Regeerakkoord 2017: wat betekent dit voor u?

Binnenhof Den Haag Prinsjesdag belasting

De kabinetsformatie 2017 is afgerond en op dinsdag 10 oktober werd het regeerakkoord, met de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’, gepresenteerd. Het regeerakkoord van Rutte III bevat een flink aantal fiscale maatregelen. Wat betekenen deze maatregelen voor u als particulier?

Wij zetten vier belangrijke wijzigingen voor u op een rij.

Hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2020 daalt de hypotheekrenteaftrek met 3% per jaar. Deze aftrek wordt uiteindelijk gelijk aan het lage tarief van de inkomstenbelasting. De maatregel om de hypotheekrenteaftrek te beperken, is onderdeel van een plan om het belastingstelsel te hervormen. In 2020 wil het nieuwe kabinet namelijk een zogenaamde vlaktaks invoeren. Het belastingstelsel bestaat dan nog maar uit twee tarieven, te weten circa 37% en 49,5%. De hypotheekrenteaftrek wordt teruggebracht tot het laagste tarief in het nieuwe stelsel.

Jaar

Tarief maximale hypotheekrenteaftrek

2018

49,5%

2019

49%

2020

46%

2021

43%

2022

40%

2023

37%

 

In 2020 daalt het tarief dat gebruikt wordt voor aftrekposten, zoals bijvoorbeeld alimentatie, lijfrente, giften en premie arbeidsongeschiktheid, aanzienlijk. De aftrek wordt dan gelijk getrokken met het dan geldende tarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken kan worden.

Lees ook mijn blog Hypotheekplannen Rutte III: loont oversluiten van uw hypotheek?

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 in drie gelijke stappen verlaagd van 0,75% naar 0,60%. Tegelijkertijd is aangekondigd dat de Wet Hillen in stappen wordt afgeschaft. Deze aftrekpost bij geen of geringe eigenwoningschuld wordt in een periode van 30 jaar met gelijke stappen afgeschaft.

Box 3

De vrijstelling voor box 3 gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Het tarief in box 3 verandert ook, zie onderstaande tabel. Het percentage voor spaargelden is berekend door het gemiddelde te nemen van het landelijke rendement op spaargeld over vijf jaar. In het regeerakkoord wordt nu voorgesteld deze periode terug te brengen naar één jaar. Hierdoor wordt sneller aangesloten bij het werkelijke rendement.

In het regeerakkoord zijn geen veranderingen voor boxhoppen opgenomen. Lees ons blog Prinsjesdag 2016: veranderingen voor spaarders en beleggers

2018

Schijf (per persoon)

Fictief rendement

Tarief box 3

Heffing box 3

€ 30.000 – € 105.000

2,02%

30%

0,60%

€ 105.000 - € 1.005.000

4,33%

30%

1,30%

€ 1.005.000

5,38%

30%

1,61%

Btw

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 6% naar 9%.

Het regeerakkoord moet nog worden omgezet in wetgeving. Pas als die wetgeving door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is goedgekeurd, treedt deze in werking. Naar verwachting zullen beide Kamers instemmen met de voorstellen.  

Geschreven naar de stand van zaken, 10 oktober 2017

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2018? Neemt u dan contact met mij op via j.kroonenberg@vanlanschot.com.
Bent u dga? De veranderingen voor dga’s leest u in ons blog ‘Regeerakkoord 2017: opmerkelijke wijzigingen voor dga’s’.

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Haar primaire aandachtsgebied is financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Lees verder

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot