Pensioen in eigen beheer: afkopen, omzetten of voortzetten?

Pensioen in eigen beheer: afkopen, omzetten of voortzetten?

Pensioen in eigen beheer heeft zijn langste tijd gehad. Wij hebben daar in eerdere blogs al over geschreven. Naar verwachting wordt per 1 januari 2017 de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen afgeschaft. Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief aan de Tweede kamer van 1 juli aangekondigd welke richting het in te dienen wetsvoorstel opgaat.

U krijgt naar verwachting drie opties.

1. Afkopen

U krijgt de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer af te kopen voor de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Daarvoor hebt u drie jaar de tijd. U hoeft niet over de hele fiscale waarde belasting te betalen. U krijgt een korting, die afhankelijk is van het jaar van afkoop. In 2017 is de korting 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%. De korting wordt berekend over de stand van de fiscale pensioenvoorziening per 31 december 2015.

Een voorbeeld:

Stel, u hebt een fiscale pensioenvoorziening van € 1 miljoen en u koopt uw pensioen af in 2017, dan moet u over € 655.000 maximaal 52% belasting betalen. Per saldo draagt u € 340.600 af aan de fiscus. Het restant van € 659.400 ontvangt u in privé. U kunt er ook voor kiezen dit in de bv te laten als lening of als kapitaalstorting (agio).

2. Omzetten

Als alternatief krijgt u de mogelijkheid de fiscale pensioenvoorziening om te zetten naar een ‘spaarvoorziening’, die u op de balans van de bv mag laten staan. U betaalt, in tegenstelling tot optie 1, nu geen belasting. De spaarvoorziening wordt uiterlijk op de AOW-datum omgezet in een uitkering van minimaal 20 jaar (+ de jaren voor de AOW-leeftijd als u de uitkering eerder laat ingaan). Deze uitkering wordt jaarlijks belast met inkomstenbelasting in box 1. Het is nog niet duidelijk of deze mogelijkheid ook geldt voor reeds ingegane pensioenen.

3. Voortzetten

U wordt niet verplicht om het pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten. U kunt er ook voor kiezen om het pensioen in eigen beheer voort te zetten voor het reeds opgebouwde pensioen als dat u beter uitkomt.

De opties 1 en 2 bieden u onder andere het voordeel dat u weer ruimte krijgt om dividend uit te keren. Een van de huidige problemen van het pensioen in eigen beheer is het verschil tussen de commerciële en fiscale pensioenvoorziening, dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de huidige lage rente. Dit verschil beperkt op dit moment de dividendruimte.

Of afkoop of omzetting aantrekkelijk is, is afhankelijk van de situatie. Laat u daarom goed adviseren voordat u een keuze maakt. Let op: in veel gevallen zal ook de toestemming van uw (ex-)partner nodig zijn voor afkoop of omzetting. Als deze niet wil meewerken, bent u feitelijk gedwongen om het pensioen in eigen beheer voort te zetten.

Meer weten?

Wilt u weten wat de invoering van een nieuwe regeling betekent voor uw pensioen? Met Vermogensregie van Van Lanschot brengen we uw persoonlijke, financiële én maatschappelijke doelen helder in kaart. Aansluitend rekenen we deze voor u door en geven we advies over de stappen die u kunt nemen om uw wensen te realiseren. Lees meer op de pagina Vermogensregie of neem contact op met een private banker van Van Lanschot.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot