Bent u als erfgenaam voldoende beschermd?

Bent u als erfgenaam voldoende beschermd?

Nu de rookwolken rond de economische crisis langzaam optrekken, blijkt dat een toenemend aantal erfgenamen met een financiële strop blijft zitten. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) stuurde daarom onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden uit nalatenschap. Het kan echter nog wel even duren voordat dit wetsvoorstel wordt aangenomen.

Wat kunt u op dit moment doen?

We geven u drie mogelijkheden om binnen de huidige regelgeving te voorkomen dat u een nalatenschap aanvaardt met meer schulden dan bezittingen.

1. Regel beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiaire aanvaarding bent u als erfgenaam niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan er pas over beschikken als alle schulden aan de schuldeisers zijn voldaan. Beneficiaire aanvaarding kunt u door de notaris laten regelen. Maar u kunt dit ook zelf rechtstreeks bij de rechtbank regelen. De kosten hiervoor bedragen circa € 120,-.

2. Voorkom ongewild zuivere aanvaarding

Het komt soms voor dat erfgenamen een nalatenschap niet meer beneficiair kunnen aanvaarden. In dat geval hebt u als erfgenaam de nalatenschap al aanvaard, zonder dat u dit beseft. Bijvoorbeeld als u in de auto van de overledene gaat rijden of bezittingen uit het leegstaande huis van de overledene meeneemt. U hebt dan door uw gedragingen de nalatenschap ‘zuiver aanvaard’, zoals dat officieel wordt genoemd. Door de zuivere aanvaarding bent u ook aansprakelijk geworden voor de schulden van de erfgenaam. Om deze situatie te voorkomen is het dus van groot belang dat u, zodra u erfgenaam wordt, contact opneemt met de notaris (zie onder punt 1). 

3. Let op voor onbekende en onverwachte schuld

Als er na de zuivere aanvaarding onverwachts toch nog een schuld van de overledene boven water komt, dan bent u ook hiervoor aansprakelijk. Het is dus heel belangrijk dat u de financiële positie van de overledene goed in kaart brengt, voordat u de nalatenschap zuiver aanvaardt.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het nieuwe wetvoorstel van de minister bepaalt dat een aantal gedragingen, waarvan nu wordt aangenomen dat deze tot zuivere aanvaarding leiden (punt 2), na de invoering van de wet niet meer tot zuivere aanvaarding leiden. Daarnaast stelt hij voor dat een erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en alsnog geconfronteerd wordt met een onbekende schuld (punt 3), zijn privévermogen kan beschermen. De erfgenaam moet dan binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek indienen bij de kantonrechter om te voorkomen dat de schuld op zijn privévermogen wordt verhaald.

Meer weten?

Een nalatenschap kan impact hebben op uw vermogen, uw prioriteiten en het behalen van uw financiële doelen. Met Vermogensregie van Van Lanschot brengen we in kaart wat dit voor u kan betekenen. Hebt u vragen? Lees meer op Vermogensregie of neem contact op met een private banker van Van Lanschot.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot.

 

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot