1. Aanbod
  2. Beleggen
  3. Impact Investing

Impact Investing

impact investing
Introductie Kempen Global Impact Pool voor klanten van Van Lanschot.

Maatschappelijk én financieel rendement. Kan dat?

Wij vinden het belangrijk dat particuliere beleggers makkelijker kunnen investeren in impact beleggingen. Daarom kunnen Van Lanschot klanten vanaf nu beleggen in de Kempen Global Impact Pool. Hieronder leest u meer over dit fonds dat zowel een financieel als een maatschappelijk rendement nastreeft.

Impact investing: zo pakt u dat aan!

Beleggen in de Global Impact Pool

impact investing
Impact investing biedt de mogelijkheid om gericht in te spelen op langetermijnontwikkelingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. De Kempen Global Impact Pool heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan vijf van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Zo draagt de pool onder meer bij aan betaalbare, goede gezondheidszorg & financiële diensten, het verduurzamen van de voedselketen en betaalbare en duurzame energie.

Wij helpen u graag bij het maken van keuzes

impact investing
Wieke Maarleveld
Charity & Impact Investing Specialist
download

Bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties

Het aantal impact-investeringsfondsen neemt toe, maar de kwaliteit loopt nog sterk uiteen. Van Lanschot heeft voor haar klanten een selectieproces ontwikkeld om de beleggingsfondsen te kunnen beoordelen. Twee fondsen vindt u in deze themapublicatie. U ziet ook aan welke duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties ze bijdragen.

Een goede strategie voor impact investing?

Disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.