Hoe profiteert u van de samenhang tussen zakelijk en privé?

Hoe profiteert u van de samenhang tussen zakelijk en privé?

U bent ondernemer en u wilt een optimaal rendement behalen op uw vermogen. Hoe gaat u dat realiseren? En profiteert u daarbij wel van de samenhang tussen zakelijk en privévermogen? Een praktijksituatie met een verrassende oplossing.

Mark Willemsen, senior private banker op kantoor Enschede, schetste mij laatst een praktijkvoorbeeld waaruit weer bleek dat een volledig financieel overzicht een must is voor een optimaal advies. Daarom heb ik hem daar meteen een paar vragen over gesteld.

Wat was de vraag van de ondernemer in dit voorbeeld?

‘Een dga wilde een hefboomeffect in zijn privévermogen realiseren. Hij vroeg me een privé-krediet te verstrekken om te beleggen in commercieel vastgoed. Het vastgoed vormt een mooie aanvulling op zijn totaalvermogen, dat tot dat moment bestond uit de onderneming en zijn beleggingen. Hij wilde de rente op het krediet lang vastzetten, zo laag mogelijk natuurlijk. Mijn oplossing was totaal anders dan hij verwacht had.’

Welke oplossing lag voor de hand?

‘Hij had gedacht dat ik een krediet in privé zou aanbieden met een vaste rente en de aan te kopen vastgoedbeleggingen als onderpand. Die optie lag wel voor de hand, maar het kon naar mijn idee slimmer. Want een commercieel vastgoed-financiering heeft een hogere rente en andere voorwaarden dan bijvoorbeeld een woningfinanciering. Daarom heb ik een andere oplossing aangeboden.’

Wat is die alternatieve oplossing?

‘Ik heb voorgesteld de woningfinanciering, die de holding aan de dga had verstrekt, over te sluiten naar Van Lanschot. Daardoor komt er liquide vermogen beschikbaar in de bv. Dat kan gebruikt worden voor een lening aan privé om het commercieel vastgoed mee aan te kopen. De rente van de woningfinanciering kun je voor tien jaar vastzetten op een historisch laag niveau. Ook de rente die hij aan de onderneming betaalt staat tien jaar vast. Op deze manier heeft hij zowel het geld beschikbaar als de vaste lage rente die hij voor ogen had.’

Is oversluiten van de hypotheek naar de bank ook in andere situaties interessant?

‘Is liquiditeit in de holding een wens? Bijvoorbeeld voor de uitkering van pensioen, of investeringen in de werkmaatschappijen? Ook dan is het te overwegen om de hypotheek uit de holding over te sluiten naar de bank.’

Wat is je boodschap voor ondernemers/dga’s?

‘Dankzij het totaaloverzicht van de zakelijke en de privé-financiën kon ik deze dga een verrassende oplossing bieden. Een oplossing die beter past bij zijn wensen dan het voor de hand liggende krediet dat hij voor ogen had. En met direct financieel voordeel. Ondernemers zien er niet altijd meteen de noodzaak van in, maar het verstrekken van alle informatie en cijfers komt het advies dat we geven alleen maar ten goede.’

Bent u ondernemer en hebt u ook een financiële vraag? Neem contact op met een van onze business advisors of lees meer op www.vanlanschot.nl/ondernemers.

Mark Buitenhuis is regiodirecteur Private Banking bij Van Lanschot

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot