u toe.

   Contact

  • Hoe wijzig ik mijn pincode van de Login App?

   U kunt uw pincode van de Login App als volgt wijzigen:

   1. Open de Login App
   2. Klik op Instellingen
   3. Klik op ‘Wijzigen pincode’
   4. Vul uw huidige pincode in
   5. Vul uw nieuwe pincode in en bevestig deze
   6. Klik op ‘Ok’

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

  • Ik ben mijn pincode van de Login App vergeten. Wat moet ik doen?

   Als u uw pincode bent vergeten, kunt u de Login App niet meer gebruiken. U moet de app dan opnieuw registreren op hetzelfde toestel. Dit doet u als volgt:

   1. Open de Login App
   2. Klik op Instellingen 
   3. Klik op 'Account verwijderen'
   4. Hebt u nog een actieve Login App op een ander toestel of hebt u nog een Digipas? Dan dient u de app opnieuw te registreren.
   5. Hebt u geen actieve Login App op een ander toestel en hebt u geen Digipas? Dan sturen wij u een nieuwe kleurcode om de Login App te registreren. Neem hiervoor contact op met Client Services op nummer 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 1897).

   Als u een verkeerde pincode hebt gebruikt, geeft de app dat aan met het aantal pogingen dat nog resteert. Als u het maximale aantal pogingen hebt gebruikt, wordt de registratie automatisch opgeheven. U moet de Login App dan opnieuw registeren. Zie hiervoor punt 4 en 5.

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

  • Hoe stel ik vingerafdrukherkenning of Face ID in voor de Login App?

   Hebt u 'vingerafdruk' of Face ID ingesteld op uw smartphone of tablet? Dan kunt u dit ook voor de Login App instellen. Dit doet u als volgt:

   1. Open de Login App
   2. Klik op Instellingen
   3. Klik op ‘Gebruik Vingerafdruk’ of 'Gebruik Face ID'
   4. Volg de stappen in de app

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

  • Wat moet ik doen met de Login App als ik een ander toestel ga gebruiken?
   Afhankelijk van uw situatie, zijn er drie manieren waarop u de Login App kunt installeren op uw nieuwe smartphone of tablet.  

   U hebt uw oude toestel niet meer, maar kunt wel inloggen met uw Digipas 

   1. Download de Login App in de App Store of Google Play op uw nieuwe toestel.
   2. Open de Login App.
   3. Tik bij Instellingen op ‘Digipas’. 
   4. Vul uw gebruikersnaam in. Deze hebt u per e-mail van ons gekregen.
   5. Vul uw digipasnummer in. Dit staat achter op uw digipas.
   6. Volg de stappen met uw digipas en vul de responsecode in op de app.
   7. Volg nogmaals de stappen en vul de responsecode in op de app.
   8. Op uw smartphone of tablet krijgt u nu de mogelijkheid om een 5-cijferige pincode in te voeren.
   9. Klik hierna op ‘OK’. 

   U hebt uw oude toestel niet meer, en u hebt geen Digipas

   Neem contact op met Client Services. Wij sturen u dan binnen drie werkdagen per post een nieuwe kleurcode waarmee u de Login App kunt installeren. 

   Zodra u de kleurcode hebt ontvangen, volgt u deze stappen:

   1. Download de Login App in de App Store of Google Play op uw nieuwe toestel. 
   2. Open de Login App en tik op “Brief met kleurcode”.
   3. Vul uw gebruikersnaam in. Deze hebt u per e-mail van ons gekregen.
   4. Scan de kleurcode uit de brief.
   5. Kies een 5-cijferige pincode.
   6. Bevestig de 5-cijferige pincode.

   U hebt uw oude toestel nog

   1. Download de Login App in de App Store of Google Play op uw nieuwe toestel. 
   2. Open de Login App op uw nieuwe toestel.
   3. Tik bij Instellingen op ‘Actieve Login app’.
   4. Vul uw gebruiksnaam in.
   5. U krijgt een kleurcode te zien. Scan deze code met de Login App op uw oude toestel.
   6. U krijgt een 8-cijferige signeercode te zien op uw oude toestel. 
   7. Vul deze 8-cijferige code in op uw nieuwe toestel.
   8. Scan nogmaals de kleurcode met uw oude toestel. Er verschijnt nu de opmerking ‘controleer samenvatting’. Tik op ‘ondertekenen’.
   9. Vul de nieuwe signeercode in op uw nieuwe toestel.
   10. Op uw nieuwe toestel krijgt u nu de mogelijkheid om een 5-cijferige pincode in te voeren. Klik hierna op ‘OK’. 

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

  • Waar kan ik zien welke Van Lanschot apps ik geregistreerd heb?

   In Mijn Van Lanschot kunt u een overzicht opvragen van alle geregistreerde apps onder uw gebruikersnaam.

   Hiervoor gaat u, nadat u bent ingelogd in Mijn Van Lanschot, in het menu naar 'Zelf Regelen'. Daarna klikt u rechtsboven op 'Registraties beheren'. Op deze pagina ziet u een overzicht van alle geregistreerde apps.

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

  • Hoe kan ik een registratie van de Login App opheffen?

   U kunt de registratie van de Login App opheffen in Mijn Van Lanschot. 

   1. Log in bij Mijn Van Lanschot.
   2. Klik helemaal onder aan de pagina op ‘Appregistratie.  
   3. In het overzicht ‘Geregistreerde apps’ -> ‘Registraties beheren’ kunt u de registratie opheffen. 

   Hebt u geen toegang tot Mijn Van Lanschot? 

   Wij helpen u graag verder. Neem op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur contact met ons op via 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97 ).

   Contact

 • Veiligheid
  • Mijn smartphone/tablet met Login App is gestolen of verloren. Wat moet ik doen?

   U kunt de registratie van de Login App opheffen in Mijn Van Lanschot. Dit gaat als volgt:

   1. Log in bij Mijn Van Lanschot 
   2. Kies helemaal onderaan het onderdeel ‘App registratie’. 
   3. Klik op ‘Registraties Beheren’ 
   4. Hier kunt u de geregistreerde Login App verwijderen. De werking van de Login App wordt nu geblokkeerd op het gekozen toestel.

   Hebt u geen toegang tot Mijn Van Lanschot? Dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur contact met ons opnemen via 0800-1737 (vanuit het buitenland +3173 687 18 97).

   Contact

  • Hoe ga ik veilig om met de Login App?

   Wij doen er alles aan om u veilig te laten bankieren. Maar het is ook belangrijk dat u zelf weet hoe u veilig omgaat met uw toestel en uw gegevens. We helpen u hier graag bij. Daarom zetten we hieronder een aantal veiligheidstips voor u op een rij.

   • Houd de pincode van de Login App geheim.
   • Stel schermvergrendeling in op uw toestel. Alleen u kunt dan het scherm ontgrendelen met een code, patroon of uw vingerafdruk. Zo kan niemand zomaar bij uw gegevens als u er even niet bij bent.
   • Gebruik geen 'open' draadloos wifi-netwerk, zoals in een winkel of restaurant. Een open wifi-netwerk is een verbinding die u zonder wachtwoord kunt gebruiken, of met een wachtwoord dat iedere bezoeker kan krijgen. Hoewel uw gegevens via de app versleuteld worden verstuurd, weet u niet of de wifi-verbinding wel goed beveiligd is. Gebruik liever het 4G netwerk van uw eigen mobiele provider.
   • Installeer altijd direct de updates van de Login App en het besturingssysteem van uw toestel (iOS of Android). Of geef deze apps toestemming om updates automatisch uit te voeren. U weet dan zeker dat u de meest recente beveiligingen gebruikt.
   • Installeer een antivirus-app op uw toestel. Hiermee worden alle apps op uw toestel gecontroleerd op malware.
   • Installeer nieuwe apps alleen via de App Store of Google Play Store. Installeer altijd een app van een officiële of betrouwbare uitgever. Maak geen gebruik van apps die buiten de officiële app stores om worden aangeboden. Wees kritisch als apps om meer rechten vragen.

   Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

   Contact

Webber
Categorie
 • Vragen over Webber
  • Inloggen met de Webber is gestopt per 1 maart 2019. Wat moet ik doen?
   Sinds 1 maart 2019 kunt u niet meer inloggen met een Webber. In plaats daarvan kunt u inloggen met de Login App of uw Digipas. Geen Login App? Lees hoe u de app kunt downloaden en registreren.
  • Ik heb een Digipas gekregen ter vervanging van de Webber. Hoe activeer ik hem?
   1. In Mijn Van Lanschot staat een bericht over uw Digipas voor u klaar. Open het bericht en haal uw gebruikersgegevens op. Uw Digipas is dan vóór het einde van de volgende werkdag actief.
   2. Daarna kunt u de Digipas personaliseren. Houd het bericht in Mijn Van Lanschot bij de hand:
   • Zet de Digipas aan met het pijltje.
   • Toets de initiële pincode in (zie Stap 1 in het bericht in Mijn Van Lanschot: Ophalen gebruikersgegevens). Op het scherm van de Digipas verschijnt de tekst ‘New Pin’.
   • Voer nu uw eigen pincode in. Deze moet bestaan uit vijf cijfers.
   • Op het scherm van de Digipas staat nu ‘Pin Conf’. Voer uw eigen pincode nogmaals in ter bevestiging. Dit is voortaan de pincode waarmee u de Digipas activeert.

   U kunt nu inloggen met uw Digipas.

Verzekeren
Categorie
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over Van Lanschot? Misschien is deze al eerder gesteld. Kijk daarvoor in de lijst hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.
Aanvragen of wijzigen
Aflossen
 • Hoe los ik (extra) af op mijn hypotheek?

  U kunt op twee manieren aflossen op uw hypotheek.

  1. U maakt zelf het bedrag dat u wilt aflossen naar ons over.
  2. U laat het bedrag dat u wilt aflossen door ons van uw bankrekening afschrijven.

  U leest hierna wat de verschillen zijn, zodat u kunt bepalen wat voor u de beste manier is. Ook leest u wat wij van u verwachten en hoe wij uw aflossing verwerken.

  Manier 1: Aflosbedrag zelf naar ons overmaken

  U maakt het bedrag dat u wilt aflossen over naar bankrekening NL86ABNA0487037952 op naam van F. van Lanschot Bankiers N.V. te ’s-Hertogenbosch. Bij de omschrijving vermeldt u het 10-cijferige hypotheeknummer waarop u wilt aflossen.

  Belangrijk om te weten

  • Wij lossen het bedrag af op uw hypotheek  op de datum dat het bedrag op onze rekening staat. Staat het bedrag uiterlijk de 23e op onze rekening? Dan verwerken wij de aflossing administratief aan het einde van de maand.
  • Staat het bedrag na de 23e op onze rekening? Dan verwerken wij de aflossing administratief pas aan het einde van de maand daarna. U ziet in Mijn Van Lanschot de aflossing pas terug nadat wij deze administratief verwerkt hebben. Dat kan dus maximaal twee maanden later zijn. Per brief informeren wij u al eerder over de aflossing.
  • Omdat wij de aflossing pas administratief verwerken nadat u het bedrag op onze rekening boekt, betaalt u te veel rente over de tussenliggende periode. Deze te veel betaalde rente betalen wij u terug als extra aflossing op uw hypotheek. Wilt u deze extra aflossing voorkomen? Kiest u dan voor de tweede manier van aflossen.

   Voorbeeld:
   U hebt een hypotheek van € 750.000,- aflossingsvrij en u wilt € 50.000,- extra aflossen. U betaalt 3% rente. Dit komt neer op € 1.875,- aan rente per maand. Het bedrag dat u extra wilt aflossen komt op 10 januari op onze bankrekening binnen. Eind januari verwerken wij uw aflossing administratief. Op 31 januari betaalt u voor de laatste keer € 1.875,- aan rente. Het rentebedrag dat u te veel betaald hebt, over de periode tussen 10 en 31 januari, lossen wij extra af op uw hypotheek. Het nieuwe rentebedrag van € 1.750,- schrijven wij eind februari voor het eerst van uw rekening af.
  • Boekt u meer over dan het bedrag dat u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen op uw hypotheek? Dan betaalt u mogelijk een vergoeding. Deze vergoeding trekken wij af van het bedrag dat u naar ons overgeboekt hebt. U lost dan dus een lager bedrag af op uw hypotheek. In de voorwaarden die op uw hypotheek van toepassing zijn, leest u hoeveel u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen. Hebt u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw private banker of met onze collega’s van Client Services via 0800 1737.

  Manier 2: Aflosbedrag door ons laten afschrijven van uw bankrekening

  U verzoekt ons om het door u gewenste aflosbedrag af te schrijven van dezelfde bankrekening waarvan wij maandelijks uw hypotheeklasten afschrijven. U kunt het aflosverzoek op verschillende manieren indienen: telefonisch, via een brief of via een bericht in Mijn Van Lanschot.

  Belangrijk om te weten

  • Wij schrijven het bedrag dat u wilt aflossen van uw bankrekening af tegelijk met de maandelijkse hypotheeklasten op de laatste werkdag van de maand. Wilt u dat we het aflosbedrag op de laatste werkdag afschrijven van dezelfde maand waarin u het verzoek doet? Dan ontvangen wij uw verzoek graag uiterlijk op de 10e van de betreffende maand. Ontvangen wij uw verzoek na de 10e van de maand? Dan schrijven we het bedrag niet aan het einde van diezelfde maand af, maar van de daaropvolgende maand.
  • Wilt u meer aflossen dan het bedrag dat u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen op uw hypotheek? Dan betaalt u mogelijk een vergoeding. U informeert ons bij uw extra aflosverzoek of u de vergoeding in mindering wilt laten brengen op het gewenste aflosbedrag of dat u de vergoeding als extra bedrag wilt laten afschrijven.
 • Hoe los ik mijn hypotheek volledig af?

  U wilt uw hypotheek volledig aflossen. Dit kan met of zonder tussenkomst van een notaris.

  Wilt u de hypothecaire inschrijving op uw woning na de aflossing van de hypotheek laten bestaan? Dan informeert u ons over uw wens om af te lossen. U hebt dan geen notaris nodig.

  Wilt u de hypothecaire inschrijving notarieel laten doorhalen na de aflossing van uw hypotheek? Dan informeert u een notaris over uw wens om af te lossen. De notaris informeert ons in deze situatie over uw afloswens.

  In beide situaties ontvangt u van ons ongeveer 10 werkdagen vóór de gewenste aflosdatum een terugbetaalnota. Hierin leest u hoeveel u aan ons moet overmaken en wanneer het bedrag bij ons binnen moet zijn.

  Belangrijk om te weten:

  • Of u uw hypotheek volledig kunt aflossen zonder dat u aan ons een vergoeding moet betalen, is afhankelijk van de aflosreden en de overige afspraken die wij met u in de kredietovereenkomst gemaakt hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd vergoedingsvrij aflossen bij verkoop van uw woning of binnen een jaar na overlijden van uw partner.
  • Geef uw aflosverzoek 4 weken voor de gewenste aflosdatum door aan uw notaris. Als u zonder tussenkomst van een notaris uw hypotheek volledig wilt aflossen, informeert u ons dan minimaal 2 weken voor de gewenste aflosdatum. Dan kunnen wij uw aflosverzoek tijdig behandelen.
BKR
 • Hoe lang blijft een registratie bij Bureau Krediet Registratie (BKR) geldig?
  Nadat u een krediet hebt afgelost of opgezegd, bewaart BKR uw gegevens maximaal vijf jaar. Het maakt hierbij niet uit of u uw krediet binnen de afgesproken looptijd hebt afgelost.
 • Wat is BKR?
  Bureau Krediet Registratie (BKR) is een onafhankelijke stichting die leengegevens registreert bij het afsluiten van een lening. Kredietverstrekkers, zoals Van Lanschot, geven dit door aan het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR. Dit is een wettelijke plicht. Kredietverstrekkers kunnen zo zien welke leningen u al hebt lopen en of u betalingsachterstanden hebt. Meer informatie over BKR vindt u op bkr.nl.
 • Wordt mijn krediet bij Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd?

  Ja, net als andere banken en geldverstrekkers is Van Lanschot verplicht om uw krediet vanaf € 250,- te registreren bij BKR (vanaf 1 december 2016). BKR kent een zogeheten positieve en negatieve registratie. Bij een positieve registratie kunnen kredietverstrekkers zien welke kredieten u al hebt lopen. Er is sprake van een negatieve registratie bij een betalingsachterstand.

  Geregistreerd worden: uw naam, adres, geboortedatum, soort krediet, kredietbedrag, contractnummer, looptijd, aflos- en vervaldatum en eventuele betalingsachterstanden. BKR behandelt uw gegevens vertrouwelijk.

Rente
 • Hoe berekenen wij uw rentemiddelingsopslag?

  De berekening van de rentemiddelingsopslag bestaat uit drie stappen. Eerst berekenen we de contante waarde van de misgelopen rente-inkomsten. Dit is de vergoeding die u zou betalen als u niet voor rentemiddeling kiest. Vervolgens berekenen we rente over de misgelopen rente-inkomsten. Als laatste berekenen we de rentemiddelingsopslag.

  Voorbeeldberekening rentemiddelingsopslag

  Per 1 mei wilt u de hypotheekrente van uw hypotheeklening wijzigen naar een lagere hypotheekrente met een rentelooptijd van 5 jaar.

  • De actuele standaardrente van deze rentelooptijd is 1,65%.
  • De restant hoofdsom is € 500.000,-.

  Stap 1: Berekening vergoeding over de misgelopen rente-inkomsten

  De vergoeding over de misgelopen rente-inkomsten is € 5.854,47. Zie voor de berekening veelgestelde vraag 'Kunt u mij uitleggen hoe de vergoedingsrente wordt berekend?'

  Stap 2: Berekening rente over de vergoeding

  De rente over de vergoeding berekenen we met de volgende formule:
  Vergoeding per maand x (1 + actuele standaardrente per maand %)^x

  Waarbij x de maand is waarover de rente wordt berekend. De vergoeding per maand voor de nieuwe rentelooptijd is: € 5.854,47/ 60 = € 97,57. De actuele standaardrente per maand berekenen wij als volgt: 1,65 % / 12 = 0,1375 %.

  De berekening voeren we net zo vaak uit als het aantal maanden van de nieuwe rentelooptijd.
  Maand 1: zonder rente over de vergoeding = € 97,57
  Maand 2: € 97,57 x (1 + 0,1375 %)^2 = € 97,84
  Etc.
  Maand 60: € 97,57 x (1 + 0,1375 %)^59 = € 105,96

  De opnieuw berekende vergoedingen per maand tellen we bij elkaar op. Hiermee komen we op een totale vergoeding van € 6.106,63.

  Stap 3: Berekening rentemiddelingsopslag

  De rentemiddelingsopslag berekenen wij met de volgende formule:
  ((Totale vergoeding / aantal jaren nieuwe rentelooptijd) / restant hoofdsom) x 100

  Voor uw lening is dit:
  ((6.106,63 / 5) / € 500.000,-) x 100 = 0,2442 % afgerond in veelvouden van 0,05% naar boven = 0,25 %.

  De nieuwe hypotheekrente voor uw lening is dan 1,65 % + 0,25 % = 1,90 % voor een rentelooptijd van 5 jaar.

 • Kunt u mij uitleggen hoe de vergoedingsrente wordt berekend?

  De berekening van de vergoeding bij een aflossingsvrije lening bestaat uit twee stappen. Eerst berekenen we de misgelopen rente-inkomsten. Vervolgens maken we de misgelopen rente-inkomsten contant met behulp van de contante waarde-methode.

  In de berekening maken we gebruik van de volgende gegevens van uw lening:

  • Oorspronkelijke hoofdsom
  • Restant hoofdsom
  • Bedrag aflossing
  • Huidig rentepercentage
  • Overeengekomen standaardrente
  • Vergelijkingsrente
  • Resterende rentelooptijd

  De overeengekomen standaardrente van uw lening is het huidig rentepercentage van uw lening zonder individuele risico-opslagen en kortingen. De overeengekomen standaardrente leggen wij vast op de ingangsdatum van de rentelooptijd in ons hypotheeksysteem.

  Voor de vergelijkingsrente gebruiken wij de Tarieven voor hypotheekleningen. De rentelooptijd van de actuele standaardrente is gelijk aan de resterende rentelooptijd van uw hypotheeklening op het moment van de wijziging van de hypotheekrente. Dit rentepercentage is zonder persoonlijke opslagen en/of kortingen. Bieden wij de resterende rentelooptijd niet standaard aan? Dan berekenen wij de vergelijkingsrente zo nauwkeurig mogelijk met de rentepercentages van de dichtstbijzijnde rentelooptijden.

  Hebt u een lening met een lineaire of annuïteiten aflossing? Dan berekenen we de maandelijkse lineaire aflossing of annuïteit opnieuw over het verschil tussen de restant hoofdsom en het bedrag dat u in het lopende jaar zonder vergoeding nog mag aflossen. In de berekening van de misgelopen rente-inkomsten verrekenen we de nieuw berekende maandelijkse lineaire aflossing of annuïteit.

  Voorbeeldberekening vergoeding hypotheekrente verlagen

  Op 1 mei besluit u een lagere hypotheekrente voor uw aflossingsvrije hypotheeklening te kiezen. Op dat moment is uw hypotheeklening € 500.000,-.

  Oorspronkelijke hoofdsom € 500.000,-
  Restant hoofdsom € 500.000,-
  Bedrag aflossing € 500.000,-
  Huidig rentepercentage 2,30 %
  Overeengekomen standaardrente 2,10 %
  Vergelijkingsrente per 1 mei 1,60 %
  Resterende rentelooptijd 36 maanden

  De vergoeding berekenen wij over het verschil tussen € 500.000,- en het bedrag waarmee u per jaar zonder vergoeding mag aflossen. Dit percentage is standaard 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar.

  Stap 1: Berekenen misgelopen rente-inkomsten

  De misgelopen rente is het verschil tussen de overeengekomen standaardrente en de vergelijkingsrente (= de actuele standaardrente). Dit is voor uw lening:
  Overeengekomen standaardrente (2,10 %) – vergelijkingsrente (1,60 %) = 0,50 %.

  De misgelopen rente-inkomsten berekenen we met de volgende formule: (Resterende hoofdsom – vergoedingsvrij bedrag) x (misgelopen rente / 12).

  Dit is voor uw lening:
  Resterende hoofdsom (€ 500.000,-) – vergoedingsvrij bedrag (€ 100.000,-) =
  € 400.000,-.

  De misgelopen rente-inkomsten per jaar zijn € 400.000,- x 0,50 % = € 2.000,-. Per maand is dit € 166,666667. Voor de resterende rentelooptijd van 36 maanden zijn de totaal misgelopen rente-inkomsten voor de bank: € 6.000,-.

  Stap 2: Contant maken van de misgelopen rente-inkomsten

  De misgelopen rente-inkomsten maken we contant omdat u de misgelopen rente-inkomsten in één keer betaalt in plaats van over de resterende maanden van de rentelooptijd. Hierdoor zijn onze misgelopen rente-inkomsten lager, waardoor de vergoeding lager is.

  De uiteindelijke vergoeding stellen we vast door de misgelopen rente-inkomsten per maand contant te maken tegen de vergelijkingsrente met de volgende formule:

  Misgelopen rente-inkomsten per maand / (1 + vergelijkingsrente per maand)x.

  Waarbij x de maand is waarover de vergoeding wordt berekend. De misgelopen rente-inkomsten per maand zijn € 166,666667 en de vergelijkingsrente per maand berekenen wij als volgt: 1,60 % / 12 = 0,1333 %.

  De berekening voeren we net zo vaak uit als het aantal maanden van de resterende rentelooptijd.
  Maand 1: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))1 = € 166,44
  Maand 2: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))2 = € 166,22
  Etc.
  Maand 36: € 166,666667 / (1+ (0,1333/100))36 = € 158,86

  De contant gemaakte vergoedingen per maand tellen we bij elkaar op. Hiermee komen we op de door u te betalen vergoeding van € 5.854,47.

 • Waarom betaal ik nu een productopslag en voorheen niet?
  Sluit u een aflossingsvrije hypotheek bij Van Lanschot af? Dan betaalt u een extra opslag op het standaard rentepercentage. U betaalt deze opslag omdat een (volledig) aflossingsvrij gefinancierde lening risicovoller en duurder voor ons is dan een lineair/annuïtair gefinancierde lening.

  Wilt u meer weten?

  Neemt u dan contact op met uw private banker. We helpen u graag verder.

 • Wanneer betaal ik een risico-opslag?

  Sluit u een hypotheeklening bij Van Lanschot af of continueert u uw bestaande hypotheeklening? Dan is het mogelijk dat u een extra opslag betaalt op de standaardrente. Bijvoorbeeld omdat uw hypotheeklening hoger is dan de waarde van uw woning. We noemen deze opslag ‘individuele risico-opslag’. De hoogte van de individuele risico-opslag is afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeklening ten opzichte van de marktwaarde van uw woning.

  De marktwaarde is:

  • de waarde die staat vermeld in het door NWWI of de Taxateursunie goedgekeurde taxatierapport van de woning die u wilt kopen of verbouwen
  • de koop-/aanneemsom van uw nieuwbouwwoning, eventueel vermeerderd met de grondprijs, de bouwkosten, meerwerk, bouwrente of de aansluiting van nutsvoorzieningen

  Op de pagina Tarieven Hypotheken vindt u de individuele risico-opslag die u betaalt op basis van de marktwaarde van uw woning.

  Wanneer brengen wij de individuele risico-opslag in rekening?

  Wij brengen de individuele risico-opslag in rekening in de volgende gevallen:

  • bij bestaande woningen
  • bij nieuwbouwwoningen
  • als u een nieuwe hypotheeklening bij ons afsluit
  • bij een nieuwe rentelooptijd van een bestaande hypotheeklening
  Voorbeeld

  U koopt een woning van € 500.000,-. De koopprijs is de marktwaarde van de woning. U wilt een hypotheeklening van € 400.000,-. U financiert 80% van de marktwaarde van uw woning. U kiest een rentevaste periode van vijf jaar. De standaardrente is 3,85%. Uw individuele risico-opslag is 0,20%. De rente die u betaalt is dan 4,05% (de standaardrente 3,85% verhoogd met de individuele risico-opslag van 0,20%).

  Wanneer worden de risico-opslagen van mijn hypotheeklening aangepast?

  Hebt u risico-opslagen op de rente van uw hypotheeklening? Aan het begin van een nieuwe rentelooptijd berekenen we de risico-opslagen voor uw hypotheeklening opnieuw. Hierdoor kan het zijn dat de risico-opslag van uw hypotheeklening wordt aangepast.

  Wat moet u doen als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen?

  Als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen, dan moet u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. Wij kunnen de individuele risico-opslag tijdens de rentevastperiode van uw hypotheeklening aanpassen. De marktwaarde van uw woning moet in een gevalideerd taxatierapport staan. Het gevalideerde taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes (6) maanden. Uit het gevalideerde taxatierapport kan blijken dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig is veranderd, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Wij kunnen de individuele risico-opslag ook aanpassen als u waarde hebt opgebouwd in een verpande leven-of spaarpolis die is gekoppeld aan uw Leven-of Spaarhypotheek, of als u extra hebt terugbetaald op uw lening. Ook hierbij geldt dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig veranderd moet zijn, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Voor een wijziging van de individuele risico-opslag brengen wij behandelingskosten in rekening. U vindt de hoogte van de behandelingskosten op de pagina Tarieven Hypotheken.

  Productopslag bij een aflossingsvrije hypotheeklening

  Hebt u een aflossingsvrije hypotheeklening dan betaalt u naast een eventuele individuele risico-opslag ook een productopslag bovenop de standaardrente.

  Wilt u meer weten?

  Neemt u dan contact op met uw private banker. We helpen u graag verder.

 • Wat houdt het jaarlijks kostenpercentage in?
  Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) heeft betrekking op de daadwerkelijke kostprijs van de hypotheeklening. Dit is het rentepercentage inclusief de eventuele kosten verbonden aan uw hypotheeklening. Hierbij houden wij rekening met de behandelingskosten, het nominale rentepercentage, het betaalmoment en het aantal betalingen per jaar.

  De nominale rente is het rentepercentage dat u betaalt. In tegensteling tot het jaarlijks kostenpercentage is in de nominale rente geen rekening gehouden met eventuele kosten en met het voor- of achteraf betalen van rente.

  De kosten die u betaalt voor uw hypotheekleningen kunnen worden onderverdeeld in eenmalige kosten en terugkerende kosten.

  Eenmalige kosten die onderdeel kunnen zijn van het JKP:

  • Taxatiekosten
  • Advieskosten
  • Behandelingskosten
  • Kosten aankoopgarantie

  Terugkerende kosten die onderdeel kunnen zijn van het JKP:

  • Overlijdensrisicoverzekering
  • Opstalverzekering
  • Werkloosheidsverzekering (Inkomensbeschermer)
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Het jaarlijks kostenpercentage vindt u terug in uw hypotheekofferte en het bijgevoegde informatieblad. Met het jaarlijks kostenpercentage kunt u informatiebladen van verschillende aanbieders beter met elkaar vergelijken.

  Hoe berekenen we het jaarlijks kostenpercentage?

  Onderstaande berekening is een voorbeeld.

  Stel de hoofdsom van uw Aflossingsvrije hypotheek is € 150.000.
  Looptijd van het krediet is 360 maanden.
  Nominale rente voor 5 jaar Variabel is 3,014 % per jaar.

  Eenmalige kosten:

  • Taxatiekosten  € 350,00
  • Hypotheekadvieskosten  € 2.150,00
  • Behandelingskosten  € 850,00

  Terugkerende kosten zijn niet bekend.

  Het jaarlijks kostenpercentage op basis van deze gegevens bedraagt 3,1%.

  Het jaarlijks kostenpercentage wordt berekend door aannames te doen over de rente tijdens de hele looptijd van de lening. In dit voorbeeld zijn we bij de berekening ervan uitgegaan dat het rentepercentage tijdens de hele looptijd van de lening niet wijzigt.

 • Wat is rentemiddeling?

  Met rentemiddeling kunt u mogelijk uw hypotheekrente en daardoor uw maandlasten verlagen.

  Stel: de rente die u nu betaalt is hoger dan de huidige rente en u wilt nu al voor een nieuwe lagere rente kiezen, terwijl uw huidige rentevastperiode nog loopt. Dat kan, maar daarmee breekt u het rentecontract open en betaalt u ons een vergoeding. Bij rentemiddeling betaalt u deze vergoeding niet in één keer, maar verspreid over de maanden tijdens de nieuwe rentevastperiode die u kiest. Dit doen we door het nieuwe rentepercentage dat u kiest te verhogen met een rentemiddelingsopslag.

  Belangrijk om te weten

  • Het verzoek tot rentemiddeling geeft u uiterlijk een maand van te voren schriftelijk aan ons door.
  • Voor rentemiddeling betaalt u ons eenmalig behandelingskosten. U vindt de actuele behandelingskosten op de pagina Tarieven hypotheken.
  • U kunt maximaal één keer per jaar gebruikmaken van de mogelijkheid tot rentemiddeling.
  • Rentemiddeling is alleen mogelijk als u uw rente omzet naar een vaste rentevorm.

Contact met Van Lanschot

Bent u al klant?

Hoofdkantoor
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch
Postadres
Antwoordnummer 289
5200 VB 's-Hertogenbosch
Vanuit het buitenland bereikt u ons via +31 73 687 18 97. 
U bereikt ons op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur.