1. Beleggen
 2. Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie 

In deze webrubriek Duurzaamheidsinformatie vindt u alle verplichte informatie uit hoofde van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Dit zijn drie verplichte standaard documenten: de verplichte product informatie op de website, informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot en de duurzaamheidsrapportage op product niveau.

 Vermogensbeheer collectief

duurzaamheidsinformatie
1. In onderstaande documenten treft u de volgende informatie aan:
 • “Samenvatting”;
 • “Geen duurzame beleggingsdoelstelling”;
 • “Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product”;
 • “Beleggingsstrategie”;
 • “Aandeel beleggingen”;
 • “Monitoring ecologische of sociale kenmerken”;
 • “Methodologieën”:
 • “Databronnen en -verwerking”;
 • “Methodologische en databeperkingen”;
 • “Due diligence”;
 • “Engagementbeleid”; 
2. Informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot: 
 • Actief
 • Smart
 • Index
 • Duurzaam
 • Duurzaam met aanvullende afspraken en individuele lijnen
3. Duurzaamheidsrapportage
Bij een kwartaalrapportage in 2023 ontvangt u van ons de periodieke duurzaamheidsrapportage over het jaar 2022. Wij zullen de duurzaamheidsrapportages dan ook hier op de website plaatsen.

Vermogensbeheer

duurzaamheidsinformatie
1. In onderstaande documenten treft u de volgende informatie aan:
 • “Samenvatting”;
 • “Geen duurzame beleggingsdoelstelling”;
 • “Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product”;
 • “Beleggingsstrategie”;
 • “Aandeel beleggingen”;
 • “Monitoring ecologische of sociale kenmerken”;
 • “Methodologieën”:
 • “Databronnen en -verwerking”;
 • “Methodologische en databeperkingen”;
 • “Due diligence”;
 • “Engagementbeleid”;
2. Informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot:
 • Actief
 • Smart
 • Index
 • Duurzaam
 • Duurzaam met aanvullende afspraken en individuele lijnen
3. Duurzaamheidsrapportage 
Bij een kwartaalrapportage in 2023 ontvangt u van ons de periodieke duurzaamheidsrapportage over het jaar 2022. Wij zullen de duurzaamheidsrapportages dan ook hier op de website plaatsen.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel