Clinton versus Trump

Clinton versus Trump

Medio september besteedden we al aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. We gaven toen mee dat we op basis van de zogenoemde misery-index een overwinning van Clinton verwachten. Wij denken dat deze index ook dit keer weer de waarheid spreekt!

Misery-index

De misery-index is de optelsom van de werkloosheid en de inflatie en blijkt traditioneel een grote voorspellende kracht te hebben. Hoe lager de betreffende som, hoe makkelijker het dagelijkse leven voor de gemiddelde Amerikaan is. Waardoor die weinig reden heeft om een president van een andere politieke kleur naar het Witte Huis te sturen. Sinds het hoogtepunt van vlak na de crisis, vertoont de misery-index een structurele daling. Om vandaag de dag op bijna het laagste punt in vijftig jaar te belanden.

Verschillen tussen economische programma’s

Daarnaast bekeken we het economische programma van beide kandidaten. Trumps economische plannen kunnen tot economische krimp en een fors oplopende overheidsschuld leiden. De plannen van Clinton brengen, in vergelijking tot het huidige beleid, een iets sneller groeiende economie met zich mee. Geen wonder dat beleggers voor Clinton gaan als nieuwe president.

Nu de verkiezingsdag met rasse schreden nadert, willen we u graag een update geven van onze visie en een aantal belangrijke beleggingsmarkten aanstippen.

Gaat Clinton winnen?

In het volle besef dat bij het Brexit-referendum de opiniepeilingen ernaast zaten, durven we het toch aan om bovenstaande vraag te beantwoorden met een ‘ja’.

Naast de misery-index is deze visie gebaseerd op de wijze waarop het Amerikaanse kiessysteem in elkaar zit. Het is niet zo dat de kandidaat die de meeste stemmen haalt per definitie president wordt. Zo behaalde Al Gore in 2000 ongeveer 500.000 stemmen méér dan Bush. Om vervolgens alsnog te verliezen.

Formeel vindt de verkiezing van de Amerikaanse president pas op 19 december plaats. Dan komt een kiescollege van 538 kiesmannen samen om Obama’s opvolger aan te duiden. Het komt er voor de kandidaten dus op aan om ten minste 270 (de helft van 538 + 1) van hun eigen kiesmannen te mogen afvaardigen.

Grote staten vaardigen meer kiesmannen af dan kleintjes. Dat gaat van 55 voor Californië, via 29 voor de staat New York tot 3 voor staatjes als de beide Dakota’s, Vermont of Wyoming. Peilingen die zich beperken tot een beeld van de stemintenties op nationaal niveau, en die Clinton momenteel een voorsprong van vijf procentpunten toebedelen, zijn in het Amerikaanse kiessysteem dus niet zo relevant. Het is minstens zo belangrijk - zo niet belangrijker - te weten wáár die stemmen behaald zullen worden. In welke staten en hoeveel kiesmannen die medio december mogen afvaardigen.

Bekijken we de peilingen door deze bril, dan lijkt Clinton af te stevenen op ongeveer 343 kiesmannen. Ruim boven de vereiste 270. Daarnaast is er de opmerkelijke vaststelling dat Trump er de voorbije maanden nooit in geslaagd is om op enig moment boven Clinton uit te stijgen in de peilingen (zie figuur 1). Dat is sinds de Tweede Wereldoorlog nooit gebeurd. Bovendien, zelfs indien Trump erin slaagt alle staten binnen te halen waar de peilingen momenteel de allerkleinste marge geven, de zogenoemde swing-states, dan is dat nog steeds onvoldoende om boven de 270 kiesmannen uit te komen.

Figuur 1: verloop verdeling kiesmannen volgens de peilingen

Bron: FiveThirtyeight

Voldoende argumenten dus om ervan uit te gaan dat Clinton de eerste vrouwelijke Amerikaanse president wordt. Hoewel de prijzen natuurlijk pas aan de meet worden uitgedeeld. Dit zijn immers atypische verkiezingen. Zo geeft 28% van de kiezers aan zijn keuze niet zozeer te laten afhangen van de voorkeur voor een kandidaat, maar veelal van de afkeer van de tegenkandidaat. Dit kan het beeld uiteindelijk nog vertroebelen.

Impact op financiële markten

Normaal maakt het voor financiële markten niet zoveel uit wie Amerikaans president wordt. Het democratische systeem zorgt immers voor de nodige checks and balances. In de eerste plaats vanuit het Congres. Bovendien spelen in de economie en op de beurs veel meer invloedsfactoren dan louter het presidentschap een rol. Denk maar aan het beleid van de centrale bank.

De atypische kandidatuur van Donald Trump maakt echter dat het dit keer anders kan zijn. Zijn economische plannen kunnen de economische groei ernstige schade toebrengen. Ruimer bekeken roept zijn persoonlijkheid vragen op over de redelijkheid van zijn algehele presidentschap.

Wat zijn de waarschijnlijke effecten van de verkiezingsuitslag op de belangrijkste financiële markten?

Aandelenbeleggers willen Clinton

Wint Trump, dan zullen aandelen wereldwijd corrigeren. Op basis van het gedrag van de S&P500-future tijdens het eerste debat tussen beide kandidaten, lijkt een overwinning van Trump op korte termijn tot een correctie van circa 7,0% te leiden. Op de langere termijn zit er vervolgens niet meteen een stevig herstel in. Daarvoor conflicteert zijn economische programma al te zeer met groei.

Vooral aandelenbeurzen uit groeilanden zijn daarbij het meest kwetsbaar. Trump stuurt aan op meer protectionisme. Zo beschuldigt hij China van wisselkoersmanipulatie, hoewel dat niet blijkt uit een inschatting van de fundamentele waarde van de Chinese munt. Toch wil Trump de Chinese invoer sanctioneren met invoerrechten ten belope van 45%.

China exporteert jaarlijks voor ongeveer $ 500 miljard naar de VS. Goed voor meer dan een vijfde van de totale Chinese export. Een handelsoorlog met de VS zou dus een significante klap kunnen betekenen. Voor de Chinese economie zelf, en bij uitbreiding voor de gehele Aziatische regio.

Maar ook andere groeilanden krijgen te maken met een kritischere houding. Mexicaanse importen in de VS zouden aan importtarieven van zo’n 35% onderworpen worden. Geen wonder dat de Mexicaanse peso omgekeerd evenredig schommelt met de fluctuaties van Trumps kansen tijdens de campagne (zie figuur 2).

Figuur 2: Mexicaanse peso versus Amerikaanse dollar

Bron: Thomson Reuters Datastream

Of we in de omgekeerde situatie, bij een overwinning van Clinton, een soort opluchtingsrally krijgen, is niet zeker. Misschien een kleintje. Wij gaan ervan uit dat een democratische overwinning al  grotendeels in de huidige koersen is verwerkt. Datzelfde geldt trouwens voor de meeste financiële markten. Zodat die wellicht vooral fors in beweging zullen komen bij een electorale Trump-verrassing van formaat.

Of toch niet?

Voor het algemene beursplaatje mogen we hopen op een overwinning van Clinton, dat geldt niet voor alle sectoren van de aandelenmarkt.

Haar strijd tegen hogere medicijnprijzen en haar streven de olieconsumptie te verminderen, zullen nadelig zijn voor aandelen uit de farma- en oliesector. Andersom kunnen aandelen uit de groene energie de wind in de zeilen krijgen.

Trump heeft niks tegen de olieproductie. Tevens wil hij de aangescherpte regelgeving voor banken versoepelen. Deze sectoren kunnen dus profiteren als Donald Trump in het Witte Huis trekt. Ook bij de farmaciebedrijven zal er opluchting zijn, als Clinton niet wordt verkozen. Vooral de dure biotechmedicijnen vrezen Clintons plannen. 

Hogere obligatierente met Trump

De beleidsplannen van Trump diepen de begrotingstekorten uit. Met een sterk oplopende schuld tot gevolg. Belastingverlagingen stuwen daarentegen het algemene prijsniveau. Hogere inflatie dus, wat op haar beurt tot een strikter monetair beleid van de Federal Reserve zou leiden. Het gevolg van dit alles is dat de Amerikaanse lange rente in die situatie spoedig hoger gaat. De vraag is of de Amerikaanse economie een hogere rente kan dragen en niet op de glijbaan van een afzwakkende groei belandt.

Is er ook gevaar voor rentebesmetting naar Europa? Wellicht niet. Een vlucht naar veilige havens kan de rente in sterke eurolanden juist neerwaarts duwen. 

Ook Clintons plannen stuwen de obligatierente hoger. Maar in veel mindere mate en geleidelijker. Bij Clinton is die hogere rente vooral een gevolg van de iets betere groeivooruitzichten, onder meer na investeringen in infrastructuur.

Veilige havens troef bij Trump: euro, yen en goud

Bij een overwinning van Trump is de dollar kwetsbaar, omdat de munt het slachtoffer wordt van beleggers die op zoek gaan naar regio’s die veiliger ogen. De euro kan in dit scenario versterken. Iets wat de ECB niet graag ziet. En waarmee we dan ook meteen al een negatief economisch Trump-effect op Europa te pakken hebben. Daarnaast kan Trump de andere traditionele vluchthavens zoals de Zwitserse frank, de Japanse yen en goud omhoog duwen. 

Maar gelukkig het is zover nog niet. En zoals u merkt, verwachten wij niet dat het zo’n vaart zal lopen. Wij gaan er vooralsnog van uit dat Clinton met een klinkende overwinning het Witte Huis betreedt. Toch houden wij - met de uitslag van het Britse referendum nog in ons achterhoofd - de ontwikkelingen voor u nauwlettend in de gaten.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot