Box 3: 5,50% wordt 5,39%

Box 3: 5,50% wordt 5,39%

Op Prinsjesdag 2015 is al bekendgemaakt dat het tarief in box 3 per 1 januari 2017 gaat veranderen. Nu wordt u nog voor uw gehele box 3-vermogen geacht 4% rendement te maken (het zogeheten forfaitair rendement), dat belast wordt met 30%. Per saldo betaalt u dus over uw box 3-vermogen 1,2% vermogensrendementsheffing.

Met ingang van 2017 wordt uw vermogen verdeeld in drie schijven. Per schijf wordt gewerkt met verschillende vermogensmixen, waardoor het forfaitair rendement per schijf anders is. Het belastingpercentage blijft 30%. De schijven gelden per belastingplichtige. Partners mogen het totale box 3-vermogen verdelen zodat twee keer van de lage schijven gebruik kan worden gemaakt.

Bij deze nieuwe berekening wordt gerekend met een apart rendement voor sparen en een apart rendement voor beleggen. Voor sparen is dat het voortschrijdend gemiddelde van het rendement van de afgelopen vijf jaar. Voor beleggen is dat het voortschrijdend gemiddelde van het rendement op onroerend goed, aandelen en obligaties over een langere periode.

 

Vermogensmix

Schijven

Sparen

Beleggen

1e schijf: € 25.000* – € 100.000

67%

33%

2e schijf: € 100.000 – € 1.000.000

21%

79%

3e schijf: > € 1.000.000

0%

100%

* De eerste € 25.000 is vrijgesteld.

De rendementen die gehanteerd worden voor sparen en beleggen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2017 was een rendement van 1,63% voor sparen en 5,5% voor beleggen begroot. Omdat de cijfers van de verschillende beleggingscategorieën van het jaar 2015 bekend zijn kunnen de rendementen die voor 2017 gelden, nu definitief worden bepaald. Voor de categorie sparen is dit percentage 1,63% gebleven, maar voor de categorie beleggen is het verlaagd naar 5,39%. Dat betekent dat het forfaitaire rendement in alle schijven lager wordt ten opzichte van de eerdere plannen.

Schijf

Forfaitair rendement

Belastingtarief

Vermogens-rendementsheffing definitief 2017

Begroot 2017

€ 25.000*- € 100.000

2,87%

30%

0,86%

0,87%

€ 100.000-€ 1.000.000

4,6%

30%

1,38%

1,41%

> € 1.000.000

5,39%

30%

1,62%

1,65%

* De eerste € 25.000 is vrijgesteld.

We merken dat onze klanten door deze veranderingen en door de lage rentestand op zoek zijn naar alternatieven voor hun box 3-vermogen. Wilt u daar ook meer over weten? Neemt u dan contact op met een van onze private bankers.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot (e-mail: Kenniscentrum). Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

 

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot