Wat is uw bedrijf waard?

Wat is uw bedrijf waard?

Nu de economie aantrekt, vragen ondernemers zich weer vaker af of zij zelf verder willen met de onderneming of het bedrijf willen overdragen aan de volgende generatie. Of liever verkopen aan een andere partij. Maar bijvoorbeeld ook hoeveel geld er nodig is voor financiële onafhankelijkheid.

De hamvraag is dan: wat levert mijn onderneming op; hoeveel is mijn bedrijf waard?

Het is verleidelijk om genoegen te nemen met een snel en gemakkelijk antwoord op deze vraag. Veel partijen kunnen de waarde van uw bedrijf binnen een handomdraai voor u op papier zetten. Maar let op: dit werkt vaak averechts! Bedrijfswaardering is namelijk een lastige klus. Zeker voor ondernemers die daar maar één keer in hun leven mee te maken krijgen. Bovendien werken de verschillende rekenmethodes uit de studieboeken niet altijd in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat ze complexe berekeningen vereisen.

NCW-methode

Een veelgebruikte rekenmethode onder professionals om de waarde van een bedrijf te bepalen, is de zogenaamde netto contante waarde-methode (NCW-methode). Bij deze methode worden er op basis van veronderstellingen toekomstige kasstromen voor de onderneming berekend. Voor een periode van bijvoorbeeld 5-10 jaar. Die toekomstige kasstromen worden vervolgens ‘contant’ gemaakt (teruggerekend naar een moment in het heden) tegen een bepaalde rente.

Deze rente is feitelijk de kostprijs van vermogen dat in de onderneming ingezet wordt. Daarom moet deze bepaald worden op basis van een verwachting voor de toekomst. Verder speelt de factor tijd een rol: één euro vandaag is in deze context meer waard dan dezelfde euro vijf jaar later.

Lastig te begrijpen, want de uitkomsten zijn erg afhankelijk van de kwaliteit van de input. Bovendien kan de waarde van de onderneming wezenlijk afwijken van de prijs die ervoor betaald wordt bij de daadwerkelijke overdracht of overname. Dan spelen andere vragen een dominante rol:

  • Hoeveel eigen inbreng is er?
  • Hoeveel kan er met vreemd vermogen gefinancierd worden?
  • Kan de betaling van de koopsom voor een deel worden uitgesteld?

Multiples

Een andere rekenmethode die veel wordt toegepast is de multiples. Hierbij wordt een bruto bedrijfsresultaat voor rente en afschrijvingen (‘ebitda’) met een factor vermenigvuldigd. Deze factor wordt bijvoorbeeld gebaseerd op een recente transacties in de branche of afgeleid van gemiddelden. Analisten van grote beursgenoteerde bedrijven gebruiken deze methode ook, vandaar dat veel mensen wel eens van ebitda hebben gehoord. Het is een eenvoudige methode en dat is meteen het grote voordeel van deze benadering. De vereiste cijfers zijn vaak gemakkelijk voor handen en de uitkomst is snel beschikbaar.

Maar let op: deze multiples-methode heeft een keerzijde! Niet-beursgenoteerde ondernemingen opereren in een heel ander speelveld. Bovendien laat de methode toekomstige investeringen, zoals bijvoorbeeld machines of debiteuren, buiten beschouwing. Die betaal je daardoor dus twee keer. Want een goed functionerend bedrijf moet blijven investeren! Ook met de factor tijd wordt bij deze simpele vermenigvuldiging geen rekening gehouden: alle kasstromen in de toekomst zijn evenveel waard. Tenslotte betaal je over de ebitda meestal belasting, waardoor de waarde daarna zo’n 20 tot 25% lager uitvalt.

Bereid overdracht of verkoop goed voor!

Bedrijfswaardering is een lastig en onbekend terrein voor veel ondernemers. Vaak kom je er maar een keer in je leven mee in aanraking. Maar de uitkomsten kunnen je financiële planning flink beïnvloeden. Een tip: praat in een vroegtijdig stadium eens met een van onze business advisors. Het is een nuttige eerste stap om ervoor te zorgen dat u de overdracht of verkoop van uw onderneming goed voorbereidt.

Meer weten?

Bent u ondernemer en hebt u ook een financiële vraag? Neem contact op met een van onze business advisors of lees meer op www.vanlanschot.nl/ondernemers.

Annuska Wolff is business advisor bij Van Lanschot.

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot