Neem geen genoegen met een laag rendement in uw onderneming

Neem geen genoegen met een laag rendement in uw onderneming

Weet u wat het prijskaartje is van het vermogen in uw onderneming? En wat het effect is van de prijs van vreemd vermogen op het rendement van het eigen vermogen? Zo ja, wat doet u met die informatie?

Eigen of vreemd vermogen

Voor de crisis van 2008 was het relatief makkelijk om goedkoop vreemd vermogen aan te trekken, zoals bankkrediet in diverse vormen. Een diepgaande analyse of er eigen vermogen of vreemd vermogen moest worden ingezet binnen de onderneming was vaak niet nodig. Een prettige bijkomstigheid, want veel ondernemingen streven naar een zo hoog mogelijke winst. En laat de theorie daar nou net een handje bij helpen, want die stelt dat de onderneming zoveel mogelijk vreemd vermogen moet inzetten. Zolang de kosten van dat vreemde vermogen (de te betalen rente), lager zijn dan de gemiddelde kosten van het totale vermogen voor de onderneming, verbetert dit ook het rendement op het eigen vermogen. Dit gegeven speelt zowel bij grote beursgenoteerde bedrijven als bij familiebedrijven een rol.

Maar in familiebedrijven, ook in die van een forse omvang, is de aandacht en interesse voor de kapitaalstructuur, de combinatie van vreemd en eigen vermogen, ook nu nog lang geen vanzelfsprekendheid. Sterker, soms lijkt het wel of in familiebedrijven de gedachte leeft dat het inzetten van veel eigen vermogen in beginsel juist goedkoop is.

Meeste risico

Een onjuiste gedachte, want het zijn verschaffers van het eigen vermogen (lees: de familieleden) die het meeste risico lopen. En dus zouden zij daarvoor ook de hoogste beloning moeten krijgen. Professionele partijen, zoals bijvoorbeeld participatiemaatschappijen, rekenen daarom vaak met een rendementseis van circa 15% tot 25% (afhankelijk van het te lopen risico) op het ingebrachte eigen vermogen.

Onder andere in de volgende twee situaties is het raadzaam om meer aandacht te hebben voor de kapitaalstructuur.

Investeringsbeslissing

Bij grote investeringsbeslissingen in het familiebedrijf is het verstandig om met goede kasstroomprognoses te werken. Deze moeten afgezet worden tegen de kosten van het ingezette vermogen. Levert een project minder op dan dat laatste getal, dan gaat die investering ‘gewoon’ niet door.

Overdracht naar volgende generatie

Bij de overdracht van de eigendom naar de volgende generatie wordt in het familiebedrijf regelmatig een beroep gedaan op de familie voor de financiering. Heel bekend is het gebruik van ’cumprefs’ , een speciaal soort aandelen dat recht geeft op een vaste vergoeding. Ook als in een boekjaar geen sprake is van winst. De bankier vraagt ook wel eens aan de overdragende aandeelhouder om een achtergestelde lening te verstrekken. Het argument daarvoor is de financieringslasten beter draagbaar te maken voor de nieuwe  generatie.

Maar wat is dan de juiste vergoeding over de ‘cumprefs’ en de achtergestelde lening? Deze vergoeding kun je alleen goed vaststellen als je een juiste inschatting maakt van het risico dat verbonden is aan de inzet van dat vermogen. Daarvoor is de rente op spaarproducten als vertrekpunt ongeschikt. Beoordeel dat zoals een externe investeerder dat zou doen. Een uitkomst in de range van 6% - 9% is dan niet denkbeeldig.  

Rendement op vermogen

Het is van belang om kritisch te zijn op de kapitaalstructuur van uw onderneming. Het kunnen beschikken over voldoende vermogen, en het besef wat het rendement zou moeten zijn op het vermogen, is van groot belang voor de strategische uitbouw of overdracht van uw familiebedrijf.

Meer weten?

Bent u ondernemer en hebt u ook een financiële vraag? Neem contact op met een van onze business advisors of lees meer op www.vanlanschot.nl/ondernemers.


 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot