Tarieven Financieren

  Hier vindt u de tarieven van onze financieringsvormen.

  Particulieren

  Bekijk onze tarieven voor particulieren.
  • Krediet op Betaalrekening
   Het Krediet op Betaalrekening is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

   Krediet op Betaalrekening Rente
   Over het werkelijk opgenomen bedrag
   3-maands Euribor met een opslag van 8% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
  • Effectenkrediet

   Het Effectenkrediet is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

   Effectenkrediet Rente
   Over het werkelijk opgenomen bedrag
   3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
  • Vermogenskrediet

   Het Vermogenskrediet is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

   Vermogenskrediet Rente
   Over het werkelijk opgenomen bedrag
   3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
  • Geldlening Onroerend Goed

   Geldlening Onroerend Goed

   De Geldlening Onroerend Goed is een geldlening waarmee u een vakantiewoning of tweede woning voor eigen gebruik kunt financieren.

   Vaste rentetarieven

      LTV (Hoofdsom / Marktwaarde)*
   Looptijd ≤ 65%                >65% en ≤ 85% >85% en ≤ 100% > 100%             
    1 jaar  5,91%   6,11%  6,21%   6,81%
    2 jaar  5,80%   6,00%  6,10%   6,70%
    3 jaar  5,36%   5,56%  5,66%   6,26%
    5 jaar  5,11%  5,31%  5,41%  6,01%
    10 jaar  5,30%  5,50%  5,60%  6,20%
    15 jaar  5,50%  5,70%  5,80%  6,40%
    20 jaar  5,56%  5,76%  5,86%  6,46%

   Variabele rentetarieven

      LTV (Hoofdsom / Marktwaarde)*
   Looptijd ≤ 65%                >65% en ≤ 85% >85% en ≤ 100% > 100%             
   1 jaar  6,295  6,495%   6,595%   7,195% 
   5 jaar  6,595%  6,795%  6,895%  7,495%

   BuitenlandHypotheek

   De BuitenlandHypotheek is een geldlening met hypothecaire zekerheid op een woning in het buitenland. Van Lanschot biedt de BuitenlandHypotheek niet langer aan. Als u op dit moment een BuitenlandHypotheek hebt, gelden bij renteherziening de onderstaande rentetarieven. NB Voor aflossingsvrije BuitenlandHypotheken geldt een renteopslag van 0,2%.

   Vaste rentetarieven

      LTV (Hoofdsom / Marktwaarde)* 
   Looptijd ≤ 65%               >65% en ≤ 85% >85% en ≤ 100% > 100%              
    1 jaar  7,41%   7,61%  7,71%   8,31%
    2 jaar  7,30%   7,50%  7,60%   8,20%
    3 jaar  6,86%   7,06%  7,16%   7,76%
    5 jaar  6,61%  6,81%  6,91%  7,51%
    10 jaar  6,80%  7,00%  7,10%  7,70%
    15 jaar  7,00%  7,20%  7,30%  7,90%
    20 jaar  7,06%  7,26%  7,36%  7,96%

   Variabele rentetarieven

      LTV (Hoofdsom / Marktwaarde)*
   Looptijd ≤ 65%               >65% en ≤ 85% >85% en ≤ 100% > 100%              
   1 jaar  7,795%   7,995%   8,095%   8,695% 
   5 jaar  8,095%  8,295%  8,395%  8,995%

   Verhuurd onroerend goed

   Uw private banker geeft u graag meer informatie over tarieven voor geldleningen voor verhuurd onroerend goed.

   *LTV: De hoogte van uw rente is afhankelijk van de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de getaxeerde marktwaarde van uw woning.

  • Kwartaallimiet

   Bij de Kwartaallimiet kunt u rood staan op uw betaalrekening tot een vaste kredietlimiet. Hierdoor kunt u toch pinnen als er bijvoorbeeld te weinig saldo op uw rekening staat. Elke drie maanden moet uw betaalrekening minimaal één volledige werkdag positief staan. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

    Kwartaallimiet Rente 
    Over het werkelijk opgenomen bedrag 3-maands Euribor met een opslag van 8% (u betaalt altijd minimaal de opslag)

    

  • Kosten Bankgarantie

   Met een bankgarantie staat Van Lanschot garant voor een ander. Die ander kan het garantiebedrag opeisen als u de gemaakte afspraken met hem/haar niet nakomt. Voor deze bankgarantie vragen we van u zekerheden, bijvoorbeeld door het blokkeren van een deel van uw spaargeld. 

   Bankgarantie Kosten
   Behandelingskosten bij afgifte en wijziging € 200,-
    Terugkerende kosten
   Per 3 maanden 0,3% over het garantiebedrag met een minimum van € 27,50

  Zakelijk

  Bekijk onze tarieven voor zakelijke klanten.
  • Krediet op betaalrekening

   Wat betaalt u?

   U betaalt debetrente over het daadwerkelijk opgenomen kredietbedrag. Daarnaast betaalt u over het niet opgenomen deel van uw krediet bereidstellingsprovisie. Voor het gebruik van het krediet betaalt u kredietprovisie. Als u de kredietlimiet overschrijdt, betaalt u ook overschrijdingsprovisie.

   • Meer over de debetrente

    Het Krediet op betaalrekening heeft een variabele debetrente op basis van het 3-maands Euribortarief. Het 3-maands Euribortarief stellen we op de laatste werkdag van de voorgaande maand vast met een minimum van 0%. De variabele rente heeft een opslag boven het Euribortarief. De opslag bestaat uit de volgende onderdelen:

    • De kapitaalopslag. Met deze opslag dekken wij onze risico’s en kosten af voor bijvoorbeeld het lenen van geld op de geld- en kapitaalmarkt en het aanhouden van het vereiste eigen vermogen.
    • De opslag voor dienstverleningskosten. Met deze opslag betalen wij de kosten voor onze bedrijfsvoering.
    • De winstopslag.
   • Meer over de bereidstellingsprovisie

    We berekenen de bereidstellingsprovisie over het niet opgenomen deel van de kredietlimiet op dagbasis en brengen het totaal berekende bedrag in rekening na het einde van elk kwartaal.

    Voorbeeld bereidstellingsprovisie
    U hebt een kredietlimiet van € 500.000. U hebt op 1 april € 350.000 opgenomen. Het hele kwartaal heeft u niet meer opgenomen en ook niet afgelost. Het niet opgenomen deel van de limiet is dan € 150.000 gedurende het hele kwartaal. Als de bereidstellingsprovisie 0,5% per jaar is, betaalt u € 150.000 x 0,5% x 91/360 = € 189,58.

   • Meer over de kredietprovisie

    Kredietprovisie zijn kosten voor het gebruik van een krediet op betaalrekening. We berekenen de kredietprovisie over de hoogste debetstand in een maand en brengen het totaal berekende bedrag in rekening na het einde van elk kwartaal.

    Voorbeeld kredietprovisie
    De hoogste debetstand op uw betaalrekening in april is € 10.000. In mei is de hoogste debetstand € 2.500 en in juni € 5.000. U betaalt hierover 0,25% kredietprovisie per kwartaal ofwel 1% per jaar.

    Voor de maand april is dit € 10.000 x 1% x 30/360 = € 8,33
    Voor de maand mei is dit € 2.500 x 1% x 31/360 = € 2,15
    Voor de maand juni is dit € 5.000 x 1% x 30/360 = € 4,17
    Totaal kredietprovisie voor dat kwartaal is € 14,65

   • Meer over de overschrijdingsprovisie

    Als uw rekening meer rood staat dan de kredietlimiet die met u is afgesproken, dan brengen we overschrijdingsprovisie in rekening. De overschrijdingsprovisie berekenen wij per dag. U betaalt de provisie per kwartaal. Op de eerste dag van het nieuwe kwartaal brengen wij de overschrijdingsprovisie in rekening.

    Voorbeeld overschrijdingsprovisie
    U hebt een limiet van € 10.000. In april overschrijdt u de limiet één dag met € 5.000. In mei overschrijdt u de limiet vijf dagen met € 2.500. In juni overschrijdt u de limiet twee dagen met € 5.000. U betaalt 15% overschrijdingsprovisie per jaar.

    Voor de maand april is dit € 5.000 x 15% x 1/360 = € 2,08
    Voor de maand mei is dit € 2.500 x 15%  x 5/360 = € 5,21
    Voor de maand juni is dit € 5.000 x 15% x 2/360 = € 4,17
    Totaal overschrijdingsprovisie voor dat kwartaal € 11,46

     

  • Effectenkrediet

   Het Effectenkrediet is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

   Effectenkrediet Rente
   Over het werkelijk opgenomen bedrag
   3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
  • Vermogenskrediet

   Het Vermogenskrediet is een doorlopend krediet waarbij u het totale kredietbedrag flexibel kunt opnemen en aflossen. U betaalt rente over het werkelijk opgenomen kredietbedrag. De renteverrekening vindt plaats per kwartaal achteraf.

   Vermogenskrediet Rente
   Over het werkelijk opgenomen bedrag
   3-maands Euribor met een opslag van 2,25% (u betaalt altijd minimaal de opslag)
  • Geldleningen zakelijk

   Welke rentevormen kunt u kiezen?

   U kunt een keuze maken uit een variabele rente of een vaste rente met een korte of langere rentelooptijd. Een vaste rente met een langere rentelooptijd betekent langer zekerheid over het te betalen rentetarief. Daar staat tegenover dat de rente normaal gesproken hoger is dan bij een variabele rente of een vaste rente met een korte looptijd. U ‘koopt’ als het ware extra zekerheid.

   Bij het bepalen van het rentetarief kijken we onder andere naar het risico dat we als bank lopen bij het uitlenen van geld. Op basis van de onderstaande vragen maken we een risico-inschatting van uw onderneming:

   • Hoeveel eigen geld brengt u in en hoe groot is uw eigen vermogen? Als u eigen geld inbrengt, is het risico voor ons lager.
   • In welke mate bent u in staat om de leninglasten te betalen?
   • Welke zekerheden geeft u om het risico voor ons te verkleinen voor het geval dat u de leninglasten toch niet kunt betalen?
   • Meer over de vaste rente

    Als u voor een vaste rente kiest, dan betaalt u tijdens de rentelooptijd van de geldlening een vast rentepercentage. U kunt kiezen voor een korte of langere rentelooptijd. Een langere rentelooptijd betekent langer zekerheid over het te betalen rentebedrag. Tijdens de rentelooptijd profiteert u dus niet van een daling van de rente. Afhankelijk van de financieringsbehoefte bieden we de volgende rentelooptijden aan: 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar en 20 jaar. Om het rentebedrag te berekenen tellen wij 30 dagen in de kalendermaand. Voor het kalenderjaar tellen wij 360 dagen.

    Het rentetarief is afhankelijk van de combinatie van de volgende componenten:

    • Looptijd van de rente
    • Kosten en winstdoelstellingen van Van Lanschot

    De combinatie van deze componenten is maatwerk en verschilt sterk per individuele financiering. We kunnen daarom geen rentetarieven voor de Geldlening zakelijk publiceren.

   • Meer over de variabele rente

    De variabele rente heeft een rentelooptijd van 1 jaar of 5 jaar. Bij een variabele rente is de rente die u betaalt gebaseerd op het 3-maands Euribortarief met een minimum van 0%. Dat is het basistarief. U betaalt een opslag boven op het Euribortarief. De opslag is afhankelijk van dezelfde combinatie van componenten als de vaste rente. De inkoopkosten van de variabele rente zitten in het Euribortarief.

    Het Euribortarief stellen we elke drie maanden opnieuw vast. Dat gebeurt op de laatste werkdag van de maand die voorafgaat aan de maand waarop het nieuwe rentepercentage ingaat. Het rentebedrag dat u betaalt, kan daardoor iedere drie maanden stijgen of dalen. U loopt bij een gestegen rente het risico dat u de lasten van uw geldlening minder gemakkelijk of niet meer kunt betalen.

    Het Euribortarief is het rentepercentage op jaarbasis waartegen in de geldmarkt interbancair deposito’s in euro’s worden aangeboden binnen het eurogebied. De rente wordt berekend als een gemiddelde van de opgave verschaft door een panel van de meest actieve banken in het eurogebied. Het Euribortarief wordt dagelijks gepubliceerd in de landelijke dagbladen door het European Money Markets Institute (EMMI).

  • Kosten Bankgarantie

   Met een bankgarantie staat Van Lanschot garant voor een derde partij. Die derde partij kan het garantiebedrag opeisen als u de gemaakte afspraken met die partij niet nakomt. Voor deze bankgarantie vragen we van u zekerheden, bijvoorbeeld door het blokkeren van een deel van uw creditgeld. 

   Bankgarantie Kosten
   Behandelingskosten bij afgifte en wijziging € 200,-
    Terugkerende kosten
   Per 3 maanden 0,3% over het garantiebedrag met een minimum van € 27,50
  Disclaimer
  Van Lanschot zorgt ervoor dat de rentes zo actueel mogelijk zijn. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen mocht de informatie niet correct zijn.
  Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel