Voorwaarden Financieren

Download hier de voorwaarden van onze geldleningen. Over de voorwaarden van onze overige financieringsvormen, zoals goodwill- en toetredingsfinanciering, vertelt een adviseur van Van Lanschot u graag meer. Neem contact met ons op.

Particulieren

De specifieke productvoorwaarden zijn van toepassing, en daarnaast de Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot.
Productvoorwaarden
  • Effectenkrediet bij Beleggingsadvies
  • Krediet op Rekening-courant
  • Krediet op betaalrekening met verpanding Vermogensbeheerportefeuille
  • Geldleningen
  • Bankgarantie

Zakelijk

De specifieke productvoorwaarden zijn van toepassing, en daarnaast de Voorwaarden voor Zakelijk bankieren bij Van Lanschot. Van Lanschot onderschrijft de Gedragscode Kleinzakelijke financieringen van de gezamenlijke Nederlandse banken. Deze gedragscode is van toepassing op kleinzakelijke kredieten. In de Gedragscode zijn gedragsregels opgenomen voor het verstrekken van een krediet. De gedragsregels zijn opgesteld door de Nederlandse banken in overleg met de overheid.
Productvoorwaarden
  • Effectenkrediet bij Beleggingsadvies
  • Krediet op betaalrekening
  • Krediet op betaalrekening met verpanding Vermogensbeheerportefeuille
  • Geldleningen
  • Bankgarantie