Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 1

Het nieuwe macro-economische beursjaar is begonnen. Rustig welteverstaan, want er staat deze week maar een bescheiden aantal publicaties op de agenda. Dat betekent echter niet dat aan deze publicaties geen aandacht moet worden besteed. Integendeel.

Is de inflatiedoelstelling van de ECB binnen handbereik?

Europese beurzen trapten het nieuwe jaar blijgezind af. De Markit PMI’s uit de industrie (ondernemersvertrouwen) blijken in december tot hun hoogste peil sinds april 2011 te zijn opgeklommen. De degelijke cijfers zijn bovendien breed uitgesmeerd over verschillende belangrijke Europese landen.

De zwakkere euro en de hogere grondstofprijzen brengen ook hogere industriële aankoopprijzen met zich mee, zo blijkt. Als deze trend zich voortzet, kan dat helpen om de inflatiedoelstelling van de ECB te realiseren. Toch zal dit slechts een zeer geleidelijk proces zijn. Als we morgen de eerste inschatting van de Europese inflatiecijfers over de maand december krijgen, zal er van dit effect nog niets te merken zijn. Voor de resterende macro-cijfers deze week is het vooral uitkijken naar vrijdag.

Aandacht voor het Amerikaanse arbeidsmarktrapport

De eerste vrijdag van een nieuwe maand staat traditioneel het Amerikaanse arbeidsmarktrapport op de agenda. Toen de Federal Reserve begin december haar beleidsrente optrok, verwees voorzitter Yellen expliciet naar het gunstige klimaat op die arbeidsmarkt. De werkloosheid viel terug tot 4,6%.

We verwachten dat ook in december de arbeidsmarkt in goeden doen bleef. De recente macro-economische cijferstroom uit de VS is immers positief. In de eerste elf maanden van 2016 creëerde de Amerikaanse economie maandelijks gemiddeld 180.000 banen. Het cijfer voor december zal naar verwachting in dezelfde buurt uitkomen.

Amerikaanse uurlonen kunnen verder aantrekken

Om het toekomstige Fed-beleid te helpen inschatten, is natuurlijk ook de evolutie van de uurlonen belangrijk. In november viel dat wat tegen. Wat erop wijst dat er best nog wel wat onbenut arbeidspotentieel langs de lijn staat. Ook bredere arbeidsmarktindicatoren bevestigen dat. Tellen we bij de werklozen de onvrijwillig deeltijdsen en ‘lichtjes ontmoedigden’ op, dan situeert die ‘brede werkloosheid’ zich nog een vol procentpunt boven het dieptepunt van net voor de crisis. Toch verwachten we dat de uurlonen geleidelijk aantrekken.

Bepaalt economische beleid Trump acties Fed?

Daarnaast verwachten we in de eerste maanden van 2017 geleidelijk meer duidelijkheid over het economische beleid van de nieuwe president. Het is met name uitkijken of dat vooral de groei een zetje zal geven, dan wel vooral de inflatie. Mevrouw Yellen suggereerde in ieder geval dat de VS eigenlijk géén bijkomende stimulans vanuit een ruimer begrotingsbeleid nodig heeft. Lees: zij denkt dat vooral de inflatie de hoogte in gejaagd zal worden. Waarna zij wellicht niet zal aarzelen om de rente verder op te trekken. Maar ook als Trump erin slaagt om vooral de groei aan te jagen zonder al te veel directe versnelling qua inflatie, komen er wellicht renteverhogingen.

Toch zijn beide scenario’s niet vergelijkbaar qua impact. Bijvoorbeeld op de koers van de dollar. Samengevat betekent een hogere rente omwille van méér groei, een sterkere dollar. Volgt een renteverhoging eerder ‘galloperende’ inflatiedreiging, dan kan de Amerikaanse munt eerder verzwakken.

Op zijn beurt is die dollarkoers dan weer belangrijk voor de exportgerichte industrie. Tot nu toe bleek die tamelijk ongevoelig voor de sterkere munt. Afwachten of dat zo blijft. Het is in ieder geval vanuit die bril dat we de ISM Manufacturing (ondernemersvertrouwen) van vanmiddag bekijken.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot