Financiële analyse

Hoe wordt het kapitaal binnen uw onderneming ingezet? Hoe ontwikkelt de rentabiliteit zich? In welke levensfase bevindt de onderneming zich? Hoe is de onderneming gefinancierd? Welke financiële risico’s loopt u, als onderneming en als ondernemer?

We brengen de financiële structuur van uw onderneming niet alleen in kaart aan de hand van kwantitatieve bedrijfsanalyses, maar nemen ook de marktontwikkelingen in ogenschouw.

Met de verworven inzichten kunnen we samen een gefundeerde discussie voeren over de aanwending van uw ondernemingsvermogen of sturing op het werkkapitaal.

Samen bepalen we de strategie om het ondernemingsvermogen zo optimaal mogelijk te structureren. We zetten de wensen op een rij en toetsen de haalbaarheid. 

De resultaatgebieden van onze advisering

  • Sturing op het werkkapitaal: snellere afbouw van kredieten en/of het genereren van meer liquiditeiten
  • Verhoging rentabiliteit Eigen Vermogen
  • Risicospreiding
  • Benutting van de hefboomfactor
  • Vrijmaken van vermogen voor andere doeleinden

 

Onze bankiers

Wilt u meer inzicht krijgen in de optimale financiële structuur van uw onderneming? Ga in gesprek met onze business advisors.

Jeroen Goederaad

Jeroen Goederaad

Business advisor

Jeroen Hemstra

Jeroen Hemstra

Business advisor

06 10 95 72 25

j.hemstra@vanlanschot.com

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot