Gaat box 3 veranderen?

Gaat box 3 veranderen?

Op 9 juni heeft de Staatssecretaris van Financiën een rapport ‘Keuzedocument box 3’ naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport is een verdere uitwerking van de in 2016 gepresenteerde plannen voor een aanpassing van de huidige box 3-heffing. Het streven is een heffing over inkomen uit vermogen die beter aansluit bij het werkelijk behaalde rendement.

We geven een korte toelichting op de vier alternatieven die in het rapport zijn uitgewerkt:

1. Vermogenswinstbelasting

Bij een vermogenswinstbelasting wordt de gerealiseerde waardestijging belast. In dat geval wordt belasting geheven over het (positieve) verschil tussen de verkoop- en verkrijgingsprijs.  Voor onroerende zaken wordt het belastbaar inkomen bij deze optie nog steeds forfaitair bepaald.

2. Vermogensaanwasbelasting

Bij een vermogensaanwasbelasting worden zowel de gerealiseerde waardestijgingen als de niet-gerealiseerde waardestijgingen belast. Dit betekent dat er (in tegenstelling tot bij een vermogenswinstbelasting) ook geheven wordt over de waardestijging van een vermogensbestanddeel dat niet is verkocht. Voor onroerende zaken wordt het belastbaar inkomen bij deze optie nog steeds forfaitair bepaald.

3. Vermogensrendementsheffing op basis van de individuele vermogensmix

In deze variant wordt het rendement voor elke vermogenscategorie achteraf forfaitair vastgesteld. Het vermogen van de belastingbetaler wordt gesplitst in spaargeld, aandelen, obligaties, onroerende zaken en overig vermogen. Over de waarde van de bestanddelen in een categorie wordt het gemiddelde rendement van die categorie van het verstreken jaar toegepast.

4. Huidige stelsel handhaven met aanpassingen

Hierbij wordt binnen het forfaitaire systeem een aantal aanpassingen gedaan om tegemoet te komen aan de door belastingbetalers ervaren onrechtvaardigheid.

Op de vraag of box 3 gaat veranderen zal pas een antwoord komen bij een volgend kabinet. Of dit voor u tot een lagere belastingdruk zal leiden moet dan worden bezien. Wij houden u op de hoogte.

Over de auteur: Hanneke Kroonenberg

Mr. J. (Hanneke) Kroonenberg RB is specialist financiële planning voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) en hoofd van het Kenniscentrum bij Van Lanschot. Sinds het voltooien van haar rechtenstudie werkt zij in de bancaire wereld. Inkomens-, vermogens- en estate planning voor de dga behoren tot haar primaire aandachtsgebieden; haar expertise is dat zij op dga-gebied fiscale en civieljuridische kennis kan combineren. Hanneke is actief in diverse kennisnetwerken. Zo is zij lid van de Commissie examenvraagstukken van Stichting Certificering FFP en verzorgt zij opleidingen, cursussen en seminars, ook voor professionals. Daarnaast verschijnen er regelmatig publicaties van haar hand in diverse vakbladen, zoals Vakblad Financiële Planning en Vermogende Particulieren Bulletin. Ook is zij co-auteur van diverse boeken, onder andere 'Van familiebedrijf naar familiekapitaal' en 'Bedrijfsopvolging'. Zij houdt u op deze website regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie. Een vraag voor Hanneke Kroonenberg? Mail hem naar Kenniscentrum.

Andere posts

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot