1. Beleggen
 2. Duurzaamheidsprofielen

Duurzaamheidsprofielen

Duurzaamheidsprofiel vaststellen

Wanneer u kiest voor Vermogensbeheer of Beleggingsadvies vragen wij u naar uw duurzaamheidsvoorkeuren. Op basis van deze voorkeuren stellen wij uw duurzaamheidsprofiel vast. Uw duurzaamheidsvoorkeuren maken geen onderdeel uit van uw risicoprofiel. Als u voor verschillende doeleinden beleggingsportefeuilles bij ons aanhoudt, komen wij voor iedere portefeuille met een passend duurzaamheidsprofiel overeen.

Om dit profiel vast te stellen, vragen wij u hoe belangrijk u het vindt dat wij bij de keuze van uw beleggingen rekening houden met duurzaamheidscriteria. Daarbij vragen wij u naar uw duurzaamheidsvoorkeuren ten aanzien van de volgende drie aspecten: 

 • De mate waarin u wilt dat wij rekening houden met de belangrijkste nadelige gevolgen van beleggingen op duurzaamheidsfactoren;
 • Welk minimum gedeelte van uw portefeuille moet voldoen aan de criteria voor duurzame beleggingen, en; 
 • Welk minimum gedeelte van uw portefeuille moet bestaan uit beleggingen die specifiek gericht zijn op het beperken van klimaatverandering te beperken en/of de gevolgen hiervan te beheersen (‘voldoen aan de EU Taxonomie’).

In de brochure ‘Duurzaamheid en beleggen’ leest u meer over de duurzaamheidsprofielen bij Van Lanschot Kempen en de daarvoor geldende Europese wet- en regelgeving.

Er zijn drie duurzaamheidsprofielen

Neutraal

Duurzaamheidsprofiel Neutraal

In het duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’ gelden de standaard uitsluitingscriteria van Van Lanschot Kempen. Zo willen wij in dit profiel voorkomen dat we beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie of verkoop van tabak of van controversiële wapens. Daarnaast voeren wij een engagement beleid, waarbij wij met fondsmanagers of met het management van bedrijven in gesprek gaan om hen aan te zetten tot verbetering van hun duurzaamheidsprestaties.

Betrokken

Duurzaamheidsprofiel Betrokken

In het duurzaamheidsprofiel ‘Betrokken’ passen wij extra uitsluitingen toe, aanvullend op ons standaard uitsluitingsbeleid zoals vermeld bij het duurzaamheidsprofiel ‘Neutraal’. Binnen dit profiel willen wij niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij ernstige incidenten waarbij schade veroorzaakt is aan mens, milieu en/of maatschappij. Daarnaast voeren wij een engagement beleid, waarbij wij met fondsmanagers of met het management van bedrijven in gesprek gaan om hen aan te zetten tot verbetering van hun duurzaamheidsprestaties.

Binnen dit duurzaamheidsprofiel houden wij rekening met uw voorkeuren ten aanzien van het minimale gedeelte van uw portefeuille dat dient te voldoen aan de criteria voor duurzame beleggingen. U leest hier meer over in de brochure ‘Duurzaamheid en beleggen'.

Sterk betrokken

Duurzaamheidsprofiel Sterk betrokken

In het duurzaamheidsprofiel 'Sterk Betrokken' wordt rekening gehouden met uitgebreidere uitsluitingscriteria ten aanzien van nadele gevolgen voor bepaalde duurzaamheidsfactoren. In dit duurzaamheidsprofiel passen wij extra uitsluitingen toe, aanvullend op ons standaard uitsluitingsbeleid en de bedrijven met een rode vlag van MSCI ESG. Zo worden bijvoorbeeld bedrijven uitgesloten die meer dan 10% van hun omzet halen uit het opwekken stroom in kolencentrales, het delven of het raffineren van kolen voor energieopwekking.

Aanvullend op ons engagementbeleid hanteren wij in dit profiel een best-in-class aanpak, waarbij wij beleggingen selecteren die relatief goed scoren op duurzaamheidscriteria.

Binnen dit duurzaamheidsprofiel houden wij rekening met uw voorkeuren ten aanzien van het minimum gedeelte van uw portefeuille dat dient te voldoen aan de criteria voor duurzame beleggingen. U leest hier meer over in de brochure ‘Duurzaamheid en beleggen'.

Beleggingsprofiel vaststellen

Als u start met beleggen, wilt u zeker weten dat u dit op een verstandige manier doet. Daarom vragen wij u tijdens het aanvraagproces om een aantal vragen te beantwoorden. Hierbij geeft u aan hoeveel kennis u heeft van beleggen, wat uw beleggingsdoel is, hoeveel risico u wilt lopen en hoe belangrijk u duurzaamheid vindt. Op basis daarvan creëren wij uw beleggingsprofiel. Verandert uw situatie in de loop van de tijd? Dan kunnen uw beleggingsprofiel en uw duurzaamheidsprofiel worden aangepast.

Risicoprofiel beleggen

Het risicoprofiel is onderdeel van uw beleggingsprofiel en maakt inzichtelijk hoeveel risico u wilt en kunt lopen. Het verwachte rendement over uw beleggingen is afhankelijk van uw risicoprofiel. Hoe offensiever u belegt, hoe groter de kans op een hoger rendement. Maar u loopt dan ook meer risico om uw inleg te verliezen. Kijk daarom niet alleen naar het verwachte rendement en kies vooral een profiel dat bij u past.

U leest meer over risicoprofielen op onze pagina over de Risicometer Beleggen.

Veelgestelde vragen

 • Hoe wordt mijn duurzaamheidsprofiel bepaald?

  Als wij uw beleggingsprofiel vaststellen, vragen wij u ook naar uw duurzaamheidsvoorkeuren. Zo krijgt u de kans om aan te geven in hoeverre wij rekening moeten houden met duurzaamheid tijdens het beleggen. Dit gebruiken wij om u een passend duurzaamheidsprofiel toe te kennen. Er zijn drie type profielen: neutraal, betrokken en sterk betrokken.

 • Welk deel van mijn beleggingsprofiel bestaat uit het duurzaamheidsprofiel?

  Wij vragen naar uw duurzaamheidsvoorkeuren ná de reguliere inventarisatie van uw financiële situatie. Het dient als een aanvulling op uw beleggingsprofiel, om te controleren of dit profiel aansluit op uw duurzaamheidsprofiel. Het beleggingsprofiel op basis van de uitgevraagde informatie rondom uw wensen, doelen en te lopen risico’s blijft leidend.

 • Waarom moet ik mijn duurzaamheidsvoorkeur aangeven?

  Vragen naar uw duurzaamheidsvoorkeuren van klanten moet vanwege nieuwe Europese wetgeving. Dit moet zorgen voor duidelijkheid over wat verantwoord beleggen is, met als achterliggend doel: een duurzamere economie.

  Door een deel van uw portefeuille te beleggen in verantwoorde beleggingen kunt u een positieve invloed hebben op mens, milieu en/of maatschappij. In uw beleggingsstrategie wordt dan rekening gehouden met de nadelige gevolgen op duurzaamheidsfactoren die betrekking hebben op ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten.

 • Kan ik mijn duurzaamheidsprofiel op een later moment aanpassen?
  Als u de mate waarin wij verantwoord voor u beleggen, wilt aanpassen, is dat mogelijk. Geef uw wensen aan ons door, dan passen wij uw duurzaamheidsprofiel zo snel mogelijk aan.
 • Waar vind ik meer informatie over de duurzaamheidsprofielen?

  U leest meer over de duurzaamheidsprofielen in onze brochure.

  Download de brochure

 • Welk rendement kan ik verwachten?
  Het rendement dat u kunt verwachten, hangt af van uw beleggingsprofiel. Het risicoprofiel is hier namelijk een onderdeel van. Deze bepaalt de strategie waarmee wij voor u beleggen. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op een hoger rendement. Maar een hoger risico betekent ook een grotere kans dat u uw inlegt verliest. Daarom hanteren wij deze strategie alleen als het past bij het risico dat u (financieel) kunt en wilt nemen.
 • Hoe wordt mijn beleggingsprofiel bepaald?
  Voordat u start met beleggen, stellen wij u een aantal vragen om uw persoonlijke situatie te bepalen. U geeft hierbij onder andere aan wat uw beleggingsdoel is, hoeveel risico u financieel kunt – en wilt – nemen en hoeveel kennis en ervaring u heeft op het gebied van beleggen. Aan de hand hiervan kennen wij u een beleggingsprofiel toe.
 • Waarom wordt voor mij een beleggingsprofiel opgesteld?

  Wij stellen een beleggingsprofiel voor u op, omdat het belangrijk is dat wij een beleggingsportefeuille opstellen dat bij u past. Wij baseren het beleggingsprofiel onder andere op uw kennis, doelen en het risico dat u kunt en wilt lopen.

 • Hoe blijft mijn beleggingsprofiel actueel?

  Uw private banker bespreekt regelmatig met u of uw huidige beleggingsprofiel nog bij u past. Op dat moment kunnen er eventueel wijzigingen aangebracht worden, bijvoorbeeld in het risicoprofiel.

 • Kan ik mijn beleggingsprofiel later aanpassen?

  De informatie die wij van u hebben en die wij gebruiken voor uw beleggingsprofiel moet altijd zo actueel en nauwkeurig mogelijk zijn. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Laat het dan zo snel mogelijk aan uw private banker weten, ook als u voorlopig nog geen afspraak hebt om met hem of haar bij te praten. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel