Dga: hoe houdt u uw financiële situatie privé?

Dga: hoe houdt u uw financiële situatie privé?

Vaak zien wij dat directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hun holding bv de familienaam hebben gegeven. Daarnaast bezitten deze dga’s meestal 100% van de aandelen van de holding bv. Wat veel van hen zich niet realiseren, is dat ze hierdoor veel inzicht aan de buitenwereld geven over hun financiële positie. Bij de Kamer van Koophandel is namelijk voor iedereen de financiële positie van een bv of nv zichtbaar. Als er maar één aandeelhouder is, is bij de Kamer van Koophandel zichtbaar wie dat is. Het is dan ook duidelijk dat het vermogen van de bv feitelijk eigendom is van deze aandeelhouder.

Wilt u uw financiële situatie liever privé houden? Hieronder zetten we drie mogelijkheden voor u op een rij om uw zakelijke vermogen te anonimiseren.

1. Geef een aandeel zonder winstrecht uit

Als er sprake is van meerdere aandeelhouders, dan is bij de Kamer van Koophandel niet meer zichtbaar wie dat zijn. Door wetgeving in 2012 is het mogelijk om een aandeel uit te geven zonder winstrecht. Hierdoor kan een 100%-aandeelhouder overwegen om één aandeel uit te geven aan bijvoorbeeld een kind. Een aandeel uitgeven aan de echtgeno(o)t(e) heeft alleen zin als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, waarbij huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld. Omdat het een aandeel is zonder winstrecht hoeft er geen geld voor het aandeel betaald te worden en betaalt u ook geen heffing voor aanmerkelijk belang. Is er een aandeelhoudersvergadering? Dan moet u deze persoon hiervoor uitnodigen. Het aandeel zonder winstrecht heeft namelijk wel stemrecht. U kunt dus geen aandeel zonder winstrecht uitgeven dat geen stemrecht heeft.

2. Verander de naam van uw bv

Via de notaris kunt u de naam van uw bv veranderen. De naam A.R.G. Wagenaar Holding kan bijvoorbeeld gewijzigd worden in AW Holding. Hierdoor leidt de naam van de bv niet meer naar de familienaam. Bij de Kamer van Koophandel is nog wel zichtbaar wie de bestuurder van de bv is. Dat geldt ook voor de naam en het adres van de dga. Het is mogelijk om een andere bestuurder te benoemen, bijvoorbeeld een trustkantoor. Hier wordt overigens niet vaak voor gekozen. Afgezien van de aanzienlijke kosten is het overdragen van het bestuur aan een ander voor veel dga’s geen optie.

3. Richt een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFvGR) op

Steeds meer ondernemers richten een OFvGR op. In een OFvGR wordt een deel van de liquide middelen van de holding ondergebracht. Dit afgesplitste deel van het vermogen is niet meer zichtbaar voor iedereen, omdat een OFvGR niet ingeschreven hoeft te worden bij de Kamer van Koophandel. Veelal gaat de afsplitsing gepaard met het aanvragen van de zogenaamde VBI-status bij de Belastingdienst. Hierdoor hoeft het OFvGR geen vennootschapsbelasting te betalen.

In een van onze volgende blogs zullen wij hier verder op ingaan.

Toekomstige Europese richtlijnen

Op termijn krijgt de dga echter ook te maken met Europese richtlijnen inzake het UBO-register. In dit register moeten alle Europese bedrijven zelf informatie over hun uiteindelijke belanghebbende (de Ultimate Beneficial Owner, ‘UBO’) bijhouden. Naar alle waarschijnlijkheid moet vanaf 1 januari 2017 worden vastgelegd welke aandeelhouders een belang van 25% of meer hebben in een bv of nv. Het UBO-register is in te zien voor belanghebbenden. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wie hieronder worden verstaan. Het uitgeven van één extra aandeel (zie punt 1) is dan dus voor het UBO-register geen oplossing. Uit het UBO-register in combinatie met de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel is dan weer te herleiden wat het vermogen van de dga is. In het UBO-register zal zoals het er nu uitziet echter geen sprake zijn van een vastlegging van de deelnemers aan het OFvGR die een belang hebben dat groter is dan 25% (punt 3).

Meer weten?

Wilt u meer weten over anonimisering van uw vermogen? Neem contact op met een van onze adviseurs of kijk op vanlanschot.nl/ondernemers.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot (e-mail: Kenniscentrum). Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot