Fonds voor gemene rekening: drie aandachtspunten

Fonds voor gemene rekening: drie aandachtspunten

Steeds vaker komen we fondsen voor gemene rekening tegen. Wat zijn dat eigenlijk en waar worden ze voor gebruikt? Een fonds voor gemene rekening is een entiteit ‘sui generis’. Dit betekent, dat het een overeenkomst is waarbij participanten vermogen bij elkaar brengen en daarvoor een bewaarder en een beheerder aanstellen. De participanten mogen zelf de rol van beheerder en bewaarder vervullen, maar kunnen er ook speciaal een stichting voor oprichten.

Open of besloten

Een fonds voor gemene rekening kan ‘open’ of ‘besloten’ zijn. Bij een open fonds kunnen de participaties verkocht worden aan andere participanten of aan het fonds zelf zonder toestemming van de andere participanten. Bij een besloten fonds is er toestemming nodig van de andere participanten.

Een open fonds voor gemene rekening is in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wordt onder andere gebruikt om vermogen van box 3 over te brengen naar box 2. Het kan ook als entiteit dienen voor de beleggingen van een holding. Als het fonds aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het namelijk een VBI-status krijgen waardoor het vrijgesteld is van vennootschapsbelasting.

Een besloten fonds voor gemene rekening is fiscaal transparant. Het fonds is dus niet zelf belastingplichtig, maar de waarde van de participaties wordt bij de participanten belast in box 3. Het fonds wordt meestal gebruikt om familievermogen bijeen te houden. In de fondsvoorwaarden kunnen bepalingen worden opgenomen over zeggenschap, verhandelbaarheid, wie kunnen participeren, etc.

Het oprichten van een open of besloten fonds voor gemene rekening is altijd maatwerk. Drie aandachtspunten:

1. Geen notariële akte nodig

Een fonds voor gemene rekening kan worden opgericht zonder dat hiervoor een notariële akte nodig is. Het is wel raadzaam om een goede adviseur in te schakelen, omdat de voorwaarden bepalen of er sprake is van een open of van een besloten fonds. De oprichting van de stichting die de rol van beheerder/bewaarder krijgt, moet wel notarieel gebeuren.

2. Inschrijven in UBO-register

Per juli 2017 wordt in Nederland het UBO (Ultimate Beneficairy Owner)-register ingevoerd. Dit register wordt voor iedereen inzichtelijk. Ook het fonds voor gemene rekening moet waarschijnlijk in het UBO-register worden ingeschreven. Participanten met een belang van meer dan 25% zijn dan zichtbaar. De omvang van het vermogen wordt niet gepubliceerd. Het fonds voor gemene rekening hoeft niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven. Ten opzichte van de bv en nv is dit dus een voordeel.

3. Bankrekening openen

Een bankrekening voor een fonds voor gemene rekening is niet bij alle banken mogelijk. Sommige banken willen alleen een rekening openen als de bewaarder van het fonds een stichting is. Wees hier dus alert op. Bij van Lanschot kunt u zowel voor de open als voor de besloten fondsen een bankrekening openen.

Meer weten?

Wilt u weten of een fonds voor gemene rekening voor u toegevoegde waarde heeft of wilt u een bankrekening voor een fonds openen? Neemt u dan contact met mij op via 06 20 80 29 95, of met mijn collega Gert de Groot op 06 22 39 38 22.


Jan van der Veen werkt als senior wealth manager bij Van Lanschot Private Office.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot