Erfenis: wijzigingen per 1 september 2016

Erfenis: wijzigingen per 1 september 2016

Als erfgenaam kunt u voor een onaangename verrassing komen te staan als er in de nalatenschap van de overledene een onbekende schuld opduikt. Als u de erfenis al aanvaard hebt, bent u volgens het huidige erfrecht met uw eigen vermogen voor deze schuld aansprakelijk, ook al is de schuld groter dan wat u uit de erfenis hebt ontvangen. Om erfgenamen beter te beschermen tegen onverwachte schulden wijzigt de wet per 1 september 2016.

Hoe zit het ook alweer?

Als u erfgenaam bent, dan hebt u drie opties:

  1. De erfenis zuiver aanvaarden: u accepteert alle vermogensbestanddelen én alle schulden. Hiermee wordt u met uw gehele vermogen aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen blijken te zijn. Let op dat u geen enkele actie onderneemt voordat duidelijk is wat u precies erft. Als u bijvoorbeeld de woning alvast leeghaalt en waardeloze spullen aan de kringloopwinkel geeft, hebt u onbewust de erfenis al aanvaard. Een weg terug is er dan niet en de volgende twee opties kunt u dan niet meer gebruiken.
  2. De erfenis verwerpen: u accepteert de erfenis niet. U ontvangt dus niets uit de nalatenschap, maar bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.
  3. De erfenis beneficiair aanvaarden: u accepteert de erfenis onder de voorwaarde dat deze positief is. U bent dan niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor een eventueel tekort.

Vanaf 1 september zijn er drie belangrijke wijzigingen:

  • Vanaf 1 september leidt onder andere het alvast leeghalen van de woning niet meer tot het automatisch zuiver aanvaarden van de erfenis. Dat is pas het geval als u goederen verkoopt of op een andere manier onttrekt aan schuldeisers.
  • Hebt u de erfenis aanvaard en wordt u geconfronteerd met een onverwachte schuld? Dan kunt u de kantonrechter verzoeken de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit moet binnen drie maanden na ontdekking van de schuld gebeuren.
  • Als de nalatenschap al vereffend of verdeeld is en er alsnog een onbekende schuld opduikt, bent u daar niet met uw eigen vermogen voor aansprakelijk. Alleen hetgeen u geërfd hebt, moet u dan terugbetalen. Ook hiervoor moet u binnen drie maanden na ontdekking naar de kantonrechter.

Let op: Niet elke schuld waarmee u niet bekend was, wordt aangemerkt als onverwachte schuld. U hebt zelf een onderzoekplicht. Een erfenis waarin bijvoorbeeld alleen een huis zit waarvan blijkt dat de hypotheek hoger is dan de verkoopopbrengst geldt niet als ‘onverwachte’ schuld. Belastingschulden of overbedelingschulden aan kinderen uit de nalatenschap van de eerder overleden partner gelden ook niet als onbekende schulden.

De wetswijziging geeft een erfgenaam straks meer bescherming dan onder de huidige wet. Maar bij twijfel blijft het beter om beneficiair te aanvaarden.

Meer weten?

Hebt u vragen of wilt u hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met een van onze private bankers.

Coen van den Bedem werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum. Hij schrijft regelmatig over vraagstukken op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot