Top 3 prioriteiten van Vermogend Nederland

Top 3 prioriteiten van Vermogend Nederland

Kunt u precies benoemen wat u drijft, zakelijk én privé? Met Vermogensregie van Van Lanschot krijgt u hier inzicht in. Via een voorproef op Scan OverMorgen (een unieke digitale tool) kunt u nu zelf uw kwalitatieve vermogensdoelen in kaart brengen. Veel klanten gingen u al voor. In deze blog delen we de belangrijkste uitkomsten.

1.    Een onbezorgde oude dag

Meest genoemde doelstelling is het voortzetten van de huidige levensstandaard. Voor maar liefst 65% van de vermogende Nederlanders is dit een belangrijke wens. In een fase waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en u steeds meer zelf moet zorgen voor zaken als pensioen en zorg, wordt zelfredzaamheid belangrijker. Een andere veel voorkomende wens is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er is een duidelijke behoefte aan inzicht in de kosten van deze wensen en de impact daarvan op het vermogen. Instandhouding van het vermogen gecorrigeerd voor inflatie is voor bijna de helft een belangrijke doelstelling. Slechts 1 op de 3 ‘accepteert’ dat er wordt ingeteerd op het vermogen. In de huidige laagrentende omgeving blijkt dat een ambitieuzere doelstelling dan dat wellicht op het eerste gezicht lijkt.

We zien dat ook ondernemers zich zorgen maken over het realiseren van hun persoonlijke doelen, waaronder de zorg voor later en het veiligstellen van hun vermogen. Dat is opvallend, omdat uit diverse marktonderzoeken blijkt dat een ondernemer zijn aandacht juist richt op zijn onderneming (lees ook ’Leggen uw persoonlijke doelen het af tegen uw zakelijke ambities?’)

2.    Financiële ondersteuning aan de kinderen

Het bieden van financiële ondersteuning aan de kinderen is de op een na belangrijkste prioriteit. Vermogenden maken zich zorgen dat hun kinderen het financieel minder goed zullen hebben dan zijzelf. Met name in het ‘spitsuur’ van hun leven of tijdens de studie is financiële ondersteuning meer dan gewenst. Het geld wordt wel echt gegeven met een doel, zoals bij de aankoop van de woning. Hierbij wordt gretig gebruik gemaakt van fiscale mogelijkheden, zoals de schenkingsvrijstelling. Een klein deel schenkt niet alleen aan de kinderen, maar ook al aan de kleinkinderen.

3.    Verhogen welzijnsniveau en luxe

De derde prioriteit is het verhogen van de kwaliteit van het eigen welzijnsniveau. De ‘extra’s’ in het leven, zoals het maken van een bijzondere reis of de aankoop van een tweede woning, zijn belangrijk maar wel pas nadat de kinderen goed op weg zijn geholpen, en de eigen oude dag goed geregeld is. Ditzelfde geldt voor het realiseren van maatschappelijk welzijn, zoals het geven aan goede doelen of een maatschappelijke investering. Dit is een duidelijk stijgende trend, maar wel pas als de ‘eigen’ doelen zijn vervuld. Filantropie ja, maar wel als het ook financieel kan!

Fiscale optimalisatie

Bij het realiseren van hun doelstellingen is fiscale optimalisatie voor een op de drie vermogende Nederlanders een belangrijk onderwerp. Met name het betalen van erfbelasting ligt gevoelig en bijna 40% vindt het belangrijk om zich goed te laten adviseren over de mogelijkheden om vermogen optimaal naar de kinderen over te laten gaan.

Interessant is dat veel vermogenden overwegen om hun vermogen onder te brengen in een VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) om hiermee vermogensrendementsheffing te besparen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de huidige kabinetsplannen om de grotere vermogens zwaarder te gaan belasten. Nederlanders maken zich hier zorgen over en kijken met interesse naar haalbare alternatieven.

Welke prioriteiten hebt u?

Een onbezorgde oude dag begint met een goed inzicht in uw wensen en doelstellingen op zowel privé, zakelijk, financieel als maatschappelijk vlak. Wat drijft u en welke prioriteiten hebt u? Het is belangrijk om daar goed over na te denken, en vervolgens nu keuzes te maken om deze wensen te realiseren.
Doe ook online de Scan Overmorgen of maak een afspraak met een van onze bankiers.

 

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot