Box 3: tarieven 2018 bekend

Box 3: tarieven 2018 bekend

De box 3-belasting is niet gekoppeld aan uw werkelijk behaalde rendement, maar aan een forfaitair rendement. Dit jaar is de systematiek van het forfaitair rendement in box 3 veranderd. Tot 2017 was er ongeacht de omvang van het vermogen sprake van een gelijk forfaitair rendement van 4%, waar u vervolgens 30% box 3-belasting over verschuldigd was. Vanaf dit jaar is het forfaitaire rendement hoger naarmate u meer vermogen hebt. Peildatum voor uw vermogen is nog steeds 1 januari.

Kort geleden zijn ook de forfaitaire rendementen voor box 3 voor 2018 bekendgemaakt. Daarnaast is een prognose afgegeven voor 2019. Zoals verwacht, is de daling zeer klein. Dit komt doordat de tarieven zijn gebaseerd op rendementen van de afgelopen vijf jaar op spaargelden en op een 15-jaars gemiddelde voor beleggingen.

Per saldo is het forfaitaire rendement per schijf:

 

Forfaitair rendement

Schijf

2017

2018

2019 (prognose)

€ 25.000 - 100.000

2,87%

2,65%

2,36%

€ 100.000 – 1.000.000

4,60%

4,52%

4,40%

> € 1.000.000

5,39%

5,38%

5,33%


Zoals u ziet is alleen in de eerste schijf het rendement lager dan de 4% van 2016. Bent u een spaarder of een defensieve belegger, dan zijn dit nog steeds rendementen waar u alleen maar van kunt dromen.
Op het ministerie van Financiën studeert men momenteel op een methodiek om voor box 3 meer aan te sluiten bij de daadwerkelijk gerealiseerde rendementen in plaats van forfaitaire rendementen. Daar is een drietal varianten voor bedacht, die allemaal voor- en nadelen hebben. Gezien de complexiteit zal een mogelijke aanpassing nog wel enige jaren op zich laten wachten. De vraag is bovendien of een volgend kabinet een belastingherziening wil doorvoeren.

Box 3-vermogen verlagen?

Tot die tijd moet u leven met deze methodiek van belastingheffing of op zoek naar manieren om uw box 3-vermogen te verlagen. Denk daarbij aan vermogen inbrengen in uw bv of een Open Fonds voor Gemene Rekening oprichten waardoor u uw vermogen verplaatst naar box 2. Maar of het zinvol is box 3-vermogen om te vormen tot box 2-vermogen hangt af van het rendement dat behaald wordt met het vermogen. Grofweg kunt u zeggen dat bij een rendement van meer dan 3 á 4%, box 3 gunstiger is dan box 2.

Hebt u vragen over dit onderwerp?

Neemt u dan contact op met uw private banker. Bent u nog geen klant van ons en wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Agnes van Mil.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot