1. Aanbod
 2. Financieren
 3. Van Lanschot Effectenkrediet
Belegger aan bureau op telefoon

Van Lanschot Effectenkrediet

financieren
AFM Kredietwaarschuwing

Wat is het Van Lanschot Effectenkrediet?

Het Van Lanschot Effectenkrediet geeft u de flexibiliteit van een doorlopend krediet met uw beleggingsportefeuille als onderpand. Het voordeel van een doorlopend krediet is dat u binnen de vastgestelde limiet naar behoeven geld kunt opnemen en ook weer aflossen. Wij verstrekken het krediet op uw effectenrekening. U kunt bedragen opnemen tot de actuele limiet en aflossen op ieder gewenst moment. U betaalt debetrente over het bedrag dat u rood staat. U kunt het Van Lanschot Effectenkrediet aanvragen vanaf € 25.000.

Hebt u geen beleggingsadviesportefeuille, maar een vermogensbeheerportefeuille? Dan is het vermogenskrediet misschien een oplossing voor uw behoefte aan krediet. In onze brochure leest u meer over het Van Lanschot Effectenkrediet én onze andere kredietoplossingen. 

De voor- en nadelen van een Van Lanschot Effectenkrediet

Voordelen

Voordelen

 • Geen bepaald bestedingsdoel
 • U betaalt rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag, niet over de actuele limiet
 • Flexibel geld opnemen en terugbetalen binnen de actuele limiet
 • Terugbetaalde bedragen opnieuw opnemen (binnen de actuele limiet)
 • Op ieder moment kosteloos op te zeggen 
 • Geld lenen zonder maandelijkse aflossingsverplichting
Nadelen

Nadelen

 • Alléén variabele rente 
 • De actuele limiet kan dalen aan de hand van de dekkingswaarde van uw portefeuille
 • Als de dekkingswaarde teveel daalt kunt u verplicht worden tot bijstorten of verkopen van effecten
 • De netto waarde van uw beleggingen, na aftrek van het krediet, daalt sneller in een dalende markt vanwege de hefboom
 

De actuele limiet in een praktijkvoorbeeld


Actuele limiet

Bij het Van Lanschot Effectenkrediet is de actuele limiet gelijk aan de laagste waarde van:
1. De kredietlimiet, dit is wat u wilt of maximaal kunt lenen.
2. De dekkingswaarde van de beleggingsadviesportefeuille

Bij een Van Lanschot Effectenkrediet is de dekkingswaarde maximaal 70% van de waarde van uw beleggingsadviesportefeuille. Daarnaast geldt de voorwaarde dat uw portefeuille voldoende gespreid moet zijn.

U kunt geld opnemen tot de actuele limiet.Voorbeeld

U wilt uw bestedingsruimte vergroten met € 500.000. U hebt een beleggingsadviesportefeuille met een waarde van € 1.000.000. De dekkingswaarde van uw portefeuille is 70%. Dit is € 700.000, dus uw gewenste bestedingsruimte is lager dan de dekkingswaarde. Het bedrag wat u maximaal wilt lenen is € 500.000. Daarmee is de kredietlimiet de laagste waarde en dus de actuele limiet.

 

In gesprek over uw situatie

Bent u benieuwd of het Van Lanschot Effectenkrediet bij uw situatie past? Wij kijken graag met u mee naar een oplossing dat aansluit op uw wensen en doelen.

Limietsoorten, de kosten en kredietrisico's

Over het Van Lanschot Effectenkrediet betaalt u rentekosten:

Limietsoorten

Actuele limiet: de limiet die gelijk is aan de laagste waarde van de kredietlimiet en de dekkingswaarde van de beleggingsportefeuille. Dekkingswaarde: de dekkingswaarde is de waarde die wij toekennen aan uw beleggingsportefeuille. De dekkingswaarde wordt bepaald op basis van de dekkingspercentages die zijn vastgesteld en de spreiding van uw portefeuille. Op de pagina Voorwaarden Financieren staat het meest actuele overzicht van de dekkingspercentages.

Kredietlimiet: Dit is wat u wilt of maximaal kunt lenen. Deze limiet is vastgelegd in de kredietovereenkomst.

Opgenomen krediet: het bedrag dat u uit het Van Lanschot Effectenkrediet heeft opgenomen.

Kosten voor het krediet

U betaalt rentekosten over het effectenkrediet, maar alleen over het daadwerkelijk opgenomen bedrag. Het gaat om een variabele rente, op basis van de driemaands-Euribor met een opslag. U betaalt ten minste de opslag, bijvoorbeeld als het driemaands-Euribor 0 of negatief is. We berekenen geen kosten voor het afsluiten van het krediet. Bovendien hoeft u niet naar de notaris, omdat we de verpanding van uw effectenrekening regelen met een onderhandse akte. 

Risico's

Houd er rekening mee dat het aangaan van een kredietrisico’s kent:
 • Het effect van beleggen met geleend geld

  U kunt (deels) beleggen met geleend geld, waardoor u meer beleggingen kunt kopen. U loopt hierbij het risico dat u meer verliest dan het verlies dat wordt veroorzaakt door een koersdaling van uw beleggingen. Dit noemen we een hefboomwerking.

 • Inkomensrisico
  Risico dat u (tijdelijk) de lasten van uw krediet niet kunt betalen door een terugval in uw inkomsten.
 • Renterisico
  De kans dat uw te betalen rentebedrag stijgt doordat de variabele rente stijgt.
 • Restschuldrisico
  Dit is het risico dat u uw krediet niet volledig kunt aflossen, doordat u bijvoorbeeld onvoldoende vrij besteedbaar vermogen hebt. 
 • Overschrijdingsrisico

  Door een daling van de dekkingswaarde kan een overschrijding van de kredietlimiet ontstaan. Als wij dit constateren, vragen wij u de overschrijding zo snel mogelijk aan te zuiveren. Als de overschrijding blijft bestaan, dan verkopen wij uw beleggingen.

  Neem bij problemen tijdig contact met ons op, zodat we samen een eventuele oplossing kunnen vinden.

Meer informatie?

Lees dan onze brochure. Wilt u gebruik maken van het Van Lanschot Effectenkrediet of uw mogelijkheden bespreken? Maak dan een afspraak. 
Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel