Familiebedrijf succesvol overdragen? 5 tips

water ketting kracht van lanschot

Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Er zijn er meer dan 250.000 in Nederland, en ze nemen maar liefst bijna de helft van de werkgelegenheid én ruim 50% van het bruto nationaal product voor hun rekening.

Van groot belang dus, dat deze bedrijven een goede continuïteit hebben en dat de opvolging binnen een familiebedrijf succesvol verloopt. Structureel overleg, een plan van aanpak en duidelijke communicatie zijn daarvoor noodzakelijk.

Toch komt het regelmatig voor dat opvolgingszaken te lang niet op de agenda staan. Dan kan te maken hebben met twijfel bij de overdrager(s) over de kwaliteiten van de opvolger, of met angst voor het maken van een verkeerde keuze, voor pensionering, voor machts- en statusverlies, of met angst voor conflicten. Ook problemen met het gelijkheidsprincipe ten opzichte van de kinderen, druk op relaties in de familie (de koude kant roert zich), onduidelijke communicatie, erfeniskwesties of het ontbreken van een familiestatuut kunnen hierbij een rol spelen.

5 tips voor succes

Hoe pakken succesvolle ondernemers de opvolging aan? Ik zet vijf onderscheidende actiepunten voor u op een rij.

Succesvolle ondernemers:

  • hebben een plan van aanpak, waarmee ruim vóór overdracht wordt begonnen. Een periode van vijf jaar is niet ongebruikelijk en het plan wordt in deze periode op maat gemaakt.
  • praten met familieleden over het proces en zijn open en eerlijk om conflicten te voorkomen. Opvolging is onderdeel van het familiestatuut dat regelmatig aan bod komt.
  • betrekken sleutelfiguren (binnen én buiten de familie) bij het proces en zijn niet zuinig bij het inwinnen van advies bij deskundigen.
  • testen op tijd de competentie van de toekomstige overnemers en maken afspraken met hen*.
  • gebruiken een checklist om inzicht te krijgen in de familiale, emotionele en relationele kwesties bij de opvolging (los van de bedrijfseconomische, juridische en fiscale aspecten van de opvolging).

Of de opvolging bij uw eigen familiebedrijf een lastige weg is of wordt, valt op voorhand niet te zeggen. Maar als u op tijd begint en de noodzaak van een goede communicatie onderkent zal de kans op een succesvolle overdracht toenemen.

Wilt u ook een plan opstellen voor bedrijfsoverdracht of hebt u interesse in de Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht? Neemt u dan contact met mij op via 06 20 60 57 38 of joost.vanaken@vanlanschot.com.

Joost van Aken werkt als business advisor bij Van Lanschot. Hij informeert en adviseert ondernemers en familiebedrijven. Meer weten? Kijk op Ondernemers.

* De Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht leidt opvolgers op voor hun toekomstige rol in het familiebedrijf. Tijdens het programma, uitgevoerd door TIAS School for Business and Society, bekijken de deelnemers het proces vanuit vier invalshoeken: Strategie & Innovatie, Financieel management zakelijk en privé, Governance en Leiderschap & Verandering.

Lees meer

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot