Prinsjesdag 2016: wat moet u weten?

Prinsjesdag 2016: wat moet u weten?

Op Prinsjesdag heeft de minister van Financiën het Belastingplan voor 2017 gepresenteerd. Als de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gaan dan treden de wetsvoorstellen per januari 2017 in werking. Wat gaat er veranderen? En wat zijn de gevolgen voor u?

Onderstaand de drie belangrijkste aandachtspunten.

1. Eigen woning

Is uw woning een rijksmonument? Dan vervalt het recht op aftrek voor de onderhoudskosten als persoonsgebonden aftrek. Voor 2017 en 2018 is er een overgangsregeling voorgesteld. Er zijn geen verdere aftrekbeperkende maatregelen voor de hypotheekrente eigen woning voorgesteld. Op grond van bestaande wetgeving is het wel zo dat het belastingvoordeel in de hoogste schijf elk jaar met 0,5% daalt. U kunt in 2017 uw hypotheekrente tegen maximaal 50% aftrekken. Als u vrij beschikbaar box 3-vermogen hebt, is het mogelijk interessant voor u om uw eigenwoningfinanciering daarmee af te lossen en daarna een nieuwe lening op te nemen in box 3.

2. Boxhoppen

Als u meer dan € 100.000 vermogen in box 3 hebt of samen met uw partner meer dan € 200.000, dan neemt de box 3-heffing over het meerdere vanaf 2017 toe. Hierdoor kan het aantrekkelijk zijn om vermogen van box 3 over te brengen naar box 2. Als hiervoor wordt gekozen dan wordt het vermogen vaak na 1 januari van het volgende jaar (peildatum box 3) weer teruggebracht naar box 3. Dit wordt ‘boxhoppen’ genoemd. Deze mogelijkheid blijft bestaan. Als u voor het vermogen in box 2 gebruik wilt maken van de status van de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), dan moet het vermogen vanaf 2017 echter minimaal 18 maanden in box 2 blijven. Zonder VBI-status blijft de termijn voor boxhoppen ongewijzigd (6 maanden). Het blijft dus interessant om te onderzoeken of u uw box 3-vermogen onder kunt brengen in box 2. En soms is het interessant te kiezen voor box 1.

3. Schenkingsvrijstelling € 100.000

In het Belastingplan 2016 was al aangekondigd dat vanaf 2017 de schenkingsvrijstelling voor een eigen woning permanent wordt verhoogd naar € 100.000. Deze vrijstelling moet aangewend worden voor de aankoop, onderhoud of verbouwing van de eigen woning en mag ook toegepast worden voor de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld eigen woning. De vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen van ouders, maar ook van anderen. De persoon die de schenking ontvangt, moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Deze leeftijdsgrens zou mogelijk in het Belastingplan 2017 vervallen, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Het kan zijn dat de parlementaire behandeling hier nog verandering in brengt. Als er in het verleden al gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling bij schenking van ouders naar kind is er ingewikkeld overgangsrecht.

Meer weten?

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met uw private banker.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot (e-mail: Kenniscentrum). Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Geschreven naar de stand van zaken, 21 september 2016. Het Belastingplan moet eerst aangenomen worden door de Tweede Kamer en daarna ook nog door de Eerste Kamer. Het kan zijn dat er nog aanpassingen op bovenstaande voorstellen komen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot