Pensioen in eigen beheer: wat komt ervoor in de plaats?

Pensioen in eigen beheer: wat komt ervoor in de plaats?

Pensioen in eigen beheer (PEB) gaat op de schop in 2017. Zowel de fiscus als menig adviseur en dga wil er in de huidige vorm het liefst vanaf. Medio vorig jaar verscheen er een brief van staatssecretaris Wiebes met twee denkrichtingen (zie: ‘Drie tips voor dga’s met pensioen in eigen beheer’). In september kwam er nog een derde mogelijkheid bij, te weten ‘afkoop’.

Kerstbrief van Wiebes

Op 17 december 2015 geeft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer aan eigenlijk helemaal van PEB af te willen en ook geen vervangende regeling te willen introduceren. Maar vanuit belangenorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland, ONL) is aangedrongen op een of andere vorm van oudedagsvoorziening in eigen beheer. De Tweede Kamer mag nu aangeven naar welke van de mogelijkheden de voorkeur uitgaat. Streven is dat dit dan per 1 januari 2017 omgezet is in wetgeving.

Wij zetten de mogelijkheden nog even voor u op rij. 

1. Uitfaseren

Wiebes’ voorkeur heet ‘uitfaseren’, een ander woord voor afschaffen. PEB voor de toekomstige aanspraken is dan niet meer mogelijk. In 2017 krijgt u eenmalig de mogelijkheid om uw bestaande PEB af te kopen tegen een gunstig tarief. Niet 100% maar 80% van de fiscale waarde wordt belast tegen maximaal 52%. Stel dat de fiscale waarde van het PEB € 1 miljoen is, dan betaalt u maximaal € 416.000 aan belasting. Het restant van € 584.000 kan uitgekeerd worden naar privé, of als lening of kapitaalstorting in de bv gehouden worden. De regeling geldt ook voor reeds ingegane pensioenuitkeringen.

Deze mogelijkheid vereist dus liquiditeit. Als deze er niet is en er geen alternatief komt, dan is er geen andere optie dan het opgebouwde PEB in stand te houden met al zijn huidige problemen. Wiebes wil eventueel nog bekijken of de huidige fiscale waarde van het PEB fiscaal geruisloos omgezet kan worden in een soort ‘oudedagspaarregeling’ die vergelijkbaar is met de OSEB-variant (zie hierna), maar die alleen voor het huidig opgebouwde PEB geldt.

Onze tip: als het de afkoopvariant wordt, dan kan het aantrekkelijk zijn hier in 2017 gebruik van te maken. Zorg voor makkelijk liquide te maken vermogen.

2. Oudedagsparen eigen beheer

Als tweede mogelijkheid wordt oudedagsparen eigen beheer (OSEB) geopperd. Dit heeft de voorkeur van de belangenorganisaties. Jaarlijks mag een percentage van uw salaris (over maximaal € 100.000) gereserveerd worden. Het bedrag is voor uw bv aftrekbaar van de winst. De liquiditeit blijft binnen de bv en kan desgewenst gebruikt worden voor investeringen. Uiterlijk op uw AOW-gerechtigde leeftijd wordt de opgebouwde voorziening omgezet in een uitkering. Deze uitkering is voor u belast in box 1. De uitkering moet minimaal twintig jaar lopen (+ de jaren voor uw AOW-gerechtigde leeftijd als de uitkering eerder ingaat). Het bestaande PEB mag voor de fiscale waarde omgezet worden in OSEB.

Deze regeling is administratief relatief eenvoudig. Veel van de huidige problemen met PEB worden met deze nieuwe regeling opgelost. Denkt u bijvoorbeeld aan de beperking om dividend uit te keren door de huidige lage rentestand.

Toestemming partner

Knelpunt in beide voorgestelde regelingen blijft de positie van de partner van de dga. Die zal in de meeste gevallen toestemming moeten geven om het huidige PEB af te kopen dan wel om te zetten naar OSEB. PEB valt onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding en dat wordt bij omzetting of afkoop opgegeven. De financiële gevolgen voor de partner zullen inzichtelijk gemaakt moeten worden en wellicht in een of andere vorm gecompenseerd moeten worden.

Onze tip: afkoop of omzetting van het huidige PEB zal in de meeste gevallen alleen mogelijk zijn na toestemming van uw partner. Vraag uw adviseur om inzichtelijk te maken wat het financiële belang is en bespreek oplossingsrichtingen. Afkoop of omzetting van uw PEB lost een aantal problemen op, maar dan is inzicht of u voldoende vermogen hebt of opbouwt voor uw financiële onafhankelijkheid belangrijk.

Meer weten?

Wilt u weten wat de invoering van een nieuwe regeling betekent voor uw pensioen? Met Vermogensregie van Van Lanschot brengen we uw persoonlijke, financiële én maatschappelijke doelen helder in kaart. Aansluitend rekenen we deze voor u door. En we geven u advies over de stappen die u kunt nemen om uw wensen te realiseren. Hebt u vragen? Lees meer op de pagina Vermogensregie of neem contact op met een private banker van Van Lanschot.

Coen van Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot (e-mail: Kenniscentrum). Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot