Belegger aan bureau op telefoon

Vermogensbeheer Smart

smart
  • Gebruik van kwantitatief gestuurde beleggingsstrategie (Black & Litterman-model)
  • Wereldwijde spreiding over meer dan twintig beleggingscategorieën
  • Uitsluitend gebruik van (beursgenoteerde) indexfondsen

Beleggen met algoritmes bij Van Lanschot

De beleggingsstrategie Smart is gebaseerd op een kwantitatief model waarbij de emotie van de mens geen rol speelt. Er wordt gebruik gemaakt van een optimalisatiemethode waarbij wereldwijde spreiding plaatsvindt over meer dan twintig verschillende beleggingscategorieën. 
De portefeuille is opgebouwd uit passieve, beursgenoteerde indexfondsen met lage kosten. Het risico van de portefeuille is afgestemd op het risicoprofiel van de klant en wordt ieder kwartaal teruggebracht naar het afgesproken niveau.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Opbouw beleggingen

smart
De portefeuille bestaat uit circa tien tot vijftien (beursgenoteerde) indexfondsen. Deze fondsen zijn onderliggend belegd in aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, onroerend goed en grondstoffen in zowel de ontwikkelde landen als de opkomende regio. Hiermee ontstaat een goed gespreide, wereldwijde portefeuille waarmee adequaat is te reageren op marktontwikkelingen.

Meer informatie over Beleggen bij Van Lanschot?

maak een afspraak
Maak vrijblijvend een afspraak. Wij leren u graag kennen.
disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel