Investeren in Private Equity

Via het Kempen European Private Equity Fund kunt u, buiten de beurs om, investeren in interessante MKB+ bedrijven. Zowel in de Benelux als in de landen direct om ons heen. Via ons fonds investeert u direct in lokale ondernemingen en draagt u eraan bij dat deze bedrijven beschikken over ondernemend vermogen om verder te groeien en te professionaliseren. Private equity heeft uitstekende historische rendementen gerealiseerd en ons fonds streeft eveneens naar aantrekkelijke rendementen op de lange termijn. In deze video krijgt u een indruk van de eerste investeringen die in de portefeuille van het fonds zitten. 

Kempen European Private Equity Fund 

Van oorsprong is het investeren in private equity alleen mogelijk voor extreem rijke families en institutionele beleggers. Via het Kempen European Private Equity Fund kunt u ook met relatief kleinere bedragen in private equity investeren.

Kempen European Private Equity Fund heeft in september een derde fundraising ronde afgerond en heeft inmiddels een omvang van € 158 miljoen bereikt. Het fonds is nu weer geopend tot de maximale omvang van het fonds (€ 200 miljoen) is bereikt. Mocht u interesse hebben om mee te participeren, neem dan contact met ons op.
Disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we beleggingsprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de beleggingsprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Auth platform tracking pixel Login page tracking pixel