Trump wint, markten reageren, en kansen ontstaan

Trump wint, markten reageren, en kansen ontstaan

Dus toch Trump. Na het Brexit-referendum, nu weer een nieuwe politieke verrassing met internationale gevolgen. Ook de eerste reactie van financiële markten is identiek: aandelen dalen fors, net als de dollar en de olieprijs. En de vluchthavens goud en staatsobligaties winnen.

Deze reacties op korte termijn komen niet onverwacht. Trump was immers niet de favoriet van beleggers. Zijn beleid en houding worden als onvoorspelbaar bestempeld. Bovendien dreigen zijn protectionistische economische plannen de groei op lange termijn te remmen. Nu de politieke schok een feit is, nemen beleggers een risicomijdende houding aan.

Passen wij ons beleggingsbeleid aan?

De voorbije maanden zijn we terughoudender geworden over aandelen en hebben we onze aandelenposities licht afgebouwd. Dat betekent dat we in een gespreide portefeuille minder aandelen aanhouden dan gemiddeld over de tijd verwacht mag worden. Deze houding was ingegeven door politieke onzekerheden en voorzichtigheid rond de groei van de wereldeconomie.

Nu een van de politieke onzekerheden zich heeft vertaald in Donald Trump als de nieuwe Amerikaanse president, corrigeren de markten. Net als na de schok van het Brexit-referendum. Een aantal van Trumps economische plannen kan echter, zoals besproken, op middellange termijn de groei ondersteunen. Bovendien is president Trump geen alleenheerser. Het politieke systeem voorziet in de nodige checks & balances. Tot slot zal de Fed terughoudender zijn met het optrekken van de rente.

Kansen benutten bij een overdreven marktreactie

Bij een al te forse correctie op de aandelenmarkt, zullen we dan ook inspelen op deze lagere koersen door aan de koperszijde te gaan staan. Voor wereldwijde aandelen welteverstaan.

Na de eerste reactie, de fundamenten

Na de eerste schokreactie zullen analisten, beleggers en economen op enig moment weer aandacht krijgen voor de fundamentele economische factoren. De politieke schok wordt geleidelijk verteerd. Economische groeiverwachtingen en het Fed-beleid komen dan weer op de voorgrond.

Geen hogere Fed-rente in december?

De kans dat de Amerikaanse centrale bank in december de beleidsrente optrekt, wordt kleiner. Dit kan een kalmerende factor worden voor beleggers.

Daarnaast heeft Trump een aantal plannen die op middellange termijn een groei-impuls kunnen geven. Denk aan grootschalige infrastructuurprojecten. Ook de lagere dollar helpt, via de export. De Amerikaanse groei valt dus niet onmiddellijk stil. Op enig moment krijgen beleggers hier weer oog voor.

Trumps belastingverlaging realistisch?

Met de blik op de lange termijn gericht, rijst de vraag in welke mate Trumps geplande belastingreducties - onder meer voor ondernemingen – ook echt in volle omvang hun beslag krijgen. Trump schepte in zijn campagne hierover nogal hoge verwachtingen. Mocht dat zo zijn, dan kan een stevige rugwind voor aandelen ontstaan.

Toch is dit scenario met de nodige vraagtekens omgeven. Oplopende begrotingstekorten en hogere inflatie zullen de rente doen oplopen. En dat maakt de uiteindelijke positieve invloed van het fiscale beleid op bedrijfswinsten en economische groei twijfelachtiger. Twijfel die alleen maar groter wordt door de protectionistische teneur van Trumps plannen.

Kortom, het politieke landschap zal op korte termijn alle aandacht opeisen. We houden de vinger aan de pols.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot