Voorwaarden Vermogensbeheer Index+

U wilt gebruikmaken van Vermogensbeheer Index+. Dat betekent dat u uw beleggingen overlaat aan de beleggingsspecialisten van Van Lanschot. In de brochure vindt u de voorwaarden en leest u meer over deze dienstverlening. Daarnaast zijn de Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot, inclusief de Algemene Bankvoorwaarden, van toepassing.

Overige informatie en voorwaarden

  • Overboekrekening Beleggen
    De Overboekrekening Beleggen is een rekening voor klanten die een effectenrekening maar geen betaalrekening hebben bij Van Lanschot. Deze Overboekrekening Beleggen is noodzakelijk om gelden van en naar de effectenrekening over te schrijven.
  • Overzicht van plaatsen van uitvoering van niet-beursgenoteerde beleggingen
    In het Orderuitvoeringsbeleid van Van Lanschot verwijzen wij naar dit overzicht met onze top 5 plaatsen van uitvoering. Bij de selectie van plaatsen van uitvoering is de keuze bij niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen beperkt tot twee manieren van uitvoering: (a) transfer agents rechtstreeks en (b) transfer agents via een geselecteerde derde partij. Voor alle manieren geldt dat uw order op een vast tijdstip per dag (week, maand of kwartaal) op basis van de intrinsieke waarde wordt uitgevoerd. Omdat uw order wordt uitgevoerd op basis van een vaste prijs (de intrinsieke waarde) waarop wij geen invloed hebben, kunnen wij voor deze transacties beperkt gegevens over de kwaliteit van uitvoering verstrekken.