Onderzoek naar private equity & medewerkersparticipatie

Erasmus Universiteit Rotterdam start in samenwerking met Van Lanschot een onderzoek naar financiële medewerkersparticipatie bij portfoliobedrijven van private-equitypartijen.

Aanleiding voor het onderzoek

Investeringen in de vorm van private equity en venture capital vormen een belangrijke financieringsbron voor Nederlandse ondernemingen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen is er momenteel in meer dan 1.400 bedrijven geïnvesteerd. Deze ondernemingen zijn goed voor 10% van de werkgelegenheid in Nederland en 14% van het BBP.

Tegelijkertijd  komt private equity met enige regelmaat negatief in het nieuws, er zou te veel oog zijn voor het belang van de aandeelhouder(s) en te weinig voor andere belanghebbenden, zoals de medewerkers.

Medewerkersparticipatie zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan deze discussie, de focus verschuift van aandeelhouders naar meerdere stakeholders. Managementparticipatie is gebruikelijk bij private-equity-investeringen, maar financiële participatie van een bredere groep medewerkers niet.

Wat is financiële medewerkersparticipatie?

Financiële medewerkersparticipatie kan op diverse manieren, zoals een winstdeling of door te investeren in (certificaten van) aandelen. Medewerkers delen zo mee in het financiële resultaat en/of het risico van de onderneming. Hierdoor komen de belangen tussen aandeelhouders, onderneming en medewerkers meer op één lijn. Daarnaast kan de onderneming ervoor kiezen om medewerkers inspraak te geven. Medewerkers raken op deze manier meer betrokken bij de bedrijfsvoering en worden aangezet tot het meedenken bij (belangrijke) keuzes en veranderingen.

Een succesvolle combinatie?

Waarom zouden financiële medewerkersparticipatie en private equity een succesvolle combinatie kunnen zijn?

  • stabielere portefeuille van aandeelhouders;
  • de belangen van de drie partijen (onderneming, private equity en medewerkers) komen meer op één lijn;
  • motiveren en (ver)binden van medewerkers in een veranderende organisatie;
  • hogere exitwaarde door verbetering van het bedrijfsresultaat en de binding van medewerkers.

Onderzoek

Erasmus Universiteit en Van Lanschot doen door middel van interviews en enquetes onderzoek naar de toegevoegde waarde van financiële medewerkersparticipatie voor private equity. In het bijzonder naar:

  • mogelijke voordelen van brede medewerkersparticipatie voor private equity;
  • mogelijke positieve bijdrage van medewerkersparticipatie aan de discussie rondom private equity;
  • mogelijke bezwaren vanuit private-equitypartijen om medewerkersparticipatie te implementeren.

Meer weten?

Neem contact op met:
Sylvia Freelink, s.freelink@student.eur.nl, 06 30 16 96 46
Dr. Aloy Soppe, soppe@law.eur.nl, 06 41 92 13 03
Rutger Gevers Deynoot, r.geversdeynoot@vanlanschot.com, 06 13 73 26 91

Onderzoek Erasmus Universiteit en Van Lanschot naar private equity & medewerkersparticipatie (pdf)

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot