Voorwaarden Zelf Beleggen

U wilt gebruikmaken van Zelf Beleggen. Dat betekent dat wij voor uw beleggingen een effectenrekening aanhouden. Via uw effectenrekening kunt u zelf de transacties doen. In deze brochure leest u alles over deze dienstverlening en vindt u de voorwaarden. Daarnaast zijn de voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers, inclusief de Algemene Bankvoorwaarden, van toepassing.

Overige informatie en voorwaarden

 • Handleiding Zelf Beleggen
 • Public margin, initial en spread margin
  De maandelijkse marginpercentages.
 • Overboekrekening Beleggen
  De Overboekrekening Beleggen is een rekening voor klanten die een effectenrekening maar geen betaalrekening hebben bij Van Lanschot. Deze Overboekrekening Beleggen is noodzakelijk om gelden van en naar de effectenrekening over te schrijven.
 • Effectenrekening Multicurrency
  De effectenrekening Multicurrency is bestemd voor klanten die effectentransacties en corporate events (onder andere dividendbetalingen) willen afrekenen in de valuta van het financiële instrument.
 • Essentiële-informatiedocumenten voor Euronext-opties
  Hebt u een optieovereenkomst met Van Lanschot? Om vanaf 1 januari 2018 transacties in Euronext-opties voor u te kunnen uitvoeren, zijn we als distributeur verplicht u Essentiële-informatiedocumenten te verstrekken.
 • Essentiële-informatiedocumenten voor Amerikaanse opties
  Hebt u een optieovereenkomst met Van Lanschot? Om vanaf 1 januari 2018 transacties in Amerikaanse opties voor u te kunnen uitvoeren, zijn we als distributeur verplicht u Essentiële-informatiedocumenten te verstrekken.
 • Overzicht van plaatsen van uitvoering van niet-beursgenoteerde beleggingen
  In het Orderuitvoeringsbeleid van Van Lanschot verwijzen wij naar dit overzicht met onze top 5 plaatsen van uitvoering. Bij de selectie van plaatsen van uitvoering is de keuze bij niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen beperkt tot twee manieren van uitvoering: (a) transfer agents rechtstreeks en (b) transfer agents via een geselecteerde derde partij. Voor alle manieren geldt dat uw order op een vast tijdstip per dag (week, maand of kwartaal) op basis van de intrinsieke waarde wordt uitgevoerd. Omdat uw order wordt uitgevoerd op basis van een vaste prijs (de intrinsieke waarde) waarop wij geen invloed hebben, kunnen wij voor deze transacties beperkt gegevens over de kwaliteit van uitvoering verstrekken.