1. Aanbod
 2. Betalen
 3. FATCA CRS

Bepalen fiscaal inwonerschap/belastingstatus (FATCA/CRS)

Sinds enkele jaren bestaan er afspraken tussen landen om belastingontduiking tegen te gaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Common Reporting Standard (CRS) en de Foreign Account Tax Compliancy Act (FATCA) en zien op de gegevensuitwisseling tussen de belastingdiensten van de aangesloten landen. Financiële instellingen, zoals Van Lanschot Kempen N.V., hebben hierbij ook een rol. Wij moeten namelijk vaststellen waar onze klanten, en in bepaalde gevallen waar de uiteindelijk belanghebbenden van onze klanten, fiscaal inwoner dan wel fiscaal gevestigd zijn en of er mogelijk sprake is van belastingplicht in de Verenigde Staten. Deze gegevens geven wij vervolgens door aan de Nederlandse Belastingdienst. Zij bepalen vervolgens of er gegevens gedeeld moeten worden met de belastingdienst van de Verenigde staten of de belastingdienst van een ander aangesloten CRS-land.

Op deze pagina vindt u meer informatie over FATCA/CRS en wat deze regelgeving mogelijk voor u betekent. Hieronder vindt u meer informatie voor particulieren. Klik hier voor meer informatie wanneer u een organisatie of entiteit vertegenwoordigt.

Veelgestelde vragen voor particulieren

 • Wat is CRS?
  CRS staat voor Common Reporting Standard en is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om de uitwisseling van gegevens tussen de aangesloten landen te regelen. De Europese Unie heeft deze standaard in een richtlijn vastgelegd die daardoor verplicht is voor alle EU-lidstaten. Het doel van deze uitwisseling van gegevens is het voorkomen van belastingontduiking en zwartsparen. Sinds 2016 is Nederland aangesloten bij de CRS. Naast Nederland zijn inmiddels ruim 100 landen aangesloten bij de CRS

  Financiële instellingen, zoals Van Lanschot Kempen, zijn door de CRS verplicht vast te stellen waar haar klanten fiscaal inwoner zijn. Wij vragen daarbij ook naar het TIN-nummer (Taxpayer Identification Number) van dat land. Deze gegevens geven wij door aan de Nederlandse belastingdienst. Zij bepalen vervolgens of er gegevens uitgewisseld moeten worden met andere aangesloten landen.
 • Wat is FATCA?
  FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliancy Act. Het doel van deze Amerikaanse wet is het tegengaan van belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen in het buitenland. De Verenigde Staten hebben in het kader van deze wet afspraken met Nederland gemaakt over het uitwisselen van gegevens van deze Amerikaanse belastingplichtigen. 

  Financiële instellingen, zoals Van Lanschot Kempen, zijn door FATCA verplicht vast te stellen of haar klanten mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bepaalde gegevens van deze klanten, zoals het fiscale nummer van de klant in de VS (US TIN/Social Security Number (SSN)), moeten wij doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. Zij geven deze gegevens vervolgens door aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). 
 • Waarom moet ik het formulier ‘bepalen fiscaal inwonerschap’ invullen?
  Als financiële instelling moeten wij vaststellen waar onze klanten fiscaal inwoner zijn en of zij belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Dit doen wij met het formulier ‘bepalen fiscaal inwonerschap’. Op dit formulier verklaart u zelf waar u fiscaal inwoner bent en of u mogelijk belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. 

  Wij kunnen u op verschillende momenten vragen het formulier ‘bepalen fiscaal inwonerschap’ in te vullen. U verkrijgt het formulier bijvoorbeeld als u klant bij ons wordt, maar ook als er bepaalde wijzigingen in uw situatie optreden zoals een verhuizing naar een ander land. 
 • Kan ik weigeren het formulier ‘bepalen fiscaal inwonerschap’ in te vullen?
  Wij zijn als financiële instelling verplicht om bij al onze klanten vast te stellen wat hun fiscale woonplaats is en of zij belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Om die reden dient u het formulier ‘bepalen fiscaal inwonerschap’ in te vullen als u een rekening of product bij ons afneemt. Zonder het formulier mogen wij geen rekeningen of producten voor u openen.
 • Hoe weet ik waar ik fiscaal inwoner ben?

  Iedereen heeft een fiscaal woonland. Om te bepalen waar iemand fiscaal inwoner is, kunnen verschillende omstandigheden van belang zijn. Elk land heeft namelijk zijn eigen regels om te bepalen of iemand in dat land fiscaal inwoner is. Het is gebruikelijk dat het land waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft ook uw fiscaal woonland is. 

  Nederland kijkt om te bepalen of u fiscaal inwoner in Nederland bent naar verschillende omstandigheden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
  • de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
  • de persoon werkt in Nederland;
  • de persoon is verzekerd in Nederland.

  Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

   

  Andere landen hebben weer andere omstandigheden waar zij naar kijken voor het bepalen of iemand daar fiscaal inwoner is. Op de website van de organisatie achter de CRS, de OESO, kunt u voor verschillende landen meer informatie vinden over hoe in dat land het fiscaal inwonerschap wordt bepaald. U kunt op de website ook zien of en wanneer het land een TIN nummer uitgeeft.
  Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land verzoeken wij u contact op te nemen met een belastingadviseur. 

 • Kan ik in meerdere landen fiscaal inwoner zijn?
  U kunt in meerdere landen fiscaal inwoner zijn, maar dit is niet gebruikelijk. In de regel bent u maar fiscaal inwoner van één land. 

  Als u twijfel hebt waar u precies fiscaal inwoner bent verzoeken wij u contact op te nemen met een belastingadviseur. 
 • Wat is mijn fiscaal identificatienummer of tax identification number (TIN)?
  Het fiscaal identificatienummer of TIN is in de regel het nummer waaronder u bij de (lokale) belastingautoriteiten bekend staat en u gebruikt in de belastingaangifte in dat land. Voor Nederland is dit bijvoorbeeld het BurgerServiceNummer (BSN) en voor België het Nationaal nummer. 

  Op de website van de organisatie achter de CRS, de OESO, kunt u voor verschillende landen meer informatie vinden of welk nummer zij hanteren als fiscaal identificatienummer en waar u dit nummer kunt vinden.
 • Wat is een US-person?

  Een US-person is iemand die Amerikaanse staatsburger of Amerikaans inwoner is. 

  Een persoon is Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:

  • geboren is in de Verenigde Staten;
  • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands of geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
  • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
  • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

  Een persoon is Amerikaans inwoner indien hij of zij:

  • een bepaald soort green card bezit of in bezit heeft gehad
  • voldoet aan de substantial presence test, zoals is gedefinieerd door de Verenigde Staten.

  U voldoet aan de substantial presence test als u fysiek in de Verenigde Staten aanwezig bent geweest voor:

  • 31 dagen in het lopende jaar; en
  • in totaal meer dan 183 dagen* in het lopende jaar en de twee jaren daarvoor voorafgaand.

  * Voor deze 183-dagen-vereiste geldt de som van:

  • alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
  • een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
  • een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.

  Let op: indien u verblijft in de Verenigde Staten met een geldig speciaal visum kan het zijn dat deze dagen niet meetellen voor de substantial presence test. Het kan hierbij gaan om studenten met een specifiek visum of diplomaten.  

 • Wat is een US-TIN?
  Het US Tax Identification Number (TIN), oftewel het Amerikaanse fiscale identificatienummer, is het nummer wat gebruikt wordt door de Amerikaanse belastingdienst (IRS) voor identificatie. In de regel wordt hier het zogenaamde Amerikaanse Social Security Number (SSN) voor gebruikt. Indien u US-person bent, dient u uw US-TIN aan ons door te geven.  
 • Ik ben een zogenaamde ‘toeval Amerikaan’ en daardoor US-person. Waar kan ik een US TIN aanvragen of hoe doe ik afstand van mijn Amerikaanse nationaliteit?
  Het kan zijn dat u door geboorte in de Verenigde Staten de Amerikaanse nationaliteit heeft verkregen en daardoor nu wordt aangemerkt als US-person. Hierdoor kunt u te maken krijgen met belastingplicht in de Verenigde Staten. De Nederlandse overheid heeft op haar website voor dergelijke ‘Toeval Amerikanen’ een overzicht gemaakt met antwoorden op veelgestelde vragen. In het document wat u op deze pagina vindt, Veelgestelde vragen toeval-Amerikanen, kunt u ook meer informatie vinden hoe u een US-TIN aan kunt vragen en hoe u de afstandsprocedure van de Amerikaanse nationaliteit kunt opstarten. 

Handige documenten voor particulieren

Veelgestelde vragen wanneer u een organisatie of entiteit vertegenwoordigt

 • Wat is CRS ?
  CRS staat voor Common Reporting Standard en is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om de uitwisseling van gegevens tussen de aangesloten landen te regelen. Het doel van deze uitwisseling van gegevens is het voorkomen van belastingontduiking en zwartsparen. Sinds 2016 is Nederland aangesloten bij de CRS. Naast Nederland zijn inmiddels ruim 100 landen aangesloten bij de CRS. 

  Financiële instellingen, zoals Van Lanschot Kempen, zijn door de CRS verplicht vast te stellen wat het fiscale vestigingsland is van haar klanten. Deze gegevens geven wij door aan de Nederlandse belastingdienst. Zij bepalen vervolgens of er gegevens uitgewisseld moeten worden met andere aangesloten landen.
 • Wat is FATCA?  
  FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliancy Act. Het doel van deze Amerikaanse wet is het tegengaan van belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen in het buitenland. De Verenigde Staten hebben in het kader van deze wet afspraken met Nederland gemaakt over het uitwisselen van gegevens van deze Amerikaanse belastingplichtigen. 

  Financiële instellingen, zoals Van Lanschot Kempen, zijn door FATCA verplicht vast te stellen of haar klanten mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bepaalde gegevens van deze klanten, zoals het fiscale nummer van de klant in de VS (US TIN/Social Security Number (SSN)), moeten wij doorgeven aan de Nederlandse belastingdienst. Zij geven deze gegevens vervolgens door aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS). 
 • Waarom moet ik het formulier ‘bepalen belastingstatus’ invullen?
  Als financiële instelling moeten wij vaststellen waar onze klanten, en in de bepaalde gevallen waar de uiteindelijk belanghebbenden van onze klanten, fiscaal gevestigd dan wel fiscaal inwoner zijn en of er mogelijk sprake is van belastingplicht in de Verenigde Staten. Dit doen wij met het formulier ‘bepalen belastingstatus’. Op dit formulier verklaart u zelf waar u fiscaal gevestigd bent, in bepaalde gevallen waar de uiteindelijk belanghebbenden van uw organisatie fiscaal inwoner zijn en wat de belastingstatus uw organisatie heeft voor FATCA en CRS.

  Wij kunnen u op verschillende momenten vragen het formulier ‘bepalen belastingstatus’ in te vullen. U verkrijgt het formulier bijvoorbeeld als uw organisatie klant bij ons wordt, maar ook als er bepaalde wijzigingen in de situatie van organisatie optreden zoals een adreswijziging naar een ander land. 
 • Kan ik weigeren het formulier ‘bepalen belastingstatus’ in te vullen?
  Wij zijn als financiële instelling verplicht om bij al onze klanten vast te stellen waar zij als organisatie, en in bepaalde gevallen waar de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie, fiscaal gevestigd dan wel fiscaal inwoner zijn en of er mogelijk sprake is van belastingplicht in de Verenigde Staten. Om die reden dient u het formulier ‘bepalen belastingstatus’ in te vullen als u een rekening of product bij ons afneemt. Zonder het formulier mogen wij geen rekeningen of producten voor uw organisatie openen.
 • Hoe weet ik waar mijn organisatie fiscaal gevestigd is?

  Elke organisatie heeft een fiscaal vestigingsland. Om te bepalen waar een organisatie fiscaal gevestigd is, kunnen verschillende omstandigheden van belang zijn. Elk land kan namelijk zijn eigen regels hebben om te bepalen of een organisatie in dat land fiscaal gevestigd is. In de regel is de plaats waar de feitelijke leiding van de organisatie zich bevindt doorslaggevend voor de bepaling van de fiscale vestigingsplaats. 

  Nederland kijkt voor het bepalen of de feitelijke leiding zich in Nederland bevindt en dus de organisatie in Nederland is gevestigd naar verschillende omstandigheden. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen;
  • de plaats waar de directieleden werken en vergaderen; en
  • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt.
  Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

  Andere landen hebben weer andere omstandigheden waar zij naar kijken voor het bepalen of een organisatie daar fiscaal gevestigd is. Op de website van de organisatie achter de CRS, de OESO, kunt u voor verschillende landen meer informatie vinden of hoe in dat land eventuele fiscale vestiging wordt bepaald.

  Bij twijfel of uw organisatie fiscaal gevestigd is in een land verzoeken wij u contact op te nemen met een belastingadviseur. 
 • Wat is een US-person?
  Een US-person is een persoon of een organisatie die een bepaalde betrokkenheid heeft tot de Verenigde Staten van de Amerika.

  In het geval van organisaties is sprake van een US-person als sprake is van een van de volgende situaties:
  • de organisatie is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of een van haar staten;
  • de activiteiten van de organisatie worden verricht in de Verenigde staten;
  • de organisatie een trust is die aan bepaalde vereisten voldoet.
  In het geval van natuurlijke persoon is sprake van een US-person als diegene Amerikaanse staatsburger of Amerikaans inwoner is.

  Een persoon is Amerikaanse staatsburger indien hij of zij:
  • geboren is in de Verenigde Staten;
  • geboren is in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands of geboren is in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
  • genaturaliseerd is tot Amerikaanse staatsburger; of
  • ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is; in dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan; welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.

  Een persoon is Amerikaans inwoner indien hij of zij:

  •  een bepaald soort green card bezit of in bezit heeft gehad;
  • voldoet aan de substantial presence test, zoals is gedefinieerd door de Verenigde Staten.

  U voldoet aan de substantial presence test als u fysiek in de Verenigde Staten aanwezig bent geweest voor:

  • 31 dagen in het lopende jaar; en
  • in totaal meer dan 183 dagen* in het lopende jaar en de twee jaren daarvoor voorafgaand.
  * Voor deze 183-dagen-vereiste geldt de som van:
  • alle dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het lopende jaar;
  • een derde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
  • een zesde van de dagen waarop de natuurlijk persoon aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar.
 • Hoe bepaal ik de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO) van mijn organisatie?
  Een uiteindelijk belanghebbende (ook wel ultimate beneficial owner of UBO genoemd) is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie of zeggenschap heeft over een organisatie.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s):
  1. De economische UBO. Er is sprake van een economische UBO als iemand direct of indirect eigendom in de organisatie heeft van méér dan 25%. 
  2. De zeggenschap-UBO. Er is sprake van een zeggenschap-UBO als iemand direct of indirect 
   zeggenschap heeft over de organisatie omdat diegene:
   meer dan 25% stemrecht heeft bij de besluitvorming als de statuten van de organisatie gewijzigd worden; of
   meer dan 25% stemrecht heeft bij de besluitvorming als de overeenkomst van de personen-vennootschap gewijzigd wordt; of
   feitelijke zeggenschap over de organisatie kan uitoefenen.
  3. De aangewezen UBO of pseudo-UBO. In het geval u geen UBO kan bepalen voor uw organisatie worden alle bestuurders van het statutair bestuur of de beherend vennoten gezamenlijk aangewezen als pseudo-UBO.

  Voor FATCA en CRS wordt in die zin aangesloten bij het algemene UBO-begrip. De vragen inzake de  uiteindelijk belanghebbende(n) van uw organisatie op het formulier ‘bepalen belastingstatus’ zien dus ook op de personen die u in de regel heeft geregistreerd in het UBO-register. 

 • Wat wordt verstaan onder een financiële instelling?
  Het begrip ‘financiële instelling’ binnen FATCA en CRS heeft een uitgebreide strekking. Over het algemeen worden banken en bepaalde verzekeringsmaatschappijen beschouwd als financiële instellingen. Binnen FATCA en CRS kunnen echter ook beleggende organisaties met een beperkte groep aandeelhouders kwalificeren als financiële instelling en organisaties die een vermogensbeheermandaat hebben verstrekt aan een reguliere financiële instelling, zoals een bank. 

  Voor meer informatie hierover willen wij u verwijzen naar onder andere de website van de Belastingdienst.

  Er worden in de regel vier typen financiële instellingen onderscheiden. 
  1. De bewaarinstelling: 
   Een bewaarinstelling is een organisatie die als wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten financiële bezitten van derden bewaard en hier ook inkomsten uit haalt. 
  2. De instelling die deposito’s neemt:
   Een instelling die deposito’s neemt is een organisatie die gelden verkrijgt van derden en hierover rente kan berekenen, zoals een bank. 
  3. De beleggingsentiteit:
   Een beleggingsentiteit is in de regel een organisatie die zich voornamelijk bezig houdt met beleggingsactiviteiten en waarbij de inkomsten ook hoofdzakelijk zijn toe te rekenen aan deze activiteiten. 
  4. De specifieke verzekeringsmaatschappij:
   Een specifieke verzekeringsmaatschappij is een organisatie die zich bezig houdt met kapitaal- en lijfrenteverzekeringen.

Handige documenten wanneer u een organisatie of entiteit vertegenwoordigt

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel