1. Aanbod
 2. Sparen
 3. Wealth Management Arrangement

Wealth Management Arrangement

Wanneer u vermogen aanhoudt bij Van Lanschot Nederland komt u in aanmerking om tegen gunstigere rentecondities uw spaargelden aan te houden. 
Belegt u in een beheer- of adviesportefeuille? Dan bepaalt de omvang van deze beleggingen de mate waarin u de spaartegoeden bij ons kan aanhouden tegen gunstigere rentecondities op uw Spaar & DepositoRekening.

Meer informatie over het Wealth Management Arrangement vindt u in de video en FAQ hieronder.
 • Wat is het Wealth Management Arrangement?
  Vanaf 1 januari 2021 stellen wij de rentecondities op uw Spaar & DepositoRekening ieder kwartaal vast op basis van het gemiddeld belegd vermogen in uw vermogensbeheer- en uw beleggingsadviesportefeuille(s) van het voorgaande kwartaal. Dit gemiddeld belegd vermogen bepaalt welke Wealth Management Groep met bijbehorende rentecondities voor uw Spaar & DepositoRekening gelden.
 • Hoe wordt het Wealth Management Arrangement op mijn Spaar & DepositoRekening actief?
  Het Wealth Management Arrangement gaat automatisch in op uw Spaar & DepositoRekening. U hoeft daar niets voor te doen. De rentecondities van uw Spaar & DepositoRekening stellen wij automatisch vast aan het begin van het kwartaal op basis van het gemiddeld belegd vermogen in uw vermogensbeheer- en adviesportefeuille(s) van voorgaand kwartaal. Let op! Het Van Lanschot Wealth Management Arrangement is van toepassing op één Spaar & DepositoRekening op uw naam. 
 • Hoe kunt u het Wealth Management Arrangement omzetten naar een andere Spaar & Depositorekening?

  U kunt het Wealth Management Arrangement omzetten naar een andere Spaar & DepositoRekening met dezelfde tenaamstelling. Neem hiervoor contact op met uw banker.

 • Hoe wordt de rente bepaald?
  De hoogte van de rente die u ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van uw gemiddeld belegd vermogen in uw advies- en beheerportefeuilles in het voorgaande kwartaal. Op de Spaar & Deposito rekening kan deze rentetrede hoger worden naarmate u meer bij ons belegt.
 • Hoe wordt mijn gemiddeld belegd vermogen vastgesteld?

  Voor het vaststellen van het gemiddeld belegd vermogen maken we gebruik van vier meetmomenten. De eerste dag van iedere maand in het kwartaal en de laatste dag van de derde en laatste maand binnen het kwartaal. Bij ieder meetmoment wordt er gekeken naar de hoogte van het belegd vermogen in uw advies- en beheerportefeuilles op dat moment. Aan het eind van het kwartaal berekenen we het gemiddelde van deze vier meetmomenten. 

  Op basis van uw gemiddeld vermogen bepalen we welke Wealth Management Arrangement Groep geldt voor het komende kwartaal. De Wealth Management Arrangement Groep hangt samen met een rentetrede. Gezamenlijk geven zij inzicht in uw rentecondities voor de komende periode.

  Rekenvoorbeeld
  Belegd vermogen* 1 januari       € 2.500.000,- Belegd vermogen* 1 februari     € 2.750.000,-
  Belegd vermogen* 1 maart         € 2.750.000,-
  Belegd vermogen* 31 maart       € 3.000.000,-
  * dit betreft alleen uw belegd vermogen in uw advies- en beheerportefeuilles.

  Uw gemiddeld belegd vermogen in uw advies- en beheerportefeuilles komt uit op € 2.750.000,- aan het eind van kwartaal 1. Komend kwartaal gelden daarom de rentecondities van Wealth Management Arrangement Groep 4 voor u. Wilt u weten welk rentetrede voor u van toepassing is? Bekijk dan de huidige tarieven of vraag het uw banker.

 • Waar kan ik mijn rentecondities zien?
  In Mijn Van Lanschot ziet u op welke Spaar & DepositoRekening het Wealth Management Arrangement van toepassing is en in welke Wealth Management Groep deze rekening valt. Op www.vanlanschot.nl/tarieven/sparen staat een overzicht van de actuele rentecondities per Wealth Management Groep. Heeft u nog een Spaar & DepositoRekening maar dan zonder Wealth Management Arrangement? In dat geval gelden er andere rentetreden en rentepercentages. Deze kunt u ook terugvinden onder www.vanlanschot.nl/tarieven/sparen.
 • Hoe weet u wanneer uw rente wijzigt?

  U ontvangt van ons een bericht aan het begin van het kwartaal als de Wealth Management Groep van uw Spaar & DepositoRekening is gewijzigd. Op www.vanlanschot.nl/tarieven/sparen staat een overzicht van de actuele rentetreden en rentepercentages per Wealth Management Groep. Als Van Lanschot rentetreden en rentepercentages wijzigt, informeren wij u hier vooraf over.

Tarieven en voorwaarden

Sparen
Bekijk hier de tarieven en voorwaarden voor de
Spaar & DepositoRekening.
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel