5 tips voor succesvolle co-creatie met zakelijke partners

5 tips voor succesvolle co-creatie met zakelijke partners

Ondernemers zien steeds vaker kansen op het gebied van samenwerking en co-creatie, zowel met klanten als met zakelijke partners. Door de economische crisis heeft deze trend een serieuze vlucht genomen en is de hype voorbij. Ondernemers ervaren dat door samenwerking nieuwe ideeën ontstaan en dat bovendien een verbreding van de klantenkring optreedt. Met uiteindelijk een omzetstijging als resultaat.

Om co-creatie met zakelijke partners - zowel buiten de branche als in de keten - succesvol te laten verlopen, hebben ondernemers* vijf tips voor hun concullega’s:

 1. Creatie kost tijd. Co-creatie dus ook.

  Als het erop aankomt is tijd juist het schaarste goed dat we hebben. Dus calculeer dit goed in. Creatie gedijt juist goed bij tijd. Niet alleen de hoeveelheid uren die je er echt mee bezig bent om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en ‘out of the box’ te denken. Maar ook tijd om ideeën te laten bezinken en opnieuw te evalueren. En om elkaar als zakenpartners op dit vlak goed te leren kennen.

 2. Werk altijd vanuit een klantgerichte doelstelling.

  Dit klinkt als een open deur, maar in de praktijk blijkt dat doelstellingen nog te vaak vanuit een interne gedachte opgesteld worden. De grote valkuil bij co-creatie is dat doelstellingen geformuleerd worden die meer verband houden met de individuele bedrijfsdoelstellingen, of waarborgen van gelijkwaardigheid in deze samenwerking, dan dat ze echt geschreven zijn vanuit vervulling van klantbehoefte. Begin bij de klant, dat is de weg naar succes.

 3. Blijf dicht bij je core-business. Laat ieder doen waar hij/zij goed in is.

  Schoenmaker blijf bij je leest. Iedere partner in een co-creatie traject heeft zijn eigen sterke en zwakke punten en heeft vooral veel expertise op een bepaald gebied. Zoek actief naar elkaars sterkten. Dit leidt vaak tot een betere kwaliteit. Bij de ontwikkeling van Senseo heeft Philips dan ook de machine ontwikkeld, en Douwe Egberts de coffeepads.

 4. Co-creatie moet voor iedereen wat opleveren. Er mogen geen tegenstrijdige belangen ontstaan.

  Bij een kwart van alle co-creatie initiatieven gaat het mis doordat er uiteindelijk tegengestelde belangen blijken te zijn. Een kwestie is zelden puur technisch of zakelijk van aard, maar gaat juist om mensen en cultuur. Dus ook op deze vlakken is het belangrijk op zoek te gaan naar gemeenschappelijkheid.

 5. Vertrouwen in elkaar is de basis voor succes. Definieer samen de rendementen en de risico’s.

  Wat levert het op, wat kost het, en welke risico’s zijn aan deze samenwerking verbonden? Hoe is bijvoorbeeld de aansprakelijkheid geregeld? Voor de zakenpartners gezamenlijk en voor ieder afzonderlijk? Het is belangrijk om de antwoorden in een vroegtijdig stadium helder te krijgen. Zonder onderling vertrouwen en durven loslaten komt co-creatie niet van de grond.


Wie deze tips ter harte neemt, kan grote successen realiseren.

Mark Buitenhuis, regiodirecteur Private Banking, vanlanschot.nl/ondernemers


* Dit blog is onder andere gebaseerd op de resultaten van de meest recente Van Lanschot Familiebedrijven­Barometer en een twintigtal bijeenkomsten met ondernemers naar aanleiding van de uitkomsten van de barometer.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot