Verantwoord beleggen: onze visie en aanpak

Verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken. Veel klanten, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn er actief mee bezig. Ook Van Lanschot. Dat blijkt onder andere uit de wijze waarop ons beleggingsbeleid is ingericht.

Video: verantwoord beleggen met focus op de lange termijn, wie wil dat nou niet? Maar, wat betekent dit eigenlijk?

Visie verantwoord beleggen

Van Lanschot is een verantwoorde wealthmanager:

 • We hebben oog voor de wereld om ons heen en ook voor volgende generaties.
 • We wegen de belangen van onze stakeholders - klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving - mee bij alles wat we doen.
 • We hebben de ambitie om de middelen die onze klanten ons toevertrouwen op verantwoorde wijze te beheren en hanteren daarbij een langetermijnfocus.
 • We streven er naar onze invloed aan te wenden om bestaande situaties te verbeteren en zoeken daarvoor aansluiting bij breed gedragen internationale standaarden en richtlijnen.
 • We zijn transparant over de keuzes die we maken en de resultaten die we boeken.

Aanpak verantwoord beleggen

Steeds meer beleggers baseren hun beleggingskeuzes op financiële informatie én niet-financiële informatie. Dit betekent dat zij bedrijven of beleggingsfondsen niet alleen beoordelen op financiële resultaten maar ook op hun milieu-, sociale en maatschappelijke prestaties. Ook Van Lanschot neemt naast financiële informatie, niet-financiële informatie mee in haar beleggingsproces. Wij noemen dat verantwoord beleggen.

Internationale richtlijnen als basis

In 2008 heeft Van Lanschot de internationale richtlijnen van de Verenigde Naties - UN Global Compact (UNGC) - onderschreven. Deze richtlijnen ten aanzien van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en corruptie bieden een belangrijk kader voor ons verantwoorde beleggingsbeleid. Dat geldt ook voor een ander internationaal initiatief dat door Van Lanschot is onderschreven, de Principles for Responsible Investment (PRI).

Toetsing en dialoog: gericht op positieve veranderingen

Het gedachtegoed van beide richtlijnen hebben wij vertaald naar concrete toetsingscriteria, die grotendeels zijn gebaseerd op internationale conventies en verdragen. Met behulp van gegevens van een extern onderzoeksbureau (MSCI ESG Research) toetst Kempen Capital Management (KCM), de vermogensbeheerder van Van Lanschot, haar beleggingen periodiek op deze criteria.

Als uit de toetsing blijkt dat bedrijven of beleggingsfondsen betrokken zijn bij controversiële wapens, worden deze uitgesloten. Met bedrijven en beleggingsfondsen die bij andere schendingen van onze milieu-, sociale en governancecriteria betrokken zijn, kan een zogenoemd engagementtraject worden opgestart: een dialoog gericht op het verbeteren van de bestaande situatie. 

Onze engagementactiviteiten richten zich op bedrijven, beleggingsfondsen en overige stakeholders.

 • Engagement met bedrijven
  Als blijkt dat bedrijven onvoldoende maatregelen nemen om materiële milieu-, sociale en governancerisico’s te beheersen, kunnen de portefeuillemanagers van KCM deze selecteren voor engagement. Voor iedere casus stelt KCM concrete engagementdoelen op. Bedrijven die onvoldoende richting de opgestelde doelen bewegen, kunnen worden uitgesloten.
 • Engagement met fondsmanagers
  De engagementactiviteiten met (externe) fondsmanagers worden uitgevoerd door KCM. Periodiek spreken zij met deze fondsmanagers over hun verantwoorde beleggingsbeleid en specifieke ondernemingen in hun portefeuilles. Indien er is belegd in bedrijven met materiële milieu-, sociale en governance-issues, wordt de fondsmanager aangemoedigd de dialoog met deze ondernemingen aan te gaan.
 • Engagement met andere belanghebbenden
  KCM moedigt ook klanten, sectorgenoten en kredietbeoordelaars aan om een verantwoord (beleggings)beleid te voeren. Daartoe voert zij op regelmatige basis gesprekken met diverse organisaties.

Het uitoefenen van stemrecht is ook een essentieel onderdeel van verantwoord beleggen. KCM stemt op aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse ondernemingen en bij volmacht in geval van internationale ondernemingen.

Samen sterk: collectieve engagementactiviteiten

Om de effectiviteit van onze inspanningen te vergroten, nemen we ook deel aan collectieve engagementinitiatieven. Dit zijn dialogen met bedrijven en fondsmanagers die namens meerdere institutionele beleggers en vermogensbeheerders worden gevoerd.

Uitsluiting indien er geen verbeteringen optreden

De meeste bedrijven en fondsmanagers die wij benaderen blijken bereid verbeteringen in hun beleid of portefeuilles door te voeren. Slechts in enkele gevallen bleken bedrijven en fondsmanagers hiertoe niet bereid. Daarop hebben wij deze bedrijven en fondsen uitgesloten.

Wat merkt u hiervan als klant?

U kunt erop vertrouwen dat verantwoord beleggen volledig is geïntegreerd in ons beleggingsproces. De bedrijven en fondsen op onze beleggingsadvieslijst worden periodiek getoetst op milieu-, sociale en governancecriteria. Dat geldt ook voor onze beleggingen binnen vermogensbeheer en Evi. Bedrijven of fondsen die niet aan ons beleid voldoen, spreken we hierop aan.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar verantwoordondernemen@vanlanschot.com of neem contact op met Sander Boleij.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot