Regering stuurt beleggingskeuzes van 'de rijken' met nieuwe vermogensbelasting

Regering stuurt beleggingskeuzes van 'de rijken' met nieuwe vermogensbelasting

De door het kabinet voorgestelde aanpassing van de vermogensrendementsheffing heeft tot uiteenlopende reacties geleid. Vanuit het solidariteitsbeginsel lijkt er begrip te zijn voor het extra belasten van de ‘rijke’ Nederlanders. Het pleidooi van de Franse econoom Thomas Piketty heeft kennelijk een vruchtbare voedingsbodem, zelfs in een land als Nederland, een van de meest genivelleerde landen ter wereld.

Klopt de aanname?

Dit zijn politieke keuzes die in Den Haag moeten worden gemaakt. Maar klopt de onderliggende veronderstelling dat ‘rijken’ meer geld hebben om te beleggen, en daardoor een hoger rendement kunnen behalen? En is het wenselijk dat de vermogende Nederlanders mogelijk offensiever gaan beleggen als gevolg van deze maatregel?

Uit onderzoek van Van Lanschot blijkt dat grotere vermogens meer beleggen en relatief minder sparen. Er zijn echter grote verschillen, afhankelijk van de grootte van het vermogen. Pas bij vermogens van meer dan € 3 miljoen wordt er meer belegd dan gespaard. Het bezit van huishoudens met een vermogen van meer dan € 10 miljoen bestaat zelfs voor 79% uit aandelen en obligaties.

Vermogens tussen de € 1 en 2 miljoen bestaan voor 63% uit bank- en spaartegoeden. De grootste groep ‘rijken’ belegt dus veel minder dan wordt aangenomen. Deze groep wordt daardoor het hardste geraakt door de voorgenomen kabinetsmaatregel. Zij ontvangen immers een lage spaarrente, maar worden aangeslagen voor een fictief hoog rendement.

Meer risico lopen voor hetzelfde rendement?

Wat zal de vermogende Nederlander in reactie gaan doen? Naast het meer aflossen van schulden, meer schenkingen aan de volgende generatie en mogelijke fiscale optimalisatie, is vooral te verwachten dat men meer gaat beleggen en meer risico gaat nemen. Hiermee gaat de regering de keuze of iemand zou moeten beleggen of sparen dus sturen. Het is zeer de vraag of dat een gewenste ontwikkeling is. De keuze sparen versus beleggen is inherent aan de persoonlijke situatie, de wensen en doelstellingen en de risicobereidheid van de belegger.

Ondernemer minder onafhankelijk in keuze

Als je vermogenden vraagt naar hun belangrijkste drijfveren in het leven, dan staat het streven naar onafhankelijkheid vrijwel altijd bovenaan het lijstje. De wens om de eigen koers te bepalen, zelf besluiten te kunnen nemen en keuzes te maken op basis van eigen behoeften en wensen maakt dat vermogende Nederlanders hard werken, ondernemen, investeren en de voor hen verantwoorde risico’s nemen.  

De voorgenomen aanpassingen van de vermogensrendementsheffing dwingen de vermogende Nederlander tot een mogelijke heroverweging van wensen en doelstellingen, en kan leiden tot onverwachte en ongewenste keuzes.

Marcel van Dongen is manager van het Kenniscentrum van Van Lanschot, e-mail: Kenniscentrum.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot