De Brexit is een feit!

 • De Britten stappen uit de EU
 • ‘Echtscheidingsonderhandelingen’ mogen maximaal 2 jaar duren
 • Financiële markten zeer onrustig
 • Van Lanschot bewaart rust
  - Risico in afgelopen maanden al afgebouwd
  - Situatie van dag tot dag bekijken
  - Open voor kansen
 • Wij houden u op de hoogte


Wat staat er nu te gebeuren?

Ondanks dat het referendum vanuit juridisch oogpunt slechts raadgevend is, zal het vanuit een politieke logica niet anders dan bindend kunnen zijn. Het initiatief ligt nu bij de Britse politiek.

Volgens het Europese Verdrag van Lissabon moeten de Britten de EU officieel op de hoogte stellen dat het VK onderhandelingen wil opstarten om de club te verlaten. Wanneer die mededeling komt, is vooralsnog onduidelijk. Dit zal voor een groot deel afhangen van de interne politieke evoluties binnen het VK de komende uren en dagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eventueel vertrek van premier Cameron.

Nadat de EU officieel op de hoogte is gesteld, kunnen de ‘echtscheidingsonderhandelingen’ starten. Die mogen maximaal twee jaar duren. Tenzij de overblijvende EU-landen unaniem toestaan dat die periode mag worden opgerekt. In de tussentijd verandert er niets in de dagelijkse gang van zaken.

Maar zoals we eerder al aanhaalden, breekt een periode van onzekerheid aan. Onzekerheid onder meer over de economische gevolgen. Die hangen immers in belangrijke mate af van de uitkomst van de onderhandelingen.

Hoe reageren financiële markten?

Momenteel reageren beleggers zoals verwacht, negatief. Belangrijke slachtoffers zijn het Britse pond en aandelen wereldwijd. Amerikaanse en Duitse staatsleningen, goud, de dollar en de Zwitserse frank stijgen. 

Binnen Europa dreigen ook de obligaties van de periferie opnieuw onder vuur te komen. Het ECB-opkoopprogramma kan hier uiteindelijk echter tegengas geven.

Wat met ons beleggingsbeleid?

De voorbije maanden hebben we het risico binnen de gespreide portefeuilles al afgebouwd. Mede omwille van de politieke risico’s. Zo namen we winst op aandelen en bedrijfsobligaties. We kochten goud en binnen het obligatiedeel van de portefeuilles legden we een accent op kern-eurolanden, zoals Duitsland.  

We volgen de situatie op de voet. Dat markten een schrikreactie vertonen, is logisch. Toch is dit voor ons geen ‘Lehman-moment’. Het is met andere woorden geen gebeurtenis die een systemisch risico voor het financiële bestel of de economie met zich zal meebrengen. De Brexit is een politieke gebeurtenis. Natuurlijk met economische gevolgen, maar om het met één beeld samen te vatten: de handel met het VK stopt niet. Dit neemt niet weg dat het economische gevolg een lagere groei zal zijn. Niet alleen in het VK en Europa, maar ook in China of de VS. Zo kan dit laatste land hinder ondervinden van een duurdere dollar.

Bij een te forse negatieve reactie van financiële markten, kunnen echter opportuniteiten ontstaan. In plaats van mee te lopen in de huidige verkoopgolf, kijken wij eerder uit om op enig moment die kansen te benutten. Mogelijkheden zijn Europese of Amerikaanse aandelen, maar ook specifiek de Britse beurs.

Hoe snel markten enigszins tot rust komen, zal mede afhangen van de beleidsmakers.  Vanuit centrale banken is de voorbije dagen het engagement uitgedrukt om steun te verlenen aan die marktsegmenten die eventueel al te zwaar in de problemen zouden komen. Hierbij wel de bedenking dat het geldbeleid al zéér ruim is.

Daarnaast verwachten we van politieke bewindsvoerders een serene en per saldo constructieve opstelling in deze nieuwe situatie. Niet alleen ten aanzien van de Brexit, maar ook om euro-sceptische tendensen in andere Europese landen te pareren.

Wij houden u verder op de hoogte van onze strategie en eventuele acties.

Wilt u een van onze specialisten spreken? Kijk op vanlanschot.nl/vermogensbeheer of vanlanschot.nl/beleggingsadvies.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot