Analyses & adviesdiensten

Uw zakelijke prestaties zijn medebepalend voor uw particuliere inkomens- en vermogensopbouw. Omgekeerd kunnen gebeurtenissen in de privésfeer hun weerslag hebben op uw onderneming.

Is dit het juiste moment om vermogen vrij te maken uit uw onderneming om zo het zakelijk risico op uw totale vermogen af te bouwen? En maakt u voldoende gebruik van de commerciële waarde van uw activa? Aan de hand van dit soort analyses kunnen we samen met u sparren welke concrete keuzes u het beste kunt maken om uw doelen te bereiken. Vandaag, morgen én overmorgen.

We bieden verschillende adviesdiensten aan. In de beginfase van een bedrijf zal in de advisering de nadruk liggen op onze ondernemingskennis. In de latere fases spelen in toenemende mate privézaken en familiezaken een belangrijke rol.

Mark Buitenhuis, regiodirecteur Private Banking, vertelt waarover onze business advisors kunnen adviseren bij vraagstukken die invloed hebben op zowel de zakelijke als de privésituatie van ondernemers. En waar onze toegevoegde waarde ligt.

Meer informatie

Onze dienstverlening

Financiële analyse

Inzicht geven in de optimale financiële structuur van uw onderneming.

Financieringsadvies

Advies over het optimaliseren van de financieringstructuur van uw onderneming.

Vermogen zakelijk en privé

Inzicht in de verhouding tussen uw zakelijke en privévermogen en in de haalbaarheid van uw financiële doelstellingen.

Risicoanalyse

Risicoverkenning, -voorkoming en bemiddeling bij verzekeringen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot