Is dit het moment om de hypotheek van de eigen bv over te sluiten naar de bank?

Is dit het moment om de hypotheek van de eigen bv over te sluiten naar de bank?

In het tumult van de wetswijziging over het pensioen in eigen beheer staat de balans van de eigen bv opeens volop in de belangstelling. De aanwezigheid van liquiditeiten in de bv speelt een cruciale rol bij het nemen van een beslissing, onder andere – in geval van afkoop van het pensioen - voor het voldoen van inkomstenbelasting. Het is een goede gelegenheid om ook eens te kijken naar de (hypothecaire) lening die u bij uw bv heeft afgenomen.

Oversluiten van de hypothecaire lening naar de bank is nu actueel: de rente is historisch gezien zeer laag, de rentecurve zou steiler kunnen worden. De lange rente zou de komende tijd kunnen stijgen als de FED de beleidsrente verhoogt of de ECB wijzigingen aankondigt in haar monetaire beleid. De eigen middelen die in de bv vrijkomen door de aflossing, kunt u dan voor andere doelen aanwenden.

Drie aandachtspunten bij het oversluiten van de hypotheek:

1. Kan ik aflossingsvrij blijven lenen?

Hebt u een hypotheek of lening voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw eigen woning afgesloten voor 1 januari 2013, en gaat u deze bij een bank oversluiten? Op maximaal het bedrag van uw eigenwoningschuld op 31 december 2012 zijn dan de oude regels nog van toepassing en bent u dus niet verplicht om tussentijds op die lening af te lossen. Indien gewenst kunt u dus een lening aflossingsvrij oversluiten naar de bank. Het kan echter wel zo zijn dat de bank op grond van eigen beleidsregels wil dat er tussentijds op de lening wordt afgelost.

2. Uitzondering op de 102%-grens

In 2016 mag u maximaal 102% van de marktwaarde van uw woning lenen. Tot en met 2018 wordt dit percentage jaarlijks verlaagd met 1%. Vanaf 2018 kunt u dus nog maximaal 100% van de waarde van uw woning lenen. Sluit u uw eigen woninglening bij uw bv over naar een bank, dan geldt een uitzondering en mag de bank u maximaal dat bedrag lenen (en blijft de rente ook aftrekbaar), mits die lening ook voldoet aan de overige regels voor hypotheekverstrekking.

3. Taxatierapport

Een bank zal u vragen om een recent taxatierapport. De actuele marktwaarde is nodig om te kunnen bepalen welke lening mag worden verstrekt en hoeveel daarvan aflossingsvrij mag zijn. Verder is de verhouding tussen de op te nemen hypotheeklening en de marktwaarde van invloed op het rentetarief. 

Meer weten?

Onze hypotheekadviseurs zijn graag bereid om samen met u te kijken of het oversluiten van de hypotheek bij uw bv naar een bank interessant voor u kan zijn. Wij helpen u graag met een hypothecaire lening. Maak een afspraak met een van onze private bankers of kijk op www.vanlanschot.nl/hypotheken.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Zij schrijft regelmatig over vraagstukken op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot