Windmolen

Vermogensbeheer Duurzaam

duurzaam
  • Deel portefeuille bewust belegt in bedrijven die voorop lopen in duurzaamheid
  • Focus op financieel en maatschappelijk rendement
  • Uitsluiting van beleggingen op het gebied van onder meer tabak en wapens

Duurzaam beleggen bij Van Lanschot

Een aanzienlijk deel van de beleggingen binnen Duurzaam is gericht op een positieve bijdrage aan milieu, mens en maatschappij  en verantwoord bestuur. Met dit type beleggingen wordt gewerkt aan de versnelling naar een duurzame, leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties. 
De portefeuille is opgebouwd uit indexfondsen met oog voor duurzaamheid en de best scorende impactfondsen op het gebied van actief klimaatbeleid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Bij de selectie van de beleggingsfondsen is rekening gehouden met de Sustainable Development Goals (SDG’s), de doelstellingen van de Verenigde Naties voor een duurzame wereld.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. 

Opbouw beleggingen

duurzaam
De portefeuille is na grondige selectie uit het wereldwijde aanbod opgebouwd uit tien tot twintig actieve en indexvolgende fondsen met oog voor duurzaamheid. Deze beleggingsfondsen houden bij het investeren rekening met maatschappelijke impact en bevatten een deel duurzame beleggingen in de vorm van aandelen in bedrijven met impact, groene en sociale obligaties en duurzaam onroerend goed, zowel in ontwikkelde als opkomende markten. Hierdoor ontstaat een brede, wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille.

Meer weten over beleggen bij Van Lanschot?

maak een afspraak
Maak vrijblijvend een afspraak. Wij leren u graag kennen.
disclaimer

Risico's van beleggen 

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel