Familiebedrijvenbarometer 2016: ondernemers zijn optimistisch en toekomstgericht

Het optimisme onder ondernemers blijft groeien. Uit de Familiebedrijvenbarometer blijkt dat de positieve trend die Van Lanschot in 2015 signaleerde in 2016 doorzet. Het onderzoek dat we jaarlijks uitvoeren onder directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) in het midden- en kleinbedrijf (MKB) laat zien dat maar liefst 67% van de ondernemers de toekomst van hun bedrijf vol vertrouwen tegemoet ziet.

Economische vooruitzichten

Ondernemers zijn op alle fronten positiever gestemd over de economie dan in 2015. Zes op de tien rekenen erop dat de Nederlandse economie en de eigen branche of sector de komende tijd verder zullen verbeteren. Bijna 70% verwacht de komende zes maanden verbetering in de economische situatie van het eigen bedrijf.

Het is opvallend dat (mede-)eigenaren van bedrijven in de groeifase vaker positief zijn over de economische vooruitzichten voor hun bedrijf. Ondernemers die zich met hun bedrijf in een meer gevestigde fase bevinden, zijn hierover juist vaker negatief.

Politiek klimaat en financieringsmogelijkheden

Minder optimisme heerst er onder de ondernemers over de verbetering van het politieke klimaat ten gunste van hun onderneming en de beschikbaarheid van krediet en andere financieringsbronnen. Nog niet de helft van hen is daar enthousiast over. Vooral kleine bedrijven zijn minder vaak positief gestemd over financieringsmogelijkheden, terwijl jonge ondernemers hierover juist vaker positief zijn.

Zorgen onder ondernemers

Naast deze positieve verwachtingen leven er ook zorgen onder de ondernemers. Zo is 69% van hen bezorgd over wet- en regelgeving die voor het bedrijf geldt. Ook maken veel ondernemers (67%) zich zorgen over de groeiende bedrijfsrisico’s die zij lopen. Verder ervaren zij de administratieve lastendruk, prijsontwikkelingen in de markt en het vinden van geschikt personeel als zorgelijk.

Opmerkelijk genoeg maken jongere ondernemers zich minder zorgen over de wet- en regelgeving en administratieve lastendruk voor hun bedrijf dan de 30-plussers. En kleinere bedrijven maken zich vaker zorgen om de steeds groter wordende bedrijfsrisico’s dan bedrijven met een groter personeelsbestand.

Toekomstplannen

Ondernemers denken zeker aan de toekomst. Veel van hen (60%) hebben duidelijk voor ogen wanneer zij willen stoppen met ondernemen. Acht op de tien denken hun bedrijf op termijn te verkopen en 69% van hen weet zelfs al wanneer. Daarbij is het behouden van de werkgelegenheid voor hun personeel een belangrijk aandachtpunt voor het overgrote deel van de ondernemers (86%). Opvallend is dat veel ondernemers nog actief willen blijven ondernemen na overdracht van hun bedrijf.

Internet of things

Welke rol speelt het ‘internet of things’ volgens ondernemers? De meesten van hen zijn inmiddels bekend met dit fenomeen dat niet alleen mensen, maar ook steeds meer apparaten, machines en andere ‘dingen’ online zijn. Ruim de helft ziet deze technologische ontwikkelingen als (zeer) relevant. Ongeveer de helft van de ondernemers verwacht gemiddeld 7% van de jaaromzet te investeren in internet of things-gerelateerde ontwikkelingen.

Ondernemers zien de toegevoegde waarde van internet of things vooral op het gebied van:

  • serviceverlening aan klanten;
  • inzicht in klant- en gebruiksgedrag;
  • procesoptimalisatie.

Meer weten of wilt u het complete onderzoek ontvangen?

Neem contact op met een van onze business advisors.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot