Wet Normering Topinkomens: wat betekent dit voor medisch specialisten?

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is ingevoerd op 1 januari 2013. Daarna heeft er reparatiewetgeving en aanvullende wetgeving plaatsgevonden. WNT3 komt er aan en heeft tot doel dat alle werknemers binnen een “WNT-instelling” onder de normering van deze wet gaan vallen.

Gevolgen voor medisch specialisten/bestuurders?

Tot op heden lijken de medisch specialisten buiten schot te blijven. Maar dat geldt (nog) niet voor medisch specialisten die (ook) bestuurders zijn. Daarnaast is vooralsnog niet zeker wat de situatie zal zijn voor medisch specialisten die in dienst zijn van instellingen die onder de WNT vallen, zoals ziekenhuizen en ZBC’s. Op dit moment is de gedachte dat ook zij niet onder de WNT3 gaan vallen, maar de politiek is grillig.  

Bent u voldoende op de hoogte van de inhoud van deze wet en de daarbij behorende regelingen? Weet u wat de gevolgen van WNT3 kunnen zijn voor u of uw medewerkers?

Het is misschien zinvol om, voor zover u zich nog niet verdiept hebt in deze Wet, toch eens te horen wat die wet nu betekent of kan gaan betekenen. De WNT geeft niet alleen regels over een maximale bezoldiging, maar ook over ontslagvergoedingen, bonussen en geldt ook (met een aangepaste regeling) voor interim-medewerkers.

Hoe omgaan met de wet?

Van Lanschot Healthcare organiseert in samenwerking met Justion Advocaten een bijeenkomst om u te informeren over deze wet en de daaraan inherente regelgeving. Er is inmiddels ook rechtspraak die de wet wat verder inkleurt. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Een aantal advocaten van Justion Advocaten kent deze wet goed en vertelt u hier graag meer over. Zij kunnen u adviseren over hoe het beste met deze Wet kan worden omgegaan en beantwoorden graag uw vragen.

Programma

  • 15:45 uur  Ontvangst bij Van Lanschot in Zeist
  • 16.00 uur  Welkomstwoord
  • 16:05 uur  Deel 1 WNT 3
  • 16:50 uur  Korte pauze
  • 17:00 uur  Deel 2 WNT 3
  • 17:45 uur  Afsluiting met borrel
  • 18:30 uur  Einde bijeenkomst

Aanmelden

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met Pauline Kreeft, team medisch specialisten, telefoon 06 55 89 29 41, e-mail p.kreeft@vanlanschot.com.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot