1. Aanbod
  2. Hypotheken
  3. Vermogensarrangement

Vermogensarrangement

Als u vermogen aanhoudt bij Van Lanschot in Nederland, dan kunt u in aanmerking komen voor een korting op uw hypotheektarief. Wij noemen dit Vermogensarrangement.

Het Vermogensarrangement is alleen van toepassing op de hypotheeklening voor de eigen woning in Nederland. Ook als u behoort tot de doelgroep van Van Lanschot Healthcare, kunt u korting krijgen op uw hypotheektarief met het Healthcare-arrangement. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd in aanmerking te komen voor een korting op basis van het Vermogensarrangement en het Healthcare-arrangement. Meer informatie over het Vermogensarrangement vindt u hieronder. Wij mogen het Vermogensarrangement op ieder moment aanpassen. Wij sturen u een bericht bij wijziging.

De hoogte van uw korting is afhankelijk van het totale tegoed in euro's dat u bij Van Lanschot in Nederland aanhoudt. Het Vermogensarrangement geldt voor de rentevastperiode van uw lening.

Welke tegoeden tellen mee?

Voor het bepalen van de korting tellen de volgende tegoeden mee:

  • Het tegoed op uw depositorekeningen en deposito's
  • Het tegoed op uw spaarrekeningen
  • Het tegoed op uw effectenrekeningen
  • De waarde van de effecten in uw beleggingsdepots
  • Tegoeden op uw beleggingsrekening(en) en/of spaarrekening(en) bij Evi

Voor het bepalen van de korting tellen de volgende tegoeden niet mee:

  • Het tegoed op uw betaalrekeningen
  • Het tegoed op uw LijfrenteSparen
  • Het tegoed op uw vreemdevalutarekeningen

Hoe berekenen wij de korting?

Wij berekenen elk kalenderkwartaal (op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december) het totale tegoed dat meetelt voor het bepalen van de korting. Vervolgens vergelijken wij uw tegoed met het totaalbedrag van uw leningen.

Dan stellen wij de korting vast. Dat doen wij als volgt.

Tegoed Korting
Uw totale tegoed is kleiner dan 25% van de hoogte van uw leningen.  0%
 Uw totale tegoed ligt tussen 25% en 50% van de hoogte van uw leningen.  0,1%
 Uw totale tegoed ligt tussen 50% en 75% van de hoogte van uw leningen.  0,2%
 Uw totale tegoed is groter dan 75% van de hoogte van uw leningen.  0,3%

Wanneer gaat uw korting in?

Uw korting gaat voor het eerst in aan het begin van het eerste volledige kalenderkwartaal. Daarna bepalen wij de korting op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december.

Wanneer wijzigt uw korting?

Een stijging of daling van het tegoed dat u bij ons hebt tijdens een bepaald kwartaal heeft geen gevolgen voor uw korting. Op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december stellen wij opnieuw uw korting vast. Als de hoogte van uw leningen tijdens een kwartaal daalt, kan uw korting hoger worden.

Wat moet u doen om de korting te krijgen?

U hoeft niets te doen. U krijgt de korting automatisch als u voldoende tegoed bij ons hebt.

Tarieven

hypotheken
Bekijk de actuele tarieven.