Algemene Bankvoorwaarden per 1 maart 2017 vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) – met basisregels voor de relatie tussen klant en bank – zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De gewijzigde ABV zijn geschreven in begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking.

Hieronder beschrijven we kort de belangrijkste wijzigingen.

  • In de gewijzigde ABV is opgenomen dat een bijzondere voorwaarde van een bepaald product of een bepaalde dienst uw rechten of bescherming uit de ABV niet kan aantasten. Ook niet als die bijzondere voorwaarde strijdig is met de ABV. Dat geldt alleen als u een consument bent.
  • Aan de ABV is toegevoegd dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten en naar begrijpelijke informatie hierover.
  • Wij blijven altijd uw aanspreekpunt, ook als wij derde partijen inschakelen voor de uitvoering van werkzaamheden of als wij werkzaamheden aan derde partijen uitbesteden, zoals het verrichten van betalingen aan het buitenland.
  • Het kan voorkomen dat u bijzondere kosten moet betalen, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages. Nieuw is dat de bank u moet uitleggen waarom de kosten nodig zijn.
  • Als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, dan passen wij die wettelijke regeling toe.
  • Het uitgangspunt blijft dat u een mededeling aan de bank schriftelijk moet doen. Daar kan in de praktijk in overleg van worden afgeweken, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van een beveiligde internetomgeving.

De ABV hebben verder betrekking op zaken als storingen, overlijden, tarieven en geschillen. Zie voor een beknopt overzicht Algemene Bankvoorwaarden 2017 in het kort op de website van de NVB.

Door de wijziging van de Algemene Bankvoorwaarden wijzigen ook onze productvoorwaarden. Hierin hebben we opgenomen dat de Algemene Bankvoorwaarden boven de productvoorwaarden gaan als deze u als consument meer rechten of bescherming geven.

Dit betreffen onder andere de Voorwaarden Private Banking en de productvoorwaarden voor Beleggingsadvies en Zelf Beleggen.

Bekijk de vernieuwde Algemene Bankvoorwaarden op de pagina Voorwaarden

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot