1. Beleggen
 2. Vermogensregie
Handen van een dirigent

Vermogensregie van Van Lanschot

regie over uw vermogen
 • Inzicht in uw doelen en de haalbaarheid. Nu én later  
 • Behalen van uw toekomstplannen 
 • Persoonlijke aandacht van uw eigen private banker 

Uw wensen en situatie zijn ons uitgangspunt 

Eerder stoppen met werken? Groter wonen? Schenken?  Vermogen brengt naast financiële vrijheid ook verantwoordelijkheden met zich mee. Voor uzelf, maar ook voor de volgende generatie, en voor de maatschappij. Wie vermogen heeft wil dat behouden, het liefst laten groeien en misschien overdragen aan de volgende generatie. Maar hoe zet u uw vermogen in om uw doelen te behalen? En hoe beschermt u het tegen marktveranderingen? 

Van Lanschot biedt Vermogensregie. Dit is een traject waarin we het gesprek met u aangaan over uw financiële wensen en doelen, we stellen vragen en helpen u bij het concretiseren van uw persoonlijke doelen. Vervolgens analyseren we uw huidige situatie en wegen dit af tegen uw wensen en doelen. De volgende stap is optimaliseren.

 

Vermogensregie is een voortdurend proces, waarbij verschillende aspecten van u en uw vermogen aan bod komen. Met Vermogensregie brengen wij uw financiële wensen en doelen in kaart. Dit geeft inzicht om uw vermogen het meest efficiënt in te zetten. En leidt tot een strategie om uw vermogensdoelstellingen te behalen. 

 

Samen creëren we inzicht in uw doelen, uw financiële situatie en uw Vermogenshorizon. Uw specialist:

 •        Maakt met u uw wensen concreet en vertaalt deze naar financiële doelen.
 •        Verzorgt de inrichting van uw vermogen om uw doelen te behalen.
 •        Bewaakt de samenhang tussen verschillende onderdelen van uw vermogen

Iedere persoon is anders en elke situatie verschilt. Dit vraagt om een persoonlijke benadering. Vermogensregie is hiervoor het fundament. Omdat uw wensen, doelen, situatie en de marktomstandigheden kunnen veranderen, bespreken we regelmatig met u of uw vermogensstructuur nog in balans is.

Meeting Eggchairs

Vermogensregie uitgelegd

video

In deze video leggen we in twee minuten uit hoe Vermogensregie bij Van Lanschot werkt. 

  De stappen van Vermogensregie

  Vermogenshorizon

  Toekomstplannen en financiële middelen

  Stap 1

  Wilt u eerder stoppen met werken? Uw huis verbouwen?  Of uw kinderen helpen met het kopen van een eigen huis, of het starten van een bedrijf? En als u moet kiezen: wat is belangrijk, en wat is minder belangrijk? Denk hierbij ook aan de effecten van een lang leven op uw financiële positie. Misschien wilt u over enige tijd particuliere zorg inkopen, zodat u in uw eigen huis kunt blijven wonen. 

  We maken uw wensen concreet en vertalen deze naar financiële doelen. Ook brengen we in kaart hoe uw vermogen en uw huidige en toekomstige inkomen zijn opgebouwd. Vermogenshorizon brengt financiële middelen en toekomstplannen met elkaar in evenwicht.

  Vermogensstructurering

  Wat zijn uw mogelijkheden?

  Stap 2
  Vermogensstructurering gaat over wat er in uw situatie beter kan of waar misschien nog niet over is nagedacht. Een vast onderdeel is een heldere indeling van uw vermogen die past bij uw doelstellingen. Ook brengen we in kaart wat er financieel gebeurt bij een onverhoopt vroegtijdig overlijden, de mogelijkheden van huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Hoe laat u elkaar goed verzorgd achter? En we bespreken met u of er ruimte is voor vermogensoverdracht naar een volgende generatie. Welke mogelijkheden heeft u hiervoor? En wanneer is het verstandig om daarmee te beginnen? In de praktijk werken we ten aanzien van deze onderwerpen vaak samen met specialisten zoals uw notaris en fiscalist.
  Vermogensoplossingen

  Advies op maat

  Stap 3
  De voorgaande stappen geven inzicht in waar u staat en wat u op termijn wilt realiseren. Deze informatie zetten we in om de juiste vermogensoplossingen aan te reiken of bestaande oplossingen aan te passen. Van Lanschot Private Banking biedt gespecialiseerde vermogensoplossingen aan op het gebied van beleggen en financieren, altijd passend bij u en uw situatie.
  Vergaderruimte met adviseur en klant

  Helder en inzichtelijk

  Coen Janssen | 42 | Groessen
  Een zeer goed gevoel bij het doorlopen van de Vermogenshorizon-tool van Van Lanschot. Heldere stappen en direct inzichtelijk wat de gevolgen zijn van eventuele wijzigingen. Heel fijn!

   Meer weten over vermogensregie van Van Lanschot?

   maak een afspraak
   Wij maken graag vrijblijvend kennis met u. In een persoonlijk gesprek brengen we uw situatie, voorkeuren en wensen in kaart. Samen stellen we de aanpak vast die aansluiting vindt bij uw doelen.  
   Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel