Prinsjesdag 2016: veranderingen voor spaarders en beleggers

Prinsjesdag 2016: veranderingen voor spaarders en beleggers

Vorig jaar is op Prinsjesdag al aangekondigd dat per 1 januari 2017 de belastingheffing in box 3 gaat veranderen. Wat gaat er concreet veranderen en wat betekent dit voor u? En welke andere aanpassingen in het Belastingplan 2017 kunnen voor u van belang zijn?

We noemen de drie belangrijkste veranderingen per 1 januari 2017:

1. Verhoging box 3-heffing

Als u meer dan € 100.000 vermogen in box 3 heeft of samen met uw partner meer dan € 200.000, dan gaat de box 3-heffing over het meerdere vanaf 2017 omhoog. Momenteel is de effectieve heffing 1,2% (30% belasting over 4% fictief rendement). Vanaf 2017 wordt het heffingspercentage hoger naarmate uw box 3-vermogen hoger is. Tot € 100.000 wordt de heffing lager. Voor het vermogen tussen € 100.000 en € 1.000.000 wordt het heffingspercentage 1,41% en over het meerdere 1,65%. Deze bedragen zijn per belastingplichtige. Fiscale partners kunnen het box 3-vermogen naar eigen inzicht verdelen, waardoor elke schijf twee keer toegepast kan worden.

2. Flits-VBI

Aan de mogelijkheid om voor een korte periode vermogen in box 2 onder te brengen om zo vennootschapsbelasting te besparen wordt een extra voorwaarde gesteld. Als u box 3-vermogen onderbrengt in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) én het vermogen binnen 18 maanden terughaalt naar box 3, dan wordt met terugwerkende kracht alsnog box 3-heffing geheven. Voorheen was de termijn minimaal 6 maanden. Met deze maatregel wordt de zogenaamde flits-VBI (ook wel boxhoppen met de VBI-status genoemd) tegengegaan. Als u aannemelijk kunt maken dat er een zakelijke reden was om het vermogen binnen 18 maanden weer terug te halen naar box 3 vindt er geen dubbele belastingheffing plaats. Het boxhoppen met de VBI blijft dus mogelijk maar het vermogen moet langer in box 2 blijven.

3. Boxhoppen blijft mogelijk

Het is ook mogelijk om box 3-vermogen onder te brengen in box 2 zonder het aanvragen van de VBI-status. Het fiscaal voordeel is dan lager dan wanneer u de VBI-status aanvraagt. Hier staat tegenover dat boxhoppen eenvoudiger te realiseren is en er minder stringente voorwaarden gelden. Dit geldt ook als het vermogen overgebracht wordt naar box 1. Voor deze vorm van boxhoppen laat het Belastingplan de termijn van 6 maanden ongewijzigd. Het blijft dus interessant om te onderzoeken of uw box 3-vermogen niet beter in box 1 of box 2 kan worden ondergebracht. Naast boxhoppen kunt u bijvoorbeeld ook overwegen om uw hypothecaire lening voor de eigen woning af te lossen of om te vormen naar een box 3-lening. Daarmee wordt ook de box 3-heffing beperkt.

Meer weten?

Wilt u weten wat voor u interessant is? Neemt u dan contact op met een van onze private bankers.

Chantal Lucas-Barmentloo werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Geschreven naar de stand van zaken, 21 september 2016. Het Belastingplan moet eerst aangenomen worden door de Tweede Kamer en daarna ook nog door de Eerste Kamer. Het kan zijn dat er nog aanpassingen op bovenstaande voorstellen komen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot