1. Beleggen
 2. Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie 

In deze webrubriek Duurzaamheidsinformatie vindt u alle verplichte informatie uit hoofde van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Dit zijn drie verplichte standaard documenten: de verplichte product informatie op de website, informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot en de duurzaamheidsrapportage op product niveau.

 Vermogensbeheer collectief

duurzaamheidsinformatie
1. In onderstaande documenten treft u de volgende informatie aan:
 • “Samenvatting”;
 • “Geen duurzame beleggingsdoelstelling”;
 • “Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product”;
 • “Beleggingsstrategie”;
 • “Aandeel beleggingen”;
 • “Monitoring ecologische of sociale kenmerken”;
 • “Methodologieën”:
 • “Databronnen en -verwerking”;
 • “Methodologische en databeperkingen”;
 • “Due diligence”;
 • “Engagementbeleid”; 
2. Informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot: 
 • Actief
 • Smart
 • Index
 • Duurzaam
 • Duurzaam met aanvullende afspraken en individuele lijnen
3. Duurzaamheidsrapportage
 • Duurzaamheidsrapportage Actief
 • Duurzaamheidsrapportage Smart
 • Duurzaamheidsrapportage Index
 • Duurzaamheidsrapportage Duurzaam

Vermogensbeheer

duurzaamheidsinformatie
1. In onderstaande documenten treft u de volgende informatie aan:
 • “Samenvatting”;
 • “Geen duurzame beleggingsdoelstelling”;
 • “Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product”;
 • “Beleggingsstrategie”;
 • “Aandeel beleggingen”;
 • “Monitoring ecologische of sociale kenmerken”;
 • “Methodologieën”:
 • “Databronnen en -verwerking”;
 • “Methodologische en databeperkingen”;
 • “Due diligence”;
 • “Engagementbeleid”;
2. Informatie over hoe het vermogensbeheerconcept ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot:
 • Actief
 • Smart
 • Index
 • Duurzaam
 • Duurzaam met aanvullende afspraken en individuele lijnen
3. Duurzaamheidsrapportage 
 • Duurzaamheidsrapportage Actief