Prinsjesdag 2016: drie veranderingen voor de VBI

Prinsjesdag 2016: drie veranderingen voor de VBI

Op Prinsjesdag 2016 werd het Belastingplan 2017 gepresenteerd. Dat er iets gaat veranderen in het Pensioen in Eigen beheer voor de DGA is geen verrassing. Maar de veranderingen op het gebied van de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) zijn onverwacht. De VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en heeft dus een fiscaal gunstig regime. Zonder de vrijstelling is er minimaal 20% en maximaal 25% vennootschapsbelasting verschuldigd. Door de VBI-status is een hoger netto beleggingsrendement mogelijk. Door de voorgestelde veranderingen zal het aantal verzoeken voor een VBI-status aanzienlijk afnemen.

Het is een technisch verhaal maar we lichten de belangrijkste veranderingen hieronder toe. Mocht u meer uitleg willen of het willen bespreken neemt u dan contact met ons op.

1. AB-heffing bij nieuwe VBI’s

Vanaf heden moet in box 2 worden afgerekend over de aanmerkelijk belang-claim als een entiteit waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft de VBI-status verkrijgt. Door deze maatregel kan een aanmerkelijk belang-claim niet langer worden doorgeschoven naar de VBI.
Om anticipatie te voorkomen wordt voorgesteld deze maatregel met terugwerkende kracht tot en met Prinsjesdag 2016 in werking te laten treden.
Voor reeds opgerichte NV’s of Open Fondsen voor Gemene Rekening waarvoor de VBI-status nog moeten worden aangevraagd kan de belastingclaim waarschijnlijk nog wel worden doorgeschoven. Met de maatregel zal het in de toekomst niet meer aantrekkelijk zijn om overtollige liquide middelen in een BV om te zetten naar een VBI. Maar mogelijk is het gebruik maken van de deelnemings-vrijstelling bij stapelaars of beleggen met geleend geld in box 3 nog wel een passende optie voor de liquide middelen in de BV.

2. Flits-VBI

Box 3-vermogen dat wordt ondergebracht in een VBI waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, wordt niet alleen belast in box 2, maar blijft ook belast in box 3 als dit vermogen binnen 18 maanden weer terugkomt in box 3. Door deze maatregel wordt de zogenaamde flits-VBI (ook wel ‘boxhoppen’ genoemd) tegengegaan. Als de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat er een zakelijke reden was om het vermogen binnen 18 maanden weer terug te halen naar box 3, vindt er geen dubbele belastingheffing plaats. In de andere gevallen van boxhoppen blijft de termijn ongewijzigd (6 maanden). Het blijft dus interessant om te onderzoeken of uw vermogen in box 3 niet beter in box 1 of box 2 kan worden ondergebracht.

3. Forfaitair rendement

Ook als de VBI geen dividend uitkeert moet er een aanmerkelijk belang-heffing worden betaald. Er is namelijk sprake van een forfaitair rendement. Tot op heden was dit percentage 4%. Vorig jaar was tijdens Prinsjesdag al aangekondigd dat dit percentage per 1 januari 2017 naar 5,5% gaat. Een aanvullend voorstel is nu om een automatische koppeling te maken tussen het percentage dat in de hoogste schijf in box 3 geldt en het forfaitaire rendement van de VBI. Als dit percentage in box 3 in de toekomst verandert, dan verandert het forfaitaire rendement voor de VBI automatisch mee.

Deze veranderingen gelden ook voor vergelijkbare buitenlandse structuren. Het Belastingplan moet eerst aangenomen worden door de Tweede Kamer en daarna ook nog door de Eerste Kamer. Het kan zijn dat er nog aanpassingen op bovenstaande voorstellen komen.

Meer weten?

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met uw banker. Bent u ondernemer en nieuwsgierig naar wat wij ondernemers te bieden hebben? Lees dan verder.

Chantal Lucas-Barmentloo werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Geschreven naar de stand van zaken, 21 september 2016.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot